Polityka odstraszania wobec Rosji - perspektywa państw NATO

Exercise SIIL/Steadfast Javelin (Estonia)

Zbliżający się szczyt NATO był okazją do debaty eksperckiej połączonej z prezentacją raportu „Ensuring Deterrence against Russia: The View from NATO's Front-Line States” z udziałem jego współautorów Milesa Pompera i Egle Murauskaite.

W zamkniętym spotkaniu zorganizowanym przez Fundację im. Heinricha Bölla i Stowarzyszenie Euro–Atlantyckie uczestniczyli miedzy innymi dziennikarze i dziennikarki oraz eksperci i ekspertki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), Narodowego Centrum Badań Strategicznych (NCSS), Collegium Civitas, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA), Fundacji PAUCI, Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) oraz "Polityka Insight".

Usunięto obraz.Przedstawiając kluczowe wyniki badań, M. Pomper i E. Murauskaite położyli nacisk na różne aspekty problematyki jądrowej oraz ogólne postrzeganie zagrożeń, które w konsekwencji przyczyniły się do specyficznej kultury politycznej dot. bezpieczeństwa i niskiego poziomu zainteresowania bronią jądrową w krajach europejskich graniczących z Rosją.

Podczas dyskusji grupa ekspercka zgodnie oceniała wiele kwestii a w szczególności – postrzeganie Rosji jako zagrożenia geopolitycznego, oraz rolę w NATO Stanów Zjednoczonych, które powinny działać jako supermocarstwo i udowodnić swoją przewodnią rolę.  Gotowość USA do pełnienia tej funkcji budzi wątpliwości między innymi w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi  oraz ze słabą komunikacją i pewnym dysonansem pomiędzy państwami członkowskimi UE a USA. Wbrew stanowisku zespołu badawczego, iż w Europie panuje generalna niechęć do powiększenia sił zbrojnych, w szczególności jądrowych, większość grupy podkreślała, że Polska popiera - chociaż z zastrzeżeniem - siły jądrowe i że jest gotowa zainwestować w przemysł zbrojeniowy.

Zapraszamy do lektury anglojęzycznego raportu, który był punktem wyjścia dyskusji. Raport analizuje postrzeganie działań NATO wobec Kremla przez rządowych i pozarządowych ekspertów z sześciu państw sąsiadujących z Rosją. Bazuje na wywiadach przeprowadzonych przez zespół James Martin Centre for Nonproliferation Studies przy finansowym wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Waszyngtonie.