Matronaty

Matronat w Fundacji  im. Heinricha Bölla
Teaser Image Caption
Współpraca w ramach matronatu Fundacji im. Heinricha Bölla

W ramach matronatu Fundacja im. Heinricha Bölla oferuje wsparcie projektom zgodnym z jej misją, profilem oraz z aktualnymi priorytetami tematycznymi. Poprzez promocję, doradztwo, wymianę doświadczeń i ekspertyzę promujemy różne tematy zielonej polityki, innowacyjne  formaty oraz grupy marginalizowane. Oferujemy przestrzeń do ideowej wymiany, zarówno w sensie fizycznym (udostępnianie sali konferencyjnej), jak i w obszarze sieciowania. Zależy nam na wzmocnieniu perspektywy zrównoważonego rozwoju i równości do głównego nurtu przekazu medialnego i polityki. W zależności od potrzeb wzmacniamy początkujące organizacje pod względem merytorycznym, budujemy nowe sojusze i szukamy synergii.

Propozycje prosimy zgłaszać na adres pl-info@pl.boell.org wraz z uzasadnieniem i określeniem oczekiwanych form współpracy.

Matronaty Fundacji w 2017 roku

23. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów (2-9.04, Warszawa)

Kontynuując uznaną tradycję, organizatorzy tego wyjątkowego warszawskiego festiwalu przygotowują przegląd 60 filmów, by umożliwić polskiej publiczności obejrzenie i samodzielną ocenę filmów święcących triumfy na najważniejszych festiwalach świata, a zatem uczestnictwo w tym, co wyznacza trendy w kinie artystycznym, często mało obecnym w głównym obiegu kinowym w Polsce. Filmy prezentowane będą w 9 pasmach takich jak "Triumfatorzy festiwali", "Faworyci publiczności" czy "Polskie kino na świecie".  Projekcjom w kinie Praha towarzyszyć będzie program różnorodnych debat i spotkań autorskich. Szczegółowe informacje

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła to istotne wydarzenie kulturalne matronatem uznając edukacyjne i społeczne walory Festiwalu. Tegoroczna współpraca przybrała szczególny charakter z uwagi na rok jubileuszowy naszego patrona: w ramach "Strefy Scenarzysty" poświęconej słowu i scenariuszom odbędzie się 6.04 debata „Mowa pogardy i alternatywne fakty, czyli o medialnej i społecznej odpowiedzialności za słowo” inspirowana wcześniejszym pokazem filmu "Utracona cześć Katarzyny Blum".

Matronaty Fundacji w 2016 roku

Re_Wolta

Stowarzyszenie Nastawnia kontynuuje projekt "Moc w Przemoc"  sięgając po artystyczne formy wyrazu. We współpracy z poznańskimi artyst(k)ami zorganizowana zostanie w październiku i listopadzie seria wykładów i warsztatów o społeczno-kulturowych przyczynach przemocy seksualnej, o przemocy wobec kobiet w kulturze muzułmańskiej oraz w Meksyku.

Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń, a także intensywnej pracy treningowej powstanie spektakl teatralny bazujący na technikach
awangardowego Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego oraz tańca buto.

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem ten nowatorski projekt uznając jego  niekonwencjonalne podejście do przełamywania stereotypów oraz uwrażliwiania publiczności na temat zjawiska przemocy seksualnej na drodze wspólnego teatralnego przeżycia.

Szczegóły na stronie i Facebooku.

"Demakijaż" - Festiwal Kina Kobiet

Stowarzyszenie Homo Faber zajmujące się troską o przestrzeganie praw człowieka organizuje w dn. 21-23.10.2016 pierwszą edycję "Demakijażu" - lubelskiego Festiwalu Kina Kobiet. Filmy fabularne i dokumentalne z całego świata ukażą talent, siłę i determinację kobiet po obu stronach kamery. „Demakijaż” zmywa sztuczne obrazy kobiet rozpowszechniane w prasie, reklamach, serialach i filmach.  W ramach wydarzenia odbędą się trzy dyskusje - o trudnościach młodych reżyserek w świecie filmu, o tym jak mówić, żeby nie dyskryminować oraz o przyszłości feminizmu – oraz  warsztaty Wendo oraz genderowy spacer po Lublinie. 

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem projekcje i panele dyskusyjne, by przybliżyć szerokiej publiczności różnorodność kobiecości i pogłębić debatę publiczną na temat możliwości pokonywania stereotypów i uprzedzeń.

Szczegóły na stronie.

22. Festiwal  Wiosna Filmów (15-24.04.2016, Warszawa)

Zapraszamy w dn. 15-24.04.2016 na nowy cykl  Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów w Warszawie - „Konfrontacje i uniki - labirynty rozliczeń z nazizmem we współczesnej kinematografii niemieckiej”. Podejmuje on próbę przekrojowego pokazania zachowań niemieckiej opinii publicznej podczas II Wojny Światowej, bezkarności zbrodniarzy, jak i współczesnej sytuacji kraju. Szczegóły na stronie.

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem projekcje filmów i panele dyskusyjne, by przybliżyć różnorodność postaw społeczeństwa niemieckiego wobec tragicznego dziedzictwa nazizmu.

X Forum Nowej Gospodarki (10.06, Katowice)

Wspierając debatę o oddolnej transformacji energetycznej,  budowaniu miast przyszłości i wzmacnianiu miejskiej demokracji Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem jubileuszowe Forum Nowej Gospodarki. Stanowi ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń między światem NGO-sów, polityki, nauki i biznesu na temat wdrażana innowacyjnych technologii.

Wydarzenie w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum skupia co roku liderów świata biznesu, nauki i administracji w celu wspólnej debaty nad przyszłością energetyczną i gospodarczą Polski. Wśród szczegółowych tematów omawiane będą m.in.: ograniczenie niskiej emisji w miastach, rewitalizacja energetyczna budynków, możliwości dopasowania zagranicznych rozwiązań ekologicznych do polskich warunków oraz sposoby ograniczania ubóstwa energetycznego. Fundacja im. Heinricha Bölla razem z Strefą Zieleni są także partnerami sesji „Lokalne społeczności energetyczne”.

Po raz kolejny Forum towarzyszyła będzie wspólna wymiana doświadczeń i spotkania B2B w ramach Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej oraz rodzinny piknik, pełen naukowych i kulturalnych atrakcji. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji oraz śledzenia aktualności na Facebooku.

Program edukacji ekologicznej dla szkół "Weź oddech"

W trosce o jakość życia, zdrowia i ochronę środowiska Fundacja im. Heinricha Bölla promuje bezpieczne źródła energii i kompleksową edukację ekologiczną. W związku z tym, od stycznia 2016 roku sprawuje matronat nad programem "Weź oddech" Centrum Edukacji Obywatelskiej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości na temat czystośc powietrza oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie. Nauczycielki i nauczycieli zakwalifikowani w ramach trwającej rekrutacji otrzymają wszechstronne wsparcie w postaci scenariuszy zajęć na temat niskiej emisji, materiałów edukacyjnych, konferencji, warsztatów i szkoleń, a młodzież stworzy autorskie projekty informacyjne i rzecznicze. Szczegóły w przewodniku i na stronie.                                                                

Literacka antologia "NieObcy"

W reakcji na rosnącą ksenofobię i antyuchodźcze postawy powstała książka "Nieobcy" - zbiór esejów, reportaży i opowiadań podejmujących różnorodnie tematy tożsamości, tolerancji, człowieczeństwa. Głos zabrało 21 wybitnych polskich pisarek i pisarzy m.in. Joanna Bator, Olga Tokarczuk, Hanna Krall, Paweł Smoleński, Andrzej Stasiuk, Ignacy Karpowicz.

Jak wyjaśniają ideę projektu pomysłodawcy z Gazety Wyborczej i pisma Książki, "Obcych potrzebujemy nie mniej niż oni nas, nawet jeśli chwilowo wydaje się, że jest odwrotnie. Bo tylko konfrontując się z nimi, możemy tak naprawdę, do końca, bez złudzeń odkryć siebie samych”. Opowiadania odwołują się nie tylko do aktualnych wydarzeń, lecz także innych miejsc i epok, by "poszerzyć perspektywy patrzenia na Innych i inność w nas samych".

Fundacja im. Heinricha Bölla obejmując książkę matronatem pragnie włączyć marginalizowane w głównym nurcie argumenty i punkty widzenia do dyskusji o uchodźcach oraz promować nowy język bazujący na otwartości i empatii.

Dochód ze sprzedaży publikacji powstałej  pro publico bono  zostanie przekazany do Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz pomocy ofiarom wojny w Syrii. Książkę będzie można kupić w wybranych księgarniach oraz na kulturalnysklep.pl i sppah.org.pl. Więcej na stronie nieobcy.pl i akcji facebookowej.

Międzynarodowy Studencki Konkurs na Plakat "Uchodźcy w Europie"

Europa stanęła przed wyzwaniem nasilającego się kryzysu uchodźczego, największego od czasów drugiej wojny światowej. Tysiące ludzi zmuszonych opuścić swoje domy szuka schronienia w bezpiecznych krajach. Zarówno idee i wartości fundamentalne dla Unii Europejskiej, ale i dokumenty takie jak Konwencja Genewska czy Traktat Lizboński, zobowiązują państwa członkowskie do solidarnego udzielania azylów i pomocy uchodźcom.

Z powodu nasilającej się mowy nienawiści, reaktywacji ksenofobii, islamofobii i rasizmu, Chlebem i Solą wraz z rzeszą partnerów, w tym Fundacją im. Heinricha Bölla,  zabierają głos w dyskusji o uchodźcach w Europie posługując się m. in. ponadnarodowym językiem wizualnym.

Konkurs na plakat, bardzo mocny nośnik idei, skierowano do szkół projektowych i artystycznych. Wyłoniono dziewięć prac spośród 500 zgłoszeń z ponad 20 krajów z całego świata. Nagrodzone prace zostaną wystawione we wszystkich uczelniach uczestniczących w projekcie, a także w galerii Duży Pokój w dn. 8-23.04.2016 (zaproszenie). Więcej szczegółów na temat regulaminu, składu jury, idei konkursu oraz listę szkół na stronie www.posters-about-refugees.com

Matronaty Fundacji w 2015 roku

Konferencja „Kryzys surowcowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski” (17.06.2015, Sejm), PROGRAM

NAGRANIE VIDEO

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Ogólnopolska Koalicja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”  i   Posłanka na Sejm RP Anna Grodzka wspierają otwartą dyskusję o scenariuszach oraz programach adaptacyjnych w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Ideą konferencji jest przeanalizowanie skali zagrożenia wynikającego z prognozowanego przez wielu naukowców załamania się globalnego bezpieczeństwa dostaw energii. Wystąpienia na temat  realnych odpowiedzi na wyczerpywanie się paliw kopalnych, transformacji energetycznej czy niemieckich scenariuszy na wypadek (globalnego) kryzysu energetycznego wygłoszą m.in. prof. Zbigniew Karaczun, dr Janina Pietrzak, dr Karolina Jankowska i Marcin Popkiewicz.

Fundacja im Heinricha Bölla, Partia Zieloni oraz Koalicji Klimatycznej objęły konferencję matronatem celem podkreślenia wagi polityki energetycznej kraju dla strategii bezpieczeństwa narodowego, z myślą o teraźniejszych i przyszłych pokoleniach.

Więcej na stronie

Moc w Przemoc

Od marca 2015 roku Fundacja Punkt Widzenia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nastawnia realizuje projekt „Moc przemocy” finansowanego ze środków programu Obywatele dla Demokracji i Funduszy EOG. Szereg edukacyjnych działań kompleksowo zgłębia społeczno-kulturowe tło zjawiska i podkreśla znaczenie męskiego sprzeciwu.

Projekt dzięki świeżemu podejście skupiającemu się na sprawcach i wglądzie w perspektywę ofiary stanowi kontynuację i uzupełnienie dotychczasowych aktywności Fundacji im. Heinricha Bölla w obszarze naświetlania specyfiki przemocy seksualnej.

Na przestrzeni 6 miesięcy jakościowej i ilościowej analizie poddane zostaną teksty kultury: najpopularniejsze premiery filmowe, najczęściej wyświetlane na kanale youtube.com, utwory muzyczne oraz 2 najpoczytniejsze tygodniki. Wnioski zostaną zawarte w raporcie końcowym. Dodatkowe działania cykl 40 warsztatów edukacyjnych dla mężczyzn oraz trzy konferencje naukowe o edukacyjnej roli mediów i prewencyjnym znaczeniu edukacji. Organizatorki na bieżąco prowadzą specjalny fanpejdż i profil na Twitterze uwzględniające antyprzemocową dyskusję skierowaną do szerokiego grona odbiorców, w tym do (potencjalnych) sprawców. Projekt podsumowuje raport z badań "On - nieobecny, Ona - sama sobie winna. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy".

Wywiad z Eweliną Seklecką w "Wysokich Obcasach" o stereotypach, społecznym wymiarze przemocowego przekraczania granic oraz różnych formach prewencji i systemowej pomocy ofiarom.

Więcej w folderze i na stronie

IX Festiwal Równe Prawa do Miłości

Festiwal dedykowany osobom nieheteronormatywnym powstał w 2005 roku z inicjatywy Grupy Młodzieżowej Kampanii Przeciw Homofobii. Festiwal ma za zadanie służyć jako platforma rozwojowa dla młodzieży, której dajemy narzędzia oraz szanse by tworzyć, działać i aktywizować się bez obawy o dyskryminację.

Fundacja im Heinricha Bölla objęła matronatem projekt Stowarzyszenia bez!miar, gdyż wpisuje się w jej starania o rozszerzenie społecznej akceptacji dla różnych orientacji seksualnych i alternatywnych modelów życiowych, zwłaszcza wśród młodych osób.

Lutowy Festiwal to cykl wydarzeń o walorach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, m.in.: warsztaty dramowe i  dragowe dla młodzieży LGBTQ, wykład o inter- i trans płciowości, debata o wewnętrznym wykluczeniu w społeczności LGBTQ, spektakle w wykonaniu Teatru Druga Strefa, nocny maraton serialowy i turniej gier planszowych.

Więcej informacji na stronie Festiwalu

Matronaty Fundacji w latach 2013-2014

Energia &Klimat

Piknik Naukowy

Odbywający się na Stadionie Narodowym w Warszawie „Piknik Naukowy” to wydarzenie skierowane do wszystkich, niezależnie od płci, wieku czy wykształcenia, udowadniające, że nauka zaprezentowana w atrakcyjny i aktywizujący widzów sposób jest w stanie zafascynować szerokie grono odbiorców. „Piknik” został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z 10 wzorcowych europejskich projektów obszaru „Nauka i społeczeństwo”.

Od 2010 roku Fundacja im. Heinricha Bölla prowadzi własne stoisko w namiocie Ambasady Niemiec. Aby zwiększyć atrakcyjność oferty i zachęcić większą liczbę odwiedzających do zapoznania się z profilem Fundacji zapraszamy koła naukowe i instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną do animowania warsztatów, gier, dyskusji na temat ekologii, energetyki odnawialnej ochrony klimatu.

Więcej na stronie

Zielony Jazdów

Zielony Jazdów to cykl letnich wydarzeń plenerowych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, poświęconych problemom ekologii, zdrowemu sposobowi życia i projektom zrównoważonego rozwoju.

W ramach popularyzowania wiedzy o odnawialnych źródłach energii i scenariuszach transformacji energetycznej dla Polski Fundacja im. Henricha Bölla matronowała dwóm sezonom festiwalu, a w 2013 roku zorganizowała dwie debaty:

  • „Energia w mieście” - wykład Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, poświęcony problemom energetycznym współczesnych miast i alternatywnym sposobom pozyskiwania czystej energii. Nagranie

  •  „Zmiany klimatu vs. Miasto” – dyskusja o wpływie zmian klimatu  na codzienne życie w mieście z udziałem Leszka Drogosza – dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Kuby Gogolewskiego - koordynatora ds. energii CEE Bankwatch Network oraz Dariusza Szweda – aktywisty społecznego i autora raportów dot. zielonego nowego ładu i demokracji energetycznej. Szczegóły

Więcej  fanpejdżu

Seminarium na temat społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej dla Polski i Regionu Karpackiego

REScoop 20-20-20 wraz z The Krakow Institute for Sustainable Energy (KISE) i Siecią CEE Bankwatch zorganizowało 18 października 2014 r. w Krakowie seminarium dotyczące zagadnień związanych ze społecznym udziałem i akceptacją rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Regionie Karpackim.

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła seminarium matronatem w celu promowania inicjatyw mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie transformacji energetycznej i demokracji energetycznej.

Podczas seminarium przedstawiono założenia REScoop 20-20-20 - międzynarodowego porozumienia, które dąży do zwiększenia liczby społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej w Europie. Celem konferencji było przyjrzenie się istniejącemu potencjałowi regionu oraz sposobom stymulowania rozwoju społecznych projektów energetycznych. Podczas spotkania omówione zostały możliwości i wyzwania stojące przed obywatelską energetyką odnawialną w Polsce i Regionie Karpackim.

Więcej na stronie.

Demokracja & Prawa Człowieka

Projekt „Równia Literacka”

Projekt Fundacji Punkt Widzenia dotyczy problemu nierównego traktowania ze względu na płeć w aspekcie treści nauczania, a dokładniej doboru i sposobu omawiania lektur obowiązkowych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem projekt „Równia Literacka”, aby uwrażliwić na kwestię równości płci podmioty związane z edukacją oraz wprowadzić do treści nauczania j. polskiego perspektywę gender.

W ramach projektu finansowanego ze środków programu Obywatele dla Demokracji i Funduszy EOG 34 lektury szkolne proponowane przez Podstawę Programową poddano analizie pod kątem równości płci.  Wnioski z badania zawiera Raport Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych dostępny na stronie www.punktwidzenia.org.pl. Podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem m.in. Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania – prof. Małgorzaty Fuszary i prof. Grażyny Lasoń-Kochańskiej omawiano m.in. perspektywę genderową w badaniach literackich oraz systemowe rozwiązania edukacyjne wprowadzające perspektywę równości płci, a także zaproponowano wprowadzenie niestereotypowych ról płciowych w ramach lektur szkolnych.

Więcej na stronie Fundacji.

Konferencja „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”

W dniach 6-7 listopada 2014 r. w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”, zorganizowana przez Katedrę Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Fundację Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Fundacja im. Heinricha Bölla aktywnie promowała tę konferencję w ramach podnoszenia wiedzy na temat różnorodności społecznej oraz zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i przemocy.

W ramach konferencji 6 listopada odbyły się trzy panele naukowe:
·Edukacja antydyskryminacyjna - nowa perspektywa w systemie edukacji formalnej
·Upodmiotowienie czy wykluczenie - czy polska edukacja odpowiada na różnorodność?
·Przemoc i terapia w perspektywie społeczno - kulturowej tożsamości płci 

Drugiego dnia zorganizowano także dwa warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek: „Szkoła wolna od dyskryminacji? To możliwe!” oraz „Historia kobiet – warsztat wprowadzający”. Konferencji towarzyszyła również wystawa Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Dyskryminacja a edukacja", poświęcona problemowi dyskryminacji w podręcznikach szkolnych.

Więcej na blogu

Razem Przeciw Przemocy Seksualnej

Zainicjowana w 2013 roku społeczna kampania „Razem Przeciw Przemocy Seksualnej” polega na zwiększaniu wiedzy na temat przyczyn, przejawów, skutków oraz prewencji przemocy seksualnej.

Fundacja im. Heinricha Bölla matronuje temu projektowi edukacyjnemu w ramach podnoszenia świadomości na temat różnych aspektów zjawiska przemocy seksualnej. 

Dzięki różnorodnym formatom – performansom, fanpejdżowi, debatom i konferencjom naukowym, audycjom radiowym – ma potencjał docierania do wielu grup społecznych.

W 2013 roku odbyła się konferencja naukowa „Dość mitów. Psychologiczne, kulturowe i prawne aspekty przemocy seksualnej” skupiona na następujących tematach:

  • mechanizmy powstawania przemocy, skutki psychologiczne u ofiar, biologia a przemoc seksualna 

  • edukacja, podnoszenie świadomości, przeciwdziałanie gwałtom, samoobrona kobiet, aktywizm antyprzemocowy

  • sytuacja prawna, możliwe rozwiązania, dobre praktyki ustawodawcze, formy pomocy dla ofiar, prewencja

Efektem wymiany eksperckiej było wypracowanie rekomendacji dot. zapobiegania i reagowania na przemoc seksualną na poziomie służby zdrowia, systemu oświaty, administracji publicznej i organów ścigania.

Podczas debaty „Kultura (wolna od) gwałtu? O (re)akcjach przeciw  przemocy seksualnej” w 2014 roku Koalicja Razem Przeciw Przemocy Seksualnej skupiła się na promowaniu najlepszych praktyk polskich i zagranicznych kampanii społecznych oraz policji na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej, jak również pomocy dla osób jej doświadczających. Nagranie audio.

Więcej na fanpejdżu.

X Festiwal Obywatela

W dniach 17-19 października 2014 r. w Łodzi odbył się X Festiwal Obywatela, czyli jubileuszowa edycja imprezy samokształceniowo-integracyjnej dla środowisk współtworzących i zainteresowanych problematyką poruszaną przez kwartalnik „Nowy Obywatel”.

Fundacja im. Heinricha Bölla matronowała X Festiwalowi Obywatela w ramach aktywnego wspierania partycypacji obywatelskiej i dialogu publicznego.

W ramach festiwalu odbyły się m.in. debata na temat ruchów miejskich i ich kontekstu politycznego; budowania trwałych podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego; zmian w systemie emerytalnym; przemian geopolitycznych za wschodnią granicą. Dyskutowano  o wzajemnych związkach między polityką ekonomiczną a fiskalną oraz bilansem transformacji ustrojowej. Trzeci dzień poświęcono zagadnieniu praw pracowniczych, a zwieńczeniem festiwalu była projekcja filmu „Dzień kobiet”.

Foto- i wideorelacje na stronie.

Kongres Obywatelski

Inicjatywa „Kongres Obywatelski” organizowana od 2005 roku przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową to coroczne spotkanie promujące refleksję nad programami rozwojowo-modernizacyjnymi dla Polski.

W ramach wspierania wymiany o innowacyjnych i zrównoważonych modelach rozwoju Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem dwie edycje kongresu „Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań?” i „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?” oraz prowadziła w kuluarach forum własne stanowisko informacyjne.

Więcej informacji i publikacje pokongresowe na stronie Kongresu.

Konferencja „Dziewczyny: riot grrrls, cwaniary, triksterki, łobuziary”

Zachęta i Uniwersytet Warszawski zorganizowały 8 czerwca 2013 r. ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową „Dziewczyny: riot grrrls, cwaniary, triksterki, łobuziary”. 

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła konferencję matronatem w celu aktywnego wspierania krytycznej debaty o sytuacji kobiet w patriarchalnym społeczeństwie oraz o feministycznych strategiach konstruowania własnej tożsamości: ich polityczności oraz mocy sprawczej.

W ramach spotkania odbyły się trzy panele tematyczne odpowiadające różnym aspektom problemu konstruowania tożsamości „dziewczyny” w kontekście najnowszych przemian społeczno-kulturowych.

Festiwal Sztuki „Most / Die Brücke”

Inspirowany symboliką „miast bliźniaczych” coroczny Festiwal zaprasza do podjęcia poprzez sztukę dialogu na temat pogranicza - miejsca wyjątkowego na styku różnych kultur i społeczności. Dedykowane specyfice pogranicza i sąsiedztwa w Europie wydarzenia artystyczne umożliwiły publiczności aktywne włączenie się w dyskusję o „tożsamości pogranicza” i europejskiej tożsamości.

Fundacja wsparła matronatowo projekt proponując nowe spojrzenie na europejskie sąsiedztwo, otwarcie i uwrażliwienie na problemy i potrzeby innych oraz rewizję stereotypów i uprzedzeń.

Postrzeganie najnowszej historii kraju sąsiada i jej artystyczne przetworzenie w dziele filmowym były tematem debaty „Białe plamy, czarne dziury na ekranie. Film historyczny dzisiaj”. Dyskusja prowadzona przez byłego dysydenta i dyrektora Fundacji Wolfganga Templina z reżyserami Volkerem Schlöndorffem i Januszem Zaorskim dotyczyła interpretowania  wspólnej polsko-niemieckiej i wschodnioeuropejskiej historii w obu krajach oraz zapobiegania instrumentalizacji dzieła dla celów polityki historycznej.

Szczegóły na stronie Festiwalu

Polityka Międzynarodowa

City Ghettos of Today

Celem projektu były analiza i redefinicja koncepcji getta w kontekście dzisiejszych imigrantów w europejskich miastach. Decyzja o udzieleniu matronatu wynikała z innowacyjnych formatów  projektu ukierunkowanego na pogłębianie wiedzy wokół bliskich nam kwestii tożsamości, integracji, inkluzywności oraz różnorodności społecznej.

Projekt łączył metody pracy badawczej, socjologicznej oraz antropologicznej z poszukiwaniami artystycznymi, które znalazły swój wyraz w realizacji warsztatów twórczych z grupami wielokulturowymi oraz interaktywnej instalacji artystycznej we wszystkich miastach projektu m.in. w Warszawie, Bolonii, Paryżu, Berlinie, Helsinkach, Antwerpii oraz Mediolanie.

W dniach 6-17 maja w Warszawie odbyły się zajęcia teatralne, muzyczne, dźwiękowe i wideo. Wydarzenia zorganizowane zostały w celu artystycznego przetworzenia pojęcia getta w kontekście Warszawy, m.in.:

  • wielokulturowe warsztaty twórcze, do udziału w których zaproszeni zostali cudzoziemki i cudzoziemcy mieszkający w Polsce oraz zagraniczni artyści

  • debata naukowa „Chleb, mieszkanie, praca, czyli czy migrantom i uchodźcom potrzebna jest sztuka?“ z udziałem artystów, animatorów kultury i badaczy z różnych krajów świata

  • performance „Miranda patrzy na morze” (połączenie teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki

W ramach finału trwającego od 16 do 24 stycznia 2015 roku artyści z Włoch, Finlandii, Francji i Polski przeprowadzili wielokulturowe warsztaty twórcze z udziałem publiczności polskiej i migranckiej. Zwieńczeniem pracy warsztatowej był performance "Wyspa Europa" prezentowany w Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz wernisaż multimedialnej instalacji składającej się z materiałów audio i wideo nagranych w Paryżu, Warszawie, Helsinkach, Mediolanie, Berlinie oraz w Bolonii.

Szczegóły na stronie projektu.

Dzień Otwarty w Ambasadzie Niemiec

W sobotę 20 września 2014 r. Ambasada Niemiec we współpracy z Ambasadą Francji, zorganizowała „Dzień Otwartych Drzwi”. Dla przybyłych przygotowano bogatą ofertę atrakcji, mających na celu przybliżenie dziedzictwa kulturalnego zachodniego sąsiada Polski. Ważnym elementem wydarzenia był program skierowany do młodych ludzi w kwestii studiowania w Niemczech, stypendiów edukacyjnych i dofinansowania projektów

Specjalnie na tę okazję, przygotowaliśmy program edukacyjny dla szerokiej publiczności. Na stoisku Fundacji im. Heinricha Bölla można się było zapoznać z aktualnymi publikacjami oraz wziąć udział w upcyklingowych warsztatach z wyplatania przedmiotów codziennego użytku. Ucieszyła nas popularność zajęć z miejskiego ogrodnictwa, w tym zagospodarowania balkonów i parapetów na domowe uprawy oraz wykonywania samonawadniających się doniczek z materiałów do recyklingu.

Więcej na stronie Ambasady.

Projekt „Freedom Express”

Z okazji 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce na przełomie sierpnia i września 2014 r. odbył się dwutygodniowy projekt „Freedom Express” – podróż dwudziestu przedstawicieli i przedstawicielek młodego pokolenia po sześciu krajach dawnego bloku wschodniego. W ten oto sposób Europejską Sieć Pamięć i Solidarność oddała głos urodzonym po transformacji roku 1989 umożliwiając im zarazem lepsze zrozumienie skutków przemian politycznych i ich możliwych interpretacji. Program spotkań, warsztatów i działań artystycznych realizowanych podczas podróży powstał dzięki współpracy kilkunastu instytucji zajmujących się historią XX wieku. Projekt został również objęty matronatem Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Jednym z owoców dwutygodniowej wyprawy „Freedom Express” jest blog dostępny pod adresem www.1989.enrs.eu/blog, na którym uczestnicy na bieżąco relacjonowali wrażenia z podróży. Całość projektu, zakończonego 14 września w Berlinie, została utrwalona na filmie dokumentalnym, prezentującym konfrontację młodego pokolenia ze śladami przełomu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej na stronie Organizatora.

Berlin & Warsaw Calling

Berlin & Warsaw Calling to nowatorska inicjatywa integracji młodzieży akademickiej z Uniwersytetu Warszawskiego i Technische Universität Berlin. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklicznych warsztatów dotyczących komunikacji międzykulturowej pt. „Kulturstandards und Kulturdimensionen im deutsch-polnischen Vergleich".

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem spotkanie studentów i studentek polskich z niemieckimi, które odbyło się 5 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Panel składał się z dwóch części dyskusyjnych – w pierwszej studenci i studentki UW opowiadali o walorach kulturowych Warszawy i życiu studenckim w stolicy Polski, w drugiej zagraniczni goście omawiali kwestie związane ze studiowaniem, pracą i uczestnictwem w życiu kulturalnym w Berlinie.

Europeana 1989

Z ramach obchodów 25. rocznicy upadku Żelaznej Kurtyny i transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie zainaugurowano projekt Europeana 1989 tworzący przestrzeń do dzielenia się wspomnieniami i digitalizowania pamiątek z czasów komunizmu. Wszyscy mogą współtworzyć europejskie społeczne archiwum online, które upamiętnia przemiany polityczne i społeczne w latach 80.

Poprzez wspieranie tego projektu przypominamy o wspólnej odpowiedzialności za demokratyczne przemiany oraz przywracamy pamięć o historii walk o wolność, otwarte społeczeństwo i różnorodność politycznych opcji.

Inauguracyjna dyskusja z udziałem ambasadorów projektu - działaczy, opozycjonistów oraz dokumentalistów transformacji - odbyła się 8. czerwca 2013 w warszawskim Domu Spotkań z Historią. Polskę reprezentowali Tadeusz Mazowiecki i Chris Niedenthal, a Niemcy – ówczesny Dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla Wolfgang Templin, który oddał hołd dokonaniom polskiej „Solidarności” jako modelowego przykładu pokojowej transformacji.

Szczegóły na stronie projektu.