Znak protestu

walk out COP 19

COP 19 ciągle bije kolejne niechlubne rekordy. Po tym, jak Polsce przyznano dwukrotnie w czasie jednego szczytu tytuł "Skamieliny dnia", doszło do bezprecedensowego protestu organizacji pozarządowych  obserwujących negocjacje. Postanowiły dać wyraz swojemu sprzeciwowi i oburzeniu na mało ambitne wyniki negocjacji.

Komentarz Koalicji Klimatycznej na temat WALK OUT-u:

21 listopada grupa przedstawicieli ruchów społecznych, związków zawodowych, pozarządowych organizacji ekologicznych, rozwojowych i młodzieżowych obserwujących negocjacje zdecydowała się opuścić Stadion Narodowy i wyłączyć się z dalszych rozmów na COP19.

Koalicja Klimatyczna rozumie tę decyzję. Poziom niezadowolenia z kierunku, w którym zmierzają negocjacje, uzasadnia podjęcie decyzji o tak radykalnym działaniu. Ma ono dobitnie pokazać, że rozwiązania proponowane podczas tego szczytu są zbyt słabe, by skutecznie i sprawiedliwie rozwiązać globalny problem.

Walk out jest też wynikiem frustracji związanej ze słabą jakością pracy polskiej prezydencji COP19 i braku woli politycznej do podjęcia się roli lidera rozmów.

Sposób prowadzenia prezydencji przez Polskę obserwatorzy oceniają jako niekonstruktywny – a z pewnością nie przyśpieszający podjęcia niezbędnych decyzji.

Z uwagi na to, że Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem organizacji, które działają wspólnie, ale podejmują niezależne decyzje, pozostawiamy wszystkim należącym do nas organizacjom swobodę wyboru. Jednak cześć przedstawicieli Koalicji Klimatycznej pozostanie na COP19, ponieważ opuszczenie przez nas stadionu oznaczałoby, że na miejscu nie będzie niezależnych polskich obserwatorów.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org/.

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

 Źródło informacji: portal Krytyki Politycznej