Magazyn “Zielone Katowice”

Pierwszy numer magazynu prezentuje szeroką wizję zielonego miasta – otwartego, włączającego mieszkańców i przyjezdnych w życie lokalnej społeczności i dającego możliwość wpływu na otoczenie. W kolejnych artykułach omówione są wyzwania związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach oraz sposoby, dzięki którym jednostki samorządu lokalnego mogą obniżyć koszty energii elektrycznej. Poruszona jest także niezwykle ważna dla Katowic kwestia smogu oraz hałasu.

Autorki i autorzy artykułów reprezentują środowiska aktywistów lokalnych, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny. Publikacja wydana została przez BoMiasto.pl oraz Fundację im. Heinricha Bölla.

Spis treści:

Zielone miasto  3
Zielone budownictwo, poprawa efektywności energetycznej budynków   5
Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną za oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej?  7
Katowice:  albo zielone, albo betonowe   9
Zieloność Śląska. Społeczna odpowiedzialność w biznesie   10
Katowicki smog to obciach   11
Hałas  13
Zdrowie psychiczne istotnym elementem zrównoważonego rozwoju  14

 

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
BoMiasto.pl
Number of Pages
16
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Polski