Trudna miłość. Relacje polsko-niemieckie w Europie przyszłości

Bezpłatnie

Rozwiązanie obecnych kryzysów, z jakimi mierzy się Unia Europejska, wymaga nie tylko wzmocnienia kooperacji w ramach wspólnoty, ale i konstruktywnych dwustronnych relacji pomiędzy państwami członkowskimi, włączając w to Berlin i Warszawę.

Konstruktywna współpraca Polski i Niemiec w sprawach europejskich leży dziś w interesie obu krajów. Polska może dzięki niej uniknąć perspektywy ugrzęźnięcia na ekonomicznych i politycznych peryferiach Europy, ze wszystkimi związanymi z tym zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa. Z kolei Niemcy potrzebują jej dla sprawnego funkcjonowania ich kontynentalnego przywództwa oraz w celu ograniczenia niekorzystnych skutków ekonomicznych, jakie niesie ze sobą wyłanianie się „Europy wielu prędkości”.

W najbliższych miesiącach stosunki polsko-niemieckie mogą przejść poważną próbę w trzech płaszczyznach integracji europejskiej, które dotyczą: przyszłości strefy euro; polityki zagranicznej UE wobec Europy Wschodniej i Rosji; oraz polityki azylowej UE. W najnowszej analizie WiseEuropa, Adam Balcer i Paweł Zerka opisują aktualną sytuację w tych trzech wymiarach, skupiając się na zbieżnościach i rozbieżnościach pomiędzy Polską a Niemcami. Omawiają także znaczenie nadchodzących wyborów federalnych w Niemczech we wrześniu 2017 r. dla każdego z powyższych obszarów oraz dla całokształtu współpracy polsko-niemieckiej.

Inspiracji do tekstu dostarczyły dyskusje, które odbyły się w ramach I Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu w sprawach Europejskich (9-10 lutego 2017 w Warszawie) – wspólnej inicjatywy WiseEuropa oraz Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
WiseEuropa
Number of Pages
23
Licence
All rights reserved
Language of publication
Angielski