Ojcowie bliscy swoim dzieciom

Ojcowie i Dzieci
Teaser Image Caption
Ojcowie i Dzieci

Bo jakie początki, takie będzie wszystko – te złote słowa XVII-wiecznego pedagoga Jana A. Komeńskiego trafią w setno zagadnienia kulturowego uwarunkowania społecznych ról płciowych. W ostatnich latach w Polsce wprowadzono urlopy rodzicielskie dostępne zarówno dla matek i ojców oraz powstało wiele stowarzyszeń, inicjatyw i publikacji, które zachęcają w różnych formach do odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na modelu partnerskiego podziału zadań między rodzicami. Mimo to ciągle odczuwamy jeden poważny brak: mężczyźni na razie w dużej mierze nie korzystają z oferowanych im możliwości, bądź z przyczyn ekonomicznych, bądź z opornych na zmiany konserwatywnych obyczajów.

Aktywna rola ojców ma bezcenne znaczenie dla przezwyciężenia nierówności między płciami kobietami i mężczyznami. Dlatego Fundacja im. Heinricha Bölla wspiera projekt „Ojcowie i dzieci – badanie potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci”. Wynika on z doświadczeń Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego związanych z tworzeniem Grup Zabawowych.

Grupy Zabawowe to cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat i ich rodziców. Prowadzi je odpowiednio przygotowana animatorka, która pokazuje, jak pomagać dzieciom w rozwoju, bawiąc się i spędzając wspólnie czas. Jak pisze zespół fundacji na swojej stronie internetowej, to w Unii Europejskiej takie Grupy Zabawowe są bardzo popularną edukacyjną formą wspierania umiejętności wychowawczych rodziny oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Pomimo zachęt w spotkaniach Grup Zabawowych do tej pory uczestniczą przede wszystkim matki. Ojcowie pojawiają się sporadycznie. Obie Fundacie zgadzają się co do tego, że warto wspierać ojców i matki w sprawowaniu wspólnej odpowiedzialności za wychowywanie dzieci. Dzielenie opieki umożliwi kobietom skorzystanie z prawa do samostanowienia, np. przy powrocie do pracy, co poprawi poziom sprawiedliwości ekonomicznej, oraz stanowi dobry przykład równości dla dzieci młodszego pokolenia oraz rówieśników.

Długofalowym celem projektu jest przygotowanie, pilotaż i upowszechnienie warsztatów edukacyjnych dla ojców małych dzieci zachęcających ich do aktywnego włączania się w wychowywanie dzieci i podnoszących ich umiejętności wychowawcze. Aktualnie zespół Fundacji Rozwoju Dzieci im Komeńskiego opracowuje autorski scenariusz takich warsztatów, wykorzystując jakościowe i ilościowe metody badawcze jak zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i ankiety, potrzeby ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci. Produktem docelowym tegorocznego projektu będzie raport z rekomendacjami dla trenerów i trenerek, w którym analizowane będą bariery utrudniające ojcom dołączenie się do aktywnej edukacji swoich dzieci.

Jak się włączyć:

W grudniu ruszył kolejny etap badania – ankiety internetowe dla ojców i matek dzieci do 5 roku życia.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej sporządzonej przez Fundacji Rozwoju Dzieci:

Wypełnienie ankiety trwa ok. 15 minut. Zbierane dane są anonimowe, będą wykorzystywane tylko w formie zestawień statystycznych. Prosimy więc o szczere odpowiedzi.
 

Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji o projekcie i zapraszanie do badania osób, które mają dzieci w wieku 0-5 lat. Ojcowie i dzieci to ważny temat. Ankiety należy wypełnić najpóźniej do  27 grudnia 2014. 

Więcej o projekcie na stronie projektu Fundacji Rozwoju Dzieci.