Integracja europejskiego rynku energii. Polska i region Morza Bałtyckiego

Bezpłatnie

Publikacja przedstawia wpływ niemieckiej transformacji energetycznej i zmian na niemieckim rynku energii elektrycznej na konkurencyjność polskiego sektora energii. Analizuje możliwości zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii poprzez znacząco wyższe wykorzystanie tanich, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych. Wskazuje też na zalety pogłębienia współpracy regionalnej, a w szczególności – rynków polskiego i niemieckiego.

Ambitna niemiecka strategia transformacji energetycznej wywiera wpływ na kraje sąsiednie i stawia przed Polską pytanie o konkurencyjność polskiego sektora elektroenergetycznego. Praca określa ryzyka i szanse wynikające ze zwiększonej współpracy obu krajów. Przedstawia też trzy kroki transformacji polskiego sektora energii i rekomendacje dla polityków.

Oczekuje się, że zapotrzebowanie na energię w Polsce wzrośnie o 50 procent, z obecnych ok. 160 TWh do 240 TWh w roku 2040, podczas gdy polskie aktywa wytwórcze, oparte o paliwa kopalne, są najczęściej przestarzałe, co prowadzi do coraz niższej dyspozycyjności i w konsekwencji możliwych niedoborów mocy. W ciągu najbliższych 10 lat z użytku wycofanych powinno być co najmniej 12 GW mocy wytwórczych, natomiast istnieją plany budowy zaledwie 6.4 GW nowych mocy opartych o paliwa kopalne. Polski sektor elektroenergetyczny ponosi konsekwencje znaczącego niedoinwestowania w ciągu ostatnich 10-20 lat i do roku 2020 będzie narażony na niedobory mocy przez czas równy średnio 11 dniom w roku.

W aktualnej sytuacji rynkowej, w warunkach niskich cen energii, pilnie potrzebne inwestycje w nowe moce wytwórcze - niezależnie od technologii - generują ujemne przepływy pieniężne („brakujące pieniądze”). Dlatego też dla zapobieżenia niedoborom mocy niezbędna jest interwencja ze strony rządu. Polskie władze powinny podjąć działania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, z odpowiednio skonstruowanymi mechanizmami zapewniającymi adekwatność mocy wytwórczych w krótkim okresie. Jednocześnie konieczne jest stworzenie polityki uruchamiającej inwestycje w czyste, efektywne kosztowo i wysokosprawne technologie wytwarzania energii, biorąc pod uwagę niezbędny okres czasu pomiędzy wprowadzeniem polityki, decyzjami inwestycyjnymi i rozpoczęciem produkcji energii elektrycznej.

Jak najszybsze wprowadzenie skutecznych narzędzi politycznych uruchamiających inwestycje w krajowe moce wytwórcze powinno być kluczowym priorytetem dla obecnego rządu. Ta strategia powinna być skonstruowana w taki sposób, aby eliminować ujemne przepływy finansowe dla inwestycji w czyste, wydajne i efektywne kosztowo technologie wytwarzania energii, które co do zasady generują najniższe koszty systemowe. Ujemne przepływy finansowe (brakujące pieniądze) związane z przekształceniem polskiego sektora energetycznego w sektor niskoemisyjny, ze znaczącym udziałem źródeł odnawialnych, wynoszą od 0,3 mld rocznie w roku 2020 do 2,3 mld euro rocznie w 2040 r. (co odpowiada 0,22 i 0,9 eurocentów/kWh). 

*****

Wybrane wzmianki medialne:

 1. Puls Biznesu: "Zabraknie prądu, jeśli nic nie zmienimy" 
 2. RMF24.pl: "Zabraknie nam prądu. Poważnie niedobory dadzą o sobie znać już w 2021 roku."
 3. TVP Info: "W Polsce zabraknie prądu. Niedobory już w 2012 roku"
 4. Wnp.pl: "Zabraknie prądu, jeśli Polska nie zmieni polityki energetycznej"  
 5. TVN24BiS.pl: "Rząd musi się spieszyć, bo Polakom zabraknie prądu"
 6. Onet: Zagrożenie blackoutem w Polsce
 7. Defence24.pl: "W 2030 r. węgiel najdroższą metodą produkcji energii"
 8. Biznes Alert: "OZE i regionalna współpraca zapewnią Polsce tanią energię"
 9. Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej: "Źle z polską energetyką"
 10. Inzynieria.com: "Jak wykorzystać potencjał OZE w Polsce"
 11. Dziennik Gazeta Prawna: "Ostatni (z)gasi światło"
Product details
Date of Publication
2016
Publisher
Energy Brainpool
Number of Pages
38
Licence
Language of publication
Polski
Spis treści

Streszczenie. 1

1.   Wprowadzenie. 3

2.  Podejście. 4

2.1.  Metodologia. 4

2.2.  Struktura grupy doradczej 4

2.3.  Opis modelu. 5

2.4.  Analizowane wskaźniki 7

2.4.1. Równowaga podaży i popytu – czas ze 100% gwarancją dostaw energii 8

2.4.2. Koszt energii 10

2.4.3. Uśredniony koszt energii elektrycznej wymagany dla potencjalnych nowych inwestycji 11

2.4.4. Potrzeby inwestycyjne. 12

2.4.5. Koszty inwestycji dla konsumentów energii 14

3.   Niemiecki rynek energii 15

3.1.  Wprowadzenie. 15

3.2.  Rozbudowa mocy wytwórczych. 15

3.3.  Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię. 16

3.4.  Reforma niemieckiego rynku energii elektrycznej 17

4.  Nowe podejście do polskiego sektora energii: czysty, tani, efektywny i zintegrowany. 19

4.1.  Trzystopniowe podejście. 20

4.2.  Krok 1 “Obecne Plany”. 22

4.3.  Krok 2 “Eliminacja Bieżących Niedoborów”. 24

4.4.  Krok 3 „Transformacja”. 25

5.   Wnioski i rekomendacje. 28

Źródła. 29

Partnerzy. 30

Fundacja im. Heinricha Bölla. 30

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 31

Autorzy. 32

Advise2energy – a2e. 32

Energy Brainpool 33