Paweł Zerka
Szef programu polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe w WiseEuropa

Politolog i ekonomista. Ekspert do spraw polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej polityki handlowej, relacji transatlantyckich oraz spraw latynoamerykańskich. Kierował międzynarodowymi projektami badawczymi, które dotyczyły m.in. zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce na tle innych krajów europejskich („Obywatele zasobni w zasoby”, 2015), relacji UE z Ameryką Łacińską po kryzysie 2008 („The political economy of EU-LAC relations after the 2008 economic crisis”, 2014), a także globalizacji polityki zagranicznej w Polsce, Szwecji i Hiszpanii („How does ‘going global’ come about?”, 2014). Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2016) oraz magister stosunków międzynarodowych tej samej uczelni (2009). Część studiów zrealizował na SciencesPo Bordeaux we Francji oraz na Uniwersytecie Buenos Aires w Argentynie. Absolwent rocznych warsztatów praw człowieka prowadzonych przez Fundację Helsińską. Autor komentarzy eksperckich dla radia, telewizji i prasy. Prowadzi autorskiego bloga „Noty z Bogoty” (www.notyzbogoty.blogspot.com) poświęconego polityce i gospodarce krajów latynoamerykańskich.