Zazieleniając węglowe serce Europy

Bezpłatnie
Pobierz

Please select a file format.

pdf epub mobi

Prezentujemy raport „Zazieleniając węglowe serce Europy. Wnioski z czesko-niemiecko-polskiego dialogu wokół energetyki”. Niemcy, Polskę i Czechy łączy jedno w obszarze polityki energetycznej: zależność od węgla. Jednocześnie kraje te wybrały różne strategie wobec owego uzależnienia.

Raport jest efektem prac trójstronnej grupy eksperckiej, która spotykała się regularnie w minionym roku na zaproszenie Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Ecologic Institute, by omawiać wpływ niemieckiej transformacji energetycznej na kraje sąsiedzkie – Polskę i Czechy. Autorzy raportu zajmują się postrzeganiem Energiewende w trzech krajach, zastanawiają się nad wpływem niemieckiej transformacji energetycznej na przepływy energii między nimi i przedstawiają zróżnicowane mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Autor: Raffaele Piria / Współautorzy: Aleksandra Arcipowska, Camilla Bausch, Paul Hockenos, Sascha Müller-Kraenner, Jan Ondřich.

Raport dostępny też w języku angielskim.

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
63
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-21-8
Spis treści

Wprowadzenie 5
Zespół redakcyjny 7
Zespół trójstronnej grupy eksperckiej 9
Streszczenie i rekomendacje 10
Streszczenie 10
Rekomendacje 12
1. Porównanie sektorów energetycznych i debaty w kwestiach energetycznych 14
1.1. Kluczowe wskaźniki energetyczne 14
1.2. Polityka energetyczna i perspektywy rozwoju sektora 24
2. Wzajemne postrzeganie i luki informacyjne 32
2.1. Debata wokół polityki energetycznej i postrzeganie Energiewende w Czechach 35
2.2. Między przywództwem a izolacjonizmem:
Niemcy i międzynarodowy wymiar transformacji energetycznej 37
2.3. Debata wokół polityki energetycznej i postrzeganie Energiewende w Polsce 38
3. Trzy kluczowe zagadnienia dialogu trójstronnego 41
3.1. Systemy elektroenergetyczne i rynki energii elektrycznej 41
3.2. Debata wokół przepływów kołowych (karuzelowych) przez Polskę i Czechy 49
3.3. Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii 54
4. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – integracja, współpraca, izolacja? 64
Aneks: Energiewende – fakty i mity 69
Literatura 74
Wykaz skrótów 78