Materiały do pobrania

"Atlas węgla" jest dostępny w wersji drukowanej, PDF oraz w formie dossier internetowego na warunkach licencji Creative Commons CC-BY-SA, która zezwala na swobodne kopiowania, zmienianie, rozpowszechnianie.

Oficjalny tekst licencji

Możliwości:

  • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie
  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunki:

  • Uznanie autorstwaUtwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Przykład prawidłowego oznaczenia:

Grafika: Creative Commons (CC-BY-SA) - Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut na rzecz Ekorozwoju, BUND

Będziemy wdzięczni za podanie linka z adresem źródłowej strony internetowej.

Grafiki do pobrania:
"Atlas węgla" do pobrania: