Wyborczy know-how

Sejm i Senat - wybory

Szybkim krokiem nadchodzą jesienne wybory parlamentarne, na gorąco powstają nowe partie i listy wyborcze. Czego dotyczy właściwie prawo wyborcze? Jak rozwinął się w ostatnich latach polski system wyborczy? W trakcie czerwcowych warsztatów uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z prawnymi i technicznymi aspektami wyborów. Obecnie bardzo wąska grupa osób posiada praktyczną wiedzę na temat organizacji wyborów poza strukturami największych partii politycznych. Projekt miał na celu upowszechnienie tej wiedzy i wzmocnienie pluralizmu. Ponadto, stanowi odpowiedź na wysokie wymagania związane z formalną rejestracją list w wyborach do Sejmu oraz Parlamentu Europejskiego.

W dniach 5 – 7 czerwca w Warszawie odbyło się szkolenie Stowarzyszenia Tkalnia organizowanego we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla. Ponad 30 osób z całego kraju zdobywało umiejętności niezbędne do skutecznego zorganizowania startu wyborczego. W szkoleniu uczestniczyły osoby z różnych inicjatyw politycznych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Szkolenie skupiało się m.in. na kwestiach formalnych i finansowych związanych z działaniem komitetu wyborczego. Uczestniczki i uczestnicy najbardziej interesowali skuteczną organizacją zbiórki podpisów niezbędnych do zarejestrowania list na poziomie kraju, ale także mieli okazję dowiedzieć się, jak rozmawiać z ludźmi na ulicy podczas zbierania podpisów. Finał warsztatu dotyczył wystąpień medialnych oraz efektywnej komunikacji za pomocą narzędzi internetowych, zarówno zewnętrznej za pomocą mediów społecznościach, jak i wewnętrznej w ramach organizacji. Dyskutowano o różnych rodzajach mediów i ich charakterystyce, a uczestniczący w szkoleniu mieli okazję sprawdzić się przed kamerą.