Zielone miejsca pracy w Polsce

Transformacja miast idzie w parze z rozwojem zielonych miejsc pracy

Praca i jej jakość jest nieodmiennie na czele tematów najważniejszych dla Polek i Polaków. Nadal nie brakuje rejonów kraju, zmagających się ze skutkami transformacji ustrojowej i jej wpływem na lokalne rynki pracy. Zatrudnienie poza rolnictwem stanowi olbrzymie wyzwanie na obszarach wiejskich. Tereny poprzemysłowe poszukują sposobów na ożywienie lokalnych gospodarek. Dla osób młodych problemem jest znalezienie stabilnej pracy, mogącej umożliwić dalszy rozwój – nie tylko zawodowy, ale także osobisty. Niskie uzwiązkowienie w wielu wypadkach oznacza problemy z przestrzeganiem praw pracowniczych. Nawet osoby, które stać na kredyt mieszkaniowy czy usługi prywatne (ochronę zdrowia, edukację dla dzieci) doświadczają problemów z godzeniem roli zawodowej z życiem rodzinnym.

Rozwiązaniem wspomnianych problemów są zielone miejsca pracy – inwestowanie w sektory, które jednocześnie służą środowisku i przynoszą zyski ekonomiczne i społeczne. Z upływem lat ich koncepcja ewoluowała, dołączając m.in. pracę w sektorze opieki oraz ważnych dla jakości życia usług publicznych. W polskim kontekście – dużej roli małych i średnich przedsiębiorstw, opierania się na niskich kosztach pracy zamiast na innowacyjności czy problemach związanych z pozakodeksowymi umowami o pracę – kluczowe jest podkreślanie, że zielona transformacja gospodarki to nie tylko nowe miejsca pracy, ale szerzej – praca wysokiej jakości, realizowana w godnych warunkach.

Takie szerokie ujęcie tematu stanowi bazę siedmiu otwartych debat zorganizowanych w różnych miastach Polski przez Fundację im. Heinricha Bölla i Strefę Zieleni. Stanowią one okazję do wymiany między światem pracy, innowacyjnym, społecznie odpowiedzialnym biznesem, lokalnymi politycz(k)ami, ekspert(k)ami. Każde spotkanie podsumuje raport. Ponadto powstanie specjalny, 24-stronnicowy numer „Zielonych Wiadomości” z relacjami, dobrymi praktykami i artykułami podkreślającymi zróżnicowane perspektywy – m.in. równościową czy europejską.

Projekt stawia sobie za cel zapoznanie osób w nim uczestniczących z zieloną koncepcją pracy oraz dowiedzenie, że może ona odpowiadać na specyficzne dla polskiego rynku pracy problemy, takie jak: umowy śmieciowe, wysoka stopa bezrobocia wśród osób młodych, łamanie praw pracowniczych czy niska innowacyjność gospodarki.

Kalendarium:

I. Debata „Górny Śląsk - Jaka przyszłość po węglu?” - Przez wieki Śląsk czerpał swój dobrobyt z węgla. Jego wydobycie tworzyło miejsca pracy nie tylko w kopalniach, ale również w realizujących ich potrzeby przemyśle i usługach. Czy i za pomocą jakich środków region ten może się zazielenić?

Usunięto obraz. Relacja z debaty w Katowicach z udziałem Bartłomieja Kozka (Strefa Zieleni), Patryka Białasa (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum), Dariusza Szweda (Zielony Instytut, miasto Słupsk) i Katarzyny Guzek (Greenpeace Polska)

Komentarz medialny

II. Debata „ (Zielona) Praca dla młodych”

Wchodzącym na rynek pracy w Polsce niełatwo jest znaleźć dobrze płatne, stabilne zatrudnienie. Czy zielone miejsca pracy mogą przełamać ten trend? Jakiej pracy potrzebują młodzi? Dyskutowaliśmy w mieście, w którym w ostatnich latach doszło do boomu w outsourcingu.

Usunięto obraz.Relacja z debaty w Krakowie z udziałem Aleksandry Kołeczek (Ostra Zieleń), Moniki Miniur (Komisja Młodych OPZZ), Dominika Owczarka (Instytut Spraw Publicznych), Jakuba Radolaka (Polska Rada Organizacji Młodzieżowych).

III. Debata „Polityka miejska oraz praca w mieście”, Łódź

Jak samorządy mogą monitorować wpływ prowadzonej przez siebie polityki proekologicznej na lokalny rynek pracy? Przy pomocy jakich narzędzi korzystać, by pomagać lokalnej gospodarce?

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site

Usunięto obraz. Relacja z debaty w Łodzi z udziałem Joanny Erbel (zeszłoroczna kandydatka na urząd prezydencki w Warszawie), Hanny Gill-Piątek (urząd miejski w Łodzi) i  Tadeusza Joniewicza (Fundacja CentrumCSR.PL ).

IV. Debata "Czyje miasto, czyja praca?", Poznań

Jak samorządy reagują na problemy małego i średniego biznesu, jak wykorzystują potencjał narzędzi jak rewitalizacja czy zamówienia publiczne?  Czy są gotowe nie tylko na ochronę lokalnej przedsiębiorczości, ale też stymulowanie rozwoju nowych, zielonych miejsc pracy?

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site

Usunięto obraz.Relacja z debaty w Poznaniu z udziałem Aleksandry Sołysiak-Łuczak (Prawo do Miasta), Wojciecha Kłosowskiego (ekspert ds. polityki miejskiej), Grzegorza Piskalskiego (CentrumCSR.PL), Łukasza Smolarka (White Leaf), Tomasza Wierzbickiego (radny Poznania, Prawo do Miasta). Debata organizowana przy wsparciu CentrumCSR.PL.

V. Debata „Zielona energia, zielona praca – jak skorzysta Słupsk?”, Słupsk

Prezydent Miasta Słupsk, Robert Biedroń, Fundacja Strefa Zieleni oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Polsce zaprosiły do Słupska na debatę o nowoczesnych miejscach pracy, służących ludziom i środowisku.

– W ramach cyklu "Zielone miejsca pracy" porozmawiamy o potencjale wzrostu zatrudnienia dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii – mówi Bartłomiej Kozek z Fundacji Strefa Zieleni. – Szczególnie dużo uwagi poświęcimy szansom, jakie działania na rzecz efektywności energetycznej czy rozwoju OZE dają samorządom i społecznościom lokalnym.

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site

Usunięto obraz.Relacja z debaty w Słupsku z udziałem Beaty Maciejewskiej (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta), Beaty Jocz (ekopracowniczka Zielonego Punktu), Mirosławy Diwyk-Kozy (rzeczniczka Urzędu Gminy Mielno), Bartłomieja Kozka (Strefa Zieleni).

Spotkanie odbyło się po oficjalnej inauguracji Zielonego Punktu, którego powstanie wsparła Fundacja im. Heinricha Bölla w Polsce.

– Z prawdziwą przyjemnością pojawię się w Słupsku, by wraz z prezydentem Robertem Biedroniem otworzyć nową, ważną dla przyszłości miasta instytucję – mówi Irene Hahn-Fuhr, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla. – Wierzymy, że będzie to przestrzeń ożywionej debaty o nowoczesnej, zielonej energetyce, przynoszącej oszczędności mieszkańcom i tworzącej nowe miejsca pracy.

VI.Debata „Nowe miasto, nowa praca?”, Gorzów Wielkopolski

Fundacja im. Heinricha Bölla, Strefa Zieleni i CentrumCSR.pl zorganizowały podczas IV Kongresu Ruchów Miejskich debatę o tym, w jaki sposób ruchy miejskie mogą wprowadzać nowe tematy – takie jak tworzenie trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy, służących ludziom i środowisku – do lokalnej polityki.

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site

Usunięto obraz.Relacja z debaty w Gorzowie  z udziałem  Marty Bejnar-Bejnarowicz (radna z ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta), Jana Śpiewaka (radny warszawskiego Śródmieścia z komitetu Miasto Jest Nasze), Grzegorza Piskalskiego (CentrumCSR.PL), Roberta Cyglickiego (dyrektor Greenpeace Polska), Ewy Koś (była radna sejmiku zachodniopomorskiego) i moderatora Bartłomieja Kozka (Strefa Zieleni).

Spotkanie realizowane w ramach projektów: „Monitoring odpowiedzialności społecznej największych polskich przedsiębiorstw” w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG oraz „Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji społecznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

VII. Debata „Zielona wizja praw pracowniczych oraz usług publicznych”, Wrocław

Cykl debat Fundacji Strefa Zieleni oraz Fundacji im. Heinricha Bölla o zielonych miejscach pracy już wkrótce zaliczył swój kolejny przystanek we Wrocławiu na rozmowę o teraźniejszości i przyszłości pracy z pracowniczej perspektywy.

– Zielone miejsca pracy i inwestowanie w  ten sektor daje szansę na wzrost zatrudnienia w sektorach takich jak energetyka odnawialna, transport zbiorowy czy energooszczędne budownictwo – przypomniał koordynator projektu cyklu debat z ramienia Strefy Zieleni, Bartłomiej Kozek. – By jednak stanowiły one fundament nowego modelu gospodarczego Polski, ich rozwój musi iść w parze z zatrudnieniem wysokiej jakości. We Wrocławiu skupimy się na tym, czym jest godna praca i w jaki sposób instytucje publiczne oraz biznes mogą wspierać jej upowszechnianie się.

Usunięto obraz.Relacja z debaty we Wrocławiu pod patronatem Stowarzyszenia Eko-Unia z udziałem Grzegorza Piskalskiego, Michała Syski (dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a), Małgorzaty Maciejewskiej (Inicjatywa Pracownicza),  Małgorzaty Tracz (Partia Zieloni)

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site
Spotkanie realizowane w ramach projektów: „Monitoring odpowiedzialności społecznej największych polskich przedsiębiorstw” w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG oraz „Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji społecznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

VIII. Debata „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

Zrównoważony rozwój może dać impuls rozwoju obszarom wiejskim. Przykład Niemiec i rozwijanej w tym kraju energetyki odnawialnej pokazuje, że istnieje odpowiedni potencjał i przestrzeń. O lękach i szansach związanych z ekorozwojem rozmawiano w stolicy rolniczego województwa.

Usunięto obraz.Relacja z debaty w Lublinie z udziałem Adama Ostolskiego (Uniwersytet Warszawski), Emila Jabłońskiego (sołtys Żurawlowa),  Ewy Sufin–Jacquemart (prezeska Fundacji Strefa Zieleni, Marcela Kwaśniaka (ekspert w zakresie marketingu turystycznego).

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site

IX. Debata podsumowująca "Zielone miejsca pracy szansą na rozwój Polski?"

Zakończenie cyklu debat przeprowadzonych w różnych miastach Polski Fundacja Strefa Zieleni oraz Fundacja im. Heinricha Bölla nastąpiło w Warszawie. Projekt pokazał rosnące zainteresowanie samorządów korzyściami wynikającymi z promowania transportu publicznego czy efektywności energetycznej. Nie brakuje pomysłów – od prognoz tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej aż po drobne zmiany na lepsze, takie jak szkolenia ze specjalistycznej termomodernizacji zabytkowych budynków czy menedżerów ulic, wspierających lokalny handel.

Usunięto obraz.Relacja z debaty w Warszawie z udziałem  Edwina Bendyka („Polityka”),  Rafała Wosia, (dziennikarz ekonomiczny), Arkadiusza Sekścińskiego (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), Anny Ogniewskiej (Greenpeace Polska), Agnieszki Grzybek (Strefa Zieleni). Wstęp do dyskusji zaprezentował koordynator projektu z ramienia Fundacji Strefa Zieleni, Bartłomiej Kozek.

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site

Zawarte w relacjach poglądy i konkluzje wyrażają opinie autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.