Podobieństwa nad różnicami: Polska i Niemcy na unijnym froncie wobec agresywnej Rosji.

Podobieństwa nad różnicami: Polska i Niemcy na unijnym froncie wobec agresywnej Rosji.

W palecie tematów ważnych dla współpracy polsko-niemieckiej relacje Unii z partnerami na Wschodzie zajmują szczególne miejsce. Polecamy nowe artykuły na German-Polish European Blog.    

W tekstach Gabriele Freitag, dyrektorki zarządzającej Niemieckiego Towarzystwa Badań Wschodnich (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.) i Ernesta Wyciszkiewicza, dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia poznajemy polskie i niemieckie spojrzenie na stan obecnych i przyszłych relacji z Rosją, ich wpływie na bezpieczeństwo w Europie oraz perspektywę utrzymania wspólnej europejskiej polityki wobec Kremla szczególnie w kwestii sankcji.

W podsumowaniu obu artykułów przez Adama Balcera czytamy: Polska i Niemcy to jedyne z większych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które konsekwentnie interesują się Europą Wschodnią i krytycznie zareagowały na rosyjską agresję na Ukrainie. Tym samym kształt unijnej polityki wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji jest mocno związany ze stanem bilateralnych relacji polsko-niemieckich.

Zachęcamy do lektury aktualnych oraz poprzednich tekstów! 

Powiązane treści

  • Rozbieżne interpretacje europejskich zasad i wartości

    Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów w ramach German-Polish European Blog. Czasy kryzysu, w jakim od dłuższego czasu pogrążona jest Unia Europejska, uwidoczniły różnice w interpretacji i praktykowaniu unijnych zasad i wartości. Rozbieżności mogą mieć charakter polityczny, prawny czy kulturowy i wszystkie te aspekty są ze sobą mocno powiązane.

    Małgorzata Kopka-Piątek
  • German-Polish European Blog

    Współpraca polsko-niemiecka odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu wspólnej polityki europejskiej. Szczególnie w obliczu licznych rozbieżności poznanie perspektywy najważniejszego partnera pozostaje kluczem do poszukiwania wspólnych rozwiązań. 

    Małgorzata Kopka-Piątek

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz