W stronę Polskiego Zielonego Okrągłego Stołu

Usunięto obraz.

25 czerwca 2010
Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
ul. Nowy Świat 63, Warszawa

Zbliża się trzydziesta rocznica Solidarności, wielkiej innowacji społecznej, nowego ruchu społecznego i obywatelskiego, który wtedy zachwycił cały świat i stał się inspiracją zarówno dla myśli  prawicowej, jak i lewicowej. To dobry moment, aby przypomnieć zagubione etyczne i społeczne przesłanie tamtych czasów i odnowić jego ducha. To doskonały czas, by zorganizować Polski Zielony Okrągły Stół i dogadać się, jak Polak z Polakiem, w jakim kraju chcemy żyć za lat 10, 20 i 30.

Program konferencji

11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji

11.15 – 12.45 Polityka rozwojowa w Polsce. Czy jest miejsce na zieloną modernizację?
Stoimy w Polsce wobec wyzwań o nie mniejszej skali, niż w czasach, gdy z innymi ludami Europy Środkowej demontowaliśmy komunizm. By wyzwaniom tym sprostać, potrzebny jest nowy pomysł na rozwój, nowa idea dla Polski przełamująca postkolonialne schematy myślenia. Nie jesteśmy ani zbyt biedni, ani zbyt głupi, by skazywać się na rolę skansenu. Potrzebujemy pilnie debaty, która pozwoli zrozumieć gdzie zmierza świat i jaka jest stawka wyzwań. Potrzebujemy nowej umowy społecznej, która przełoży te wyzwania na język zasad i program modernizacji Polski polegający na zrównoważonym rozwoju, którego miernikiem nie będzie jedynie tempo wzrostu gospodarczego, lecz także społeczny dobrostan, jakość środowiska i prężność kultury.

Paneliści:
Bartosz Arłukowicz, poseł na Sejm, Klub poselski Lewica
Jacek Żakowski, Tygodnik „Polityka”
Małgorzata Tkacz-Janik, Zieloni 2004

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Tygodnik „Polityka”, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas

12.45 – 13.00 Zielony Instytut – wyzwania dla Polski, Dariusz Szwed, Zieloni 2004

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 Wyzwolić zieloną energię
Polska potrzebuje rewolucji energetycznej. Nasze bloki energetyczne są przestarzałe i szkodliwe dla środowiska, energia jest wykorzystywana nieefektywnie, a sieć przesyłowa jest przestarzała. To aktualne wyzwania, na które powinniśmy odpowiedzieć mądrą i innowacyjną polityką energetyczną. Czy lekarstwem na zbliżający się kryzys powinien być wzrost niskoemisyjny, intensywne poszukiwanie gazu łupkowego, a może wykorzystanie energii atomowej albo odnawialnej? Jak modernizować polską energetykę bez zwiększania nierówności społecznych? Czy proces jej unowocześniania może być dla nas szansą na skok cywilizacyjny?

Paneliści:
Tomasz Chruszczow, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska
Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej
Reprezentant Społecznego Zespołu Doradców ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
Andrzej Werkowski, Forum CO2
Robert Cyglicki, Greenpeace Polska

Prowadzenie: Jakub Bożek, Krytyka Polityczna

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 17.15 Zielone miasta. Zaangażowani obywatele
Mówimy o nowoczesnej wizji miasta, o budowie metropolii przyszłości. Jak ją rozumieją  zaangażowane w ten proces strony – samorządy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy? Co oznacza dla nich wzrost jakości życia i zrównoważony rozwój? Wyzwania dotyczące ochrony środowiska są szczególnie ważne biorąc pod uwagę rosnące zanieczyszczenie, zużycie energii, rozbudowę miast kosztem środowiska naturalnego. Ale również inne aspekty takie jak nieprzystępna architektura, rozluźnienie więzi społecznych, malejące zainteresowanie sprawami społeczności, wpływają na charakter polskich miastach. Czy większe zaangażowanie mieszkańców oraz rozwój procesów konsultacyjnych jest tutaj rozwiązaniem?

Paneliści:
Joanna Erbel, Stowarzyszenie DuoPolis
Przemysław Sadura, Krytyka Polityczna
Aleksandra Zając, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Radosław Gawlik, Zieloni 2004, Eko-Unia
Agnieszka Kłąb, Wydział Prasowy, Urząd m.st. Warszawy
Marcin Wróblewski, Biuro Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Prowadzenie: Joanna Tokarz, Krytyka Polityczna

Program konferencji w formacie PDF oraz relacja wideo na blogu Edwina Bendyka.