Toward a New Europe: Economic Crisis and Crisis of Democracy

plakat seminarium

15-18.07.2013
"Toward a New Europe: Economic Crisis and Crisis of Democracy"
Kraków

Podczas seminarium ekonomistki i ekonomiści z Polski, Turcji, Gruzji, Grecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Ukrainy dyskutują o alternatywnych - w stosunku do narzucanej przez międzynarodowe i unijne instytucje finansowe  polityki "cięć i zaciskania pasa" - sposobach wyjścia z kryzysu, z którym zmaga się wiele krajów europejskich.

Główne tematy trzydniowego seminarium:

  • kryzys w Europie z perspektywy równości płci

  • ekonomia opieki

  • organizacja pracy opiekuńczej

  • łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym

  •  systemu emerytalnego

  • kryzys demograficzny

  • polityka handlu międzynarodowego

  • ekonomiczna przyszłość Unii Europejskiej

  • podział płatnej i nieodpłatnej pracy z uwzględnieniem polityki rodzinnej, organizacji i regulacji rynku pracy reformy

Wśród panelistek są jedne z najważniejszych dla ekonomii feministycznej postacie: prof. Diane Elson, prof. Nilufer Cagatay i prof. Rania Antonopoulos.

Celem seminarium jest także budowa sieci współpracy ekonomistek i ekonomistów feministycznych GEM-Europe. Stanowi kontynuację kilkuletniej współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla z GEM-IWG, w ramach której zorganizowaliśmy wspólnie dwie letnie szkoły dla ekonomistek i ekonomistów na temat makroekonomii uwzględniającej kwestie równości płci - w 2011 roku w Stambule na Uniwersytecie Technicznym, w 2012 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolejne sesje są planowane w 2014 i 2015 roku.

Program seminarium po angielsku.

Więcej informacji na stronie www.gem-europe.eu

Prezentacje:

Economic Crisis and Austerity in Europe and the US: Gendered effects and prospects for Gender Equality - Maria Karamessini

A Decade of Neoliberalism Gone Amok: Crony Capitalism, Destruction of the Environment and Patriarchy in Turkey - Nilüfer Çağatay

Financial Crisis, Austerity and Gender Equality in UK – Diane Elson

Gender Intrahousehold Distribution and the Recession (Ireland) – Sara Cantillon

Response of Urban Commons to the Global Crisis. Analysis from a Gender Perspective – Zofia Lapniewska; abstrakt wystąpienia.

Women in Solidarity Economy in Greece: Liberation Practices or One More Task Undertaken? – Irene Sotiropoulou; abstrakt wystąpienia.

Social and Gender Implications of Capital Account Regulations – Bilge Erten; abstrakt wystąpienia.

Wage-led Growth vs. Profit-led Growth – Ozlem Onaran

The Purple Economy: A Call for a New Economic Order beyond the Green – İpek İlkkaracan

Reforming Familialism? Family Policies in Europe East-West – Dorota Szelewa; abstrakt wystąpienia.

The impact of crisis on Polish Women – Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

EU governance / regional policy from a gender perspective – Ewa Ruminska-Zimny

Labour Market Participation in Transition Economies - Tamar Khitarishvili; abstrakt wystąpienia.

Global Recession and Turkish Labour Market – Ozge Izdes; abstrakt wystąpienia.

Determinants of Female Labour Force Participation in Turkey: Is Social Conservatism an Important Constraint? – Yasemin Dildar; abstrakt wystąpienia.

From unpaid to paid care provisioning: analytical and empirical consideration in times of crisis and beyond – Rania Antonopoulos

Economic crisis and the importance of social transfers in reducing poverty in Croatia, with attention to women – Predrag Bejakovic; abstrakt wystąpienia.

Accounting for Gender in the Scottish Modern Apprenticeship Programme – Emily Thomson

The Promotion of the EU’s Equality and non-discrimination Values Through the European Neighbourhood Policy – Volodymyr Streltsov; abstrakt wystąpienia.

New Aspects of Gender Oriented Macroeconomic Policy in Georgia – Charita Jashi; abstrakt wystąpienia.