Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości

Bezpłatnie

Publikacja bada problem prawicowego populizmu pod kątem różnych zagadnień tematycznych i perspektyw narodowych. Pokazuje podobieństwa i różnice między europejskimi przejawami populizmu, jak również odpowiedzi ruchów zielonych i progresywnych na to wyzwanie. W obliczu finansowego, ekonomicznego i społecznego kryzysu, prawicowa retoryka populistyczna częściowo przeniosła się z wymiaru kultowego na społeczno-ekonomiczny, wykorzystując europejskie podziały na osi północ-południe, wschód-zachód. Można było zaobserwować nasilenie tendencji populistycznych po lewej stronie politycznego spektrum. Wyniki wyborów dowiodły, że populizm na stałe wpisał się w strukturę systemu demokracji. W związku z tym, postanowiliśmy skupić się na przypadkach populizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, tym bardziej, że wyzwania z nimi związane nasilały się, a mimo to nie były dokumentowane. Podczas dwudniowych warsztatów środowiska akademickie oraz ekspertki i eksperci think-tanków z Węgier, Austrii, Polski, Niemiec, Słowacji i Czech analizowały kwestie populistycznej polityki i populistycznego stylu uprawiania polityki. Czy istnieje szansa na zmianę polityki strachu w politykę wolności i bezpieczeństwa również w tym regionie? Publikacja w języku angielskim.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Green European Foundation
Number of Pages
58
Licence
All rights reserved
Language of publication
English
Spis treści

Foreword p. 4 Populism in Central Europe – challenge for the future! p. 5 An Introduction to the workshop and open debate Prof. Wawrzyniec K. Konarski, PhD (Jagiellonian University) POLAND p. 10 From periphery to power: the trajectory of Polish populism, 1989-2012 Dr. Ben Stanley, PhD (UKSW Warsaw) GERMANY p. 20 Populism in Germany Lionel Clesly Voss LLB (hons), MA, PhD student of Political Science (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) AUSTRIA p. 25 1. Right-wing populism in Austria: just populism or anti-party party normality? p. 25 Dr. Manfred Kohler, PhD (European Parliament & University of Kent) 2. Populist parties in Austria p. 30 Karima Aziz, MMag.a (Forum Emancipatory Islam) SLOVAKIA p. 34 Populism in Slovakia Peter Učeň, PhD (independent researcher) CZECH REPUBLIC p. 43 Populism in the Czech Republic Maroš Sovák, PhD (Masaryk University) HUNGARY p. 48 Populism in Hungary: Conceptual Remarks Dr. Szabolcs Pogonyi, PhD (CEU Budapest) AFTERWORD p. 52