Przegląd miejski o zrównoważonym rozwoju

Seattle -  pionier wśród zrównoważonych miast USA
Teaser Image Caption
Seattle - pionier wśród zrównoważonych miast USA

W ramach negocjowania nowych celów zrównoważonego rozwoju, które mają zastąpić milenijne cele rozwoju i zostaną przyjęte przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 2015 roku, koalicja miast i ekspertów przeprowadziła kampanię na rzecz przyjęcia zrównoważonego rozwoju miast jako osobnego celu i uwzględnienia ich roli w rozwoju społecznym i gospodarczym w ogóle, a zwłaszcza w walce ze zmianami klimatu. W sierpniu w Bogocie odbyła się konferencja Rio+20, podczas której uchwalono deklarację postulującą wpisanie zrównoważonego rozwoju miast na listę celów zrównoważonego rozwoju i został on uwzględniony w ostatecznej wersji dokumentu jako cel 11. O tym, w jaki sposób władze miast, eksperci i aktywiści lobbowali na rzecz włączenia miast jako osobnego celu rozwoju można przeczytać tutaj i tutaj.

Center for Sustainable Asian Cities zrealizowało projekt badawczy, w ramach którego wypracowano nowe narzędzie pomiaru zrównoważonego rozwoju w miastach. Pozwala ono wziąć pod uwagę zróżnicowanie miast i uwzględnić wiele wskaźników, które pozwalają na rozbudowane pomiary w 13 kluczowych obszarach. Miasta mogą używać tych wskaźników i sposobów pomiaru selektywnie, w zależności od kierunków i celów rozwoju, jakie sobie wyznaczają. Skrócony opis projektu i narzędzia można zobaczyć tutaj.

UN Habitat opublikowało raport o stanie afrykańskich miast, którego streszczenie można przeczytać na stronie Sustainable Cities Collective. Wynika z niego, że afrykańskie miasta trzeba wymyślić na nowo – importowanie zachodnich wzorców i rozwiązań nie działa, ponieważ sytuacja społeczno-ekonomiczna jest zupełnie inna. Najważniejsze czynniki, które wpływają na rozwój miast w Afryce i muszą zostać wzięte pod uwagę przez wszystkich zajmujących się tworzeniem miejskich polityk i planów rozwoju to gwałtowna urbanizacja w połączeniu z ubóstwem i szybkim wzrostem populacji, zależność od międzynarodowych rynków i słaba na nich pozycja oraz kryzys ekologiczny, który wymaga poszukiwania zielonych rozwiązań. Pogłębioną analizę sytuacji afrykańskich miast i niedoboru wiedzy koniecznej do ich rozwoju można przeczytać tutaj.

Al Jazeera w serii Rebel Architecture prezentuje film o wietnamskim architekcie, który chce zazielenić wietnamskie miasta, umożliwić w nich uprawę żywności i jednocześnie stworzyć projekt taniego budownictwa mieszkaniowego. Zielona architektura w Wietnamie ma odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatu i problem rozwarstwienia społecznego.

Cape Town chce się stać „jadalnym miastem”. „Partnerstwo dla Cape Town” prezentuje przegląd realizowanych tam projektów mających na celu promocję miejskiego ogrodnictwa, rolnictwa i zbieractwa, lokalnej produkcji miodu itp. Wspieranie lokalnej produkcji żywności miasto traktuje jako strategię zrównoważonego rozwoju i jednocześnie sposób na przyciągnięcie większej liczby turystów.

Najbardziej zrównoważonym miastem USA zostało w tym roku Seattle, ponieważ miało najlepsze wskaźniki dotyczące emisji dwutlenku węgla, najskuteczniejsze programy zwiększania efektywności energetycznej, wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest zalesianie niektórych parków i niskie wskaźniki dotyczące korzystania z prywatnych samochodów. Szczegółowy raport, który jest jednocześnie opisem dobrych praktyk, do przeczytania tutaj.