Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią. Raport z badań

Bezpłatnie
Pobierz

Please select a file format.

pdf epub mobi

Materiał, w postaci diagnozy sytuacji, opinii i sugestii w zakresie katalogu działań niezbędnych z punktu widzenia zainicjowania społecznej i politycznej dyskusji na ten temat, zebrany został w wyniku indywidualnych rozmów zrealizowanych z szerszym gronem przedstawicieli wymienionych wyżej środowisk. Ideą zrealizowanego badania było zebranie spektrum opinii w obszarze analizowanej tematyki, tak aby ostateczny materiał prezentował w wyczerpujący sposób różne aspekty związane z zagadnieniami energooszczędności w zasobach budowlanych zarządzanych przez sektor publiczny.

Do wzięcia udziału w badaniu zaproszono więc przedstawicieli organizacji ekologicznych, uznanych producentów materiałów budowlanych, środowiska architektów oraz fundacji zajmującej się tematyką oszczędności energii. O wypowiedź poproszono również samorządowców, którzy na co dzień odnoszą sukcesy w zakresie racjonalnego zarządzania energią w podległych im zasobach.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
Number of Pages
28
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

Przegląd zapisów prawnych dotyczących wzorcowej roli sektora publicznego s. 5 Informacje na temat badań s. 7 Główne wyniki – organizacje pozarządowe s. 9 Główne wyniki – sfera biznesu s. 14 Główne wyniki – sektor publiczny s. 20