Zielony Nowy Ład Społeczny

Bezpłatnie

"W Polsce nierówności społeczne się pogłębiają, powiększa się też przepaść między korzystającymi ze stałego wzrostu gospodarczego państwa a tymi, którzy czują, że nie zyskali w wyniku transformacji ustrojowej. Rozwarstwienie polskiego społeczeństwa zradykalizowało scenę polityczną (…). Klasycznym przykładem napięć społecznych jest ostry spór polityczny o reformę emerytalną (podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia). Setek tysięcy młodych ludzi żyjących za granicą bądź rozważających emigrację nie sposób uznać za sensowne rozwiązanie problemu „straconego pokolenia” młodych w Polsce. Rosnąca liczba imigrantów w kraju potrzebuje łatwiejszego dostępu do systemu socjalnego i programów integracyjnych, byśmy mogli stworzyć otwarte społeczeństwo równych szans. Ostatnio zaprezentowane przez premiera Tuska propozycje zmian w polityce rodzinnej to jedynie mały krok na długiej drodze budowania bezpiecznego klimatu dla polskich rodzin. Dla trzech współpracujących ze sobą fundacji niniejszy zbiór artykułów stanowi kontynuację prac zapoczątkowanych w 2010 r. publikacją GEF-u [Green European Foundation] o znaczeniu Zielonego Nowego Ładu dla Polski – Zielony Nowy Ład w Polsce. Strategia promowana m.in. przez europejskich Zielonych oznacza zasadniczy zwrot ku bardziej zrównoważonej, opłacalnej produkcji i konsumpcji, z myślą o poszanowaniu fizycznych ograniczeń naszej planety oraz redukcji nierówności wewnątrz społeczeństw i między nimi. Jej idea opiera się na trzech filarach: innowacyjnym przemyśle, prawach społecznych i ponownej regulacji makroekonomicznej”. Fragment publikacji Nowy Zielony Ład społeczny.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Green European Foundation
Number of Pages
108
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

Wstęp s. 5 I. EWOLUCJA POLITYKI SPOŁECZNEJ Ryszard Szarfenberg Wprowadzenie do polityki społecznej s. 7 Bartłomiej Kozek Wymiar społeczny Zielonego Nowego Ładu s. 15 II. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYBRANYCH GRUP Bartłomiej Kozek Osoby młode s. 23 Rafał Bakalarczyk Osoby starsze s.35 Maria Skóra Mieszkanki i mieszkańcy obszarów wiejskich s. 47 Monika Zima-Parjaszewska Osoby z niepełnosprawnościami s. 61 Emilia Jaroszewska Imigrantki i imigranci s. 73 III. ZIELONA EUROPA SPOŁECZNA Marije Cornelissen Praca w zrównoważonej polityce społecznej s. 87 Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen, Karima Delli, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Sven Giegold, Tatjana Żdanoka Zieloni w Parlamencie Europejskim o polityce społecznej s. 93 Redakcja, autorzy i autorki s. 103 Wydawca i partnerzy s. 105