Prawa do informacji prawem człowieka

Logo Jawność
Teaser Image Caption
Logo Jawność

Fundacja im. Heinricha Bölla z przyjemnością rozpoczęła współpracę z Siecią Obywatelską - Watchdog Polska na rzecz budowania społecznego poparcia i świadomości wokół tematyki jawności, etyki życia publicznego i ich standardów. Przed nadchodzącymi w przyszłym roku wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi pragniemy przekonać  więcej Polek i Polaków do politycznego zaangażowania się w Internecie, w mediach i na forach publicznych. Jednym z elementów projektów jest wsparcie przy współtworzeniu strony internetowej o informacji publicznej www.informacjapubliczna.org.pl – tymczasem trwają prace nad koncepcją wypracowania bardziej przyjaznej wymiany między użytkowni(cz)kami .

Watchdog Polska dąży do tego, aby rządzący byli faktycznie rozliczani politycznie przed obywatel(k)ami. Efektem większej odpowiedzialności władzy jest bardziej racjonalne wydawanie pieniędzy, tworzenie prawa w oparciu o zbadane różnorodne potrzeby społeczne czy też przestrzeganie podstawowych zasad demokracji, w tym przede wszystkim praw człowieka. Organizacja zrzesza wolontariuszy, którzy intensywnie promują różnego typu działania strażnicze na poziomie lokalnym i krajowym. Nie ustawają również w zbieraniu informacji i śledzeniu, jak wygląda proces legislacyjny związany z dostępem do informacji publicznej oraz w prowadzeniu poradnictwa dotyczącego dostępu do informacji publicznej.

Zwłaszcza w tej sprawie działacze Watchdog Polska są coraz bardziej niepokojeni.  Na swojej witrynie informują o tym, jak w wyniku lobbingu urzędników możemy zostać pozbawieni praw – „dzieje się to przez systematyczne wprowadzanie do debaty publicznej pojęcia »nadużywania prawa do informacji«”. Przekonują, że próba wprowadzenia ograniczeń jest całkowicie nieproporcjonalna do skali problemu. Z przeprowadzonych przez nich w 2013 roku badań wynika, że „zalew wniosków” przesyłanych przez złośliwych obywateli jest mitem, jako że 73% spośród gmin, które udzieliły im informacji na temat liczby wniosków zgłoszonych w 2013 roku, otrzymało mniej niż 50 zapytań.  

Zachęcamy więc do poświęcenia odrobiny czasu na zapoznanie się z kluczową problematyką ustroju demokratycznego, którą wydaje się być rzekoma sprzeczność między transparentną i sprawną administracją. Watchdog Polska w swoich działaniach można wspierać poprzez wolontariat lub darowizny.