Zazieleniając węglowe serce Europy

Bezpłatnie

Prezentujemy raport „Zazieleniając węglowe serce Europy. Wnioski z czesko-niemiecko-polskiego dialogu wokół energetyki”. Niemcy, Polskę i Czechy łączy jedno w obszarze polityki energetycznej: zależność od węgla. Jednocześnie kraje te wybrały różne strategie wobec owego uzależnienia. Raport jest efektem prac trójstronnej grupy eksperckiej, która spotykała się regularnie w minionym roku na zaproszenie Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Ecologic Institute, by omawiać wpływ niemieckiej transformacji energetycznej na kraje sąsiedzkie – Polskę i Czechy. Autorzy raportu zajmują się postrzeganiem Energiewende w trzech krajach, zastanawiają się nad wpływem niemieckiej transformacji energetycznej na przepływy energii między nimi i przedstawiają zróżnicowane mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii. Autor: Raffaele Piria / Współautorzy: Aleksandra Arcipowska, Camilla Bausch, Paul Hockenos, Sascha Müller-Kraenner, Jan Ondřich. Raport dostępny też w języku angielskim.

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
63
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-21-8
Spis treści

Wprowadzenie 5 Zespół redakcyjny 7 Zespół trójstronnej grupy eksperckiej 9 Streszczenie i rekomendacje 10 Streszczenie 10 Rekomendacje 12 1. Porównanie sektorów energetycznych i debaty w kwestiach energetycznych 14 1.1. Kluczowe wskaźniki energetyczne 14 1.2. Polityka energetyczna i perspektywy rozwoju sektora 24 2. Wzajemne postrzeganie i luki informacyjne 32 2.1. Debata wokół polityki energetycznej i postrzeganie Energiewende w Czechach 35 2.2. Między przywództwem a izolacjonizmem: Niemcy i międzynarodowy wymiar transformacji energetycznej 37 2.3. Debata wokół polityki energetycznej i postrzeganie Energiewende w Polsce 38 3. Trzy kluczowe zagadnienia dialogu trójstronnego 41 3.1. Systemy elektroenergetyczne i rynki energii elektrycznej 41 3.2. Debata wokół przepływów kołowych (karuzelowych) przez Polskę i Czechy 49 3.3. Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii 54 4. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – integracja, współpraca, izolacja? 64 Aneks: Energiewende – fakty i mity 69 Literatura 74 Wykaz skrótów 78

Tags