Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju

Publikacja jest owocem współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, które wspólnie zrealizowały projekt pt. Spotkanie organizacji zainteresowanych celami zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jego celem było upowszechnienie w Polsce Agendy 2030, aby stanowiła ona istotny element kształtowania polityki rozwoju w trzech wymiarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Chodzi nie tylko o to, aby administracja centralna brała je pod uwagę, lecz także, by stanowiły one punkt odniesienia działań samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

Product details
Date of Publication
listopad 2018
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Spraw Publicznych
Number of Pages
63
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-89495-84-6
Spis treści

 

Wstęp

Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju)              4

Nierówności społeczne a sprawiedliwe przejście do włączającego społeczeństwa i gospodarki

Dominik Owczarek (Instytut Spraw Publicznych)  7

Rozwój społeczny a rozwój gospodarczy  8

Rozwój społeczny a rozwój środowiskowy  10

Zrównoważony rozwój w Polsce  12

Sprawiedliwe przejście do włączającego społeczeństwa i gospodarki  14

Zrównoważony rozwój – wymiar dotyczący żywności i zdrowia

Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju)  18

Konsumpcja niezrownoważona i zrownoważona . 18

Rolnictwo zrownoważone  20

Dieta a wpływ na środowisko   21

Marnowanie żywności   23

Zmiany zachowań konsumenckich  25

Przejście od niezrownoważonej do zrownoważonej konsumpcji   27

Sprawiedliwe przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym

Wojciech Szymalski (Instytut na rzecz Ekorozwoju)   30

Rozwoj odpowiedzialny i zrownoważony  30

Pytania o sprawiedliwe przejście  31

Punkt startowy  32

Gospodarka obiegu zamkniętego  32

Wspołdzielenie samochodow – przykład zmiany układu sił   33

Transformacja energetyczna   34

Narzędzia przywracające sprawiedliwość  35

Wspołdecydowanie   36

Równość płci a zrównoważony rozwój. Od dzielenia się domem do dzielenia się władzą

Paulina Sobiesiak-Penszko (Instytut Spraw Publicznych)   38

Z jakimi głownymi problemami w kontekście rowności płci mierzy się obecnie Polska?  39

W jaki sposob w kontekście rowności płci możemy budować w Polsce zrownoważone

społeczeństwo przyszłości?  40

Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój

Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju)

Małgorzata Koziarek (Instytut Spraw Publicznych) . 45

Kto pierwszy ten lepszy, czyli zasoby odbierane następnym pokoleniom  45

Sprawiedliwość międzypokoleniowa a środowisko   49

W interesie przyszłych pokoleń – czyli od gospodarki linearnej do gospodarki

o obiegu zamkniętym  51

Perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce   55

Rola miast w zrownoważonej produkcji i konsumpcji na przykładzie lokalnej

polityki klimatycznej  58

Zakończenie  59

Spis rysunków  61

Spis tabel   61

Autorzy   62