Zielony Punkt – ekologiczne doradztwo dla Słupska

Zielony Punkt w Słupsku - Robert Biedroń, Irene Hahn-Fuhr, ekodoradczynie
Teaser Image Caption
Zielony Punkt w Słupsku - Robert Biedroń, Irene Hahn-Fuhr, ekodoradczynie

W Słupsku w ramach współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla, Centrum Inicjatyw Obywateskich, Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy i uczelni wyższych powstało pierwsze w Polsce centrum informacyjne, które prowadzi porady w zakresie:

- oszczędzania energii (cieplnej i elektrycznej) oraz zasobów naturalnych (np. wody);

- pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

-  likwidacji domowych pieców węglowych i azbestu;

-  właściwego odczytywania zapisów w rachunkach za energię oraz ich reklamowania;

- czystości i zieleni w mieście;

- ograniczenia zużycia zasobów I segregacja surowców wtórnych; 

Celem inicjatywy Beaty Maciejewskiej, pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji, jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i mieszkanek miasta poprzez ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz promocję odnawialnych źródeł energii.

Bieżące informacje o działalności centrum na stronie Słupsk.pl.

Dzięki ekologicznemu doradztwu uda się osiągnąć dodatkowe, wymierne korzyści - konkretne oszczędności finansowe (mieszkańców, wspólnot, instytucji samorządowych), poprawę jakości powietrza, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości oraz trwałe zielone miejsca pracy ekodoradczyń.  

"Z wielkim zainteresowaniem śledzimy zmiany zachodzące w Słupsku inicjowane przez Pana Prezydenta i zespół osób z nim współpracujących, kibicujemy Państwu gorąco w zielonej modernizacji miasta", podkreśliła na otwarciu Zielonego Punktu dyrektorka Irene Hahn-Fuhr. "Zielony Punkt jest projektem, w którym odnajdujemy główne priorytety naszego działania. Doradztwo w dziedzinie efektywności energetycznej, możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii odnawialnych, z naciskiem na zaangażowanie społeczne oraz zasadę równych szans. Wierzę, że Zielony Punkt stanie się przestrzenią ożywionej dyskusji o nowoczesnej, zielonej energetyce."

Punkt działa stacjonarnie oraz mobilnie - ekodoradczynie odwiedzają wspólnoty mieszkaniowe, placówki edukacyjne oraz osoby prywatne o różnym stopniu sprawności, wieku czy statusie majątkowym, w celu zapewnienia im możliwości korzystania z oferowanych usług. Wszystkie działania podejmowane w projekcie są bowiem realizowane zgodnie z zasadą równych szans.

Zielony Punkt kieruje swoją ofertę m.in. do:

- osób starszych, szczególnie w zakresie oszczędzania energii oraz wyjaśnienia szczegółowych zapisów w rachunkach;

-  osób zainteresowanych budową/modernizacją domów/mieszkań – szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii; 

-  instytucji, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni, które przewidują nowe inwestycje;

-  dzieci i młodzieży, w ramach działań edukacyjnych. 

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej towarzyszącej oficjalnemu otwarciu Zielonego Punktu.