Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju

Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju

29 listopad 2018 Andrzej Kassenberg, Małgorzata Koziarek, Dominik Owczarek, Paulina Sobiesiak-Penszko
Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Spraw Publicznych
pdf
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: listopad 2018
Liczba stron: 63
Język publikacji: Polski
ISBN: 978-83-89495-84-6

Publikacja jest owocem współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, które wspólnie zrealizowały projekt pt. Spotkanie organizacji zainteresowanych celami zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jego celem było upowszechnienie w Polsce Agendy 2030, aby stanowiła ona istotny element kształtowania polityki rozwoju w trzech wymiarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Chodzi nie tylko o to, aby administracja centralna brała je pod uwagę, lecz także, by stanowiły one punkt odniesienia działań samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

Spis treści:

 

Wstęp

Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju)              4

Nierówności społeczne a sprawiedliwe przejście do włączającego społeczeństwa i gospodarki

Dominik Owczarek (Instytut Spraw Publicznych)  7

Rozwój społeczny a rozwój gospodarczy  8

Rozwój społeczny a rozwój środowiskowy  10

Zrównoważony rozwój w Polsce  12

Sprawiedliwe przejście do włączającego społeczeństwa i gospodarki  14

Zrównoważony rozwój – wymiar dotyczący żywności i zdrowia

Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju)  18

Konsumpcja niezrownoważona i zrownoważona . 18

Rolnictwo zrownoważone  20

Dieta a wpływ na środowisko   21

Marnowanie żywności   23

Zmiany zachowań konsumenckich  25

Przejście od niezrownoważonej do zrownoważonej konsumpcji   27

Sprawiedliwe przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym

Wojciech Szymalski (Instytut na rzecz Ekorozwoju)   30

Rozwoj odpowiedzialny i zrownoważony  30

Pytania o sprawiedliwe przejście  31

Punkt startowy  32

Gospodarka obiegu zamkniętego  32

Wspołdzielenie samochodow – przykład zmiany układu sił   33

Transformacja energetyczna   34

Narzędzia przywracające sprawiedliwość  35

Wspołdecydowanie   36

Równość płci a zrównoważony rozwój. Od dzielenia się domem do dzielenia się władzą

Paulina Sobiesiak-Penszko (Instytut Spraw Publicznych)   38

Z jakimi głownymi problemami w kontekście rowności płci mierzy się obecnie Polska?  39

W jaki sposob w kontekście rowności płci możemy budować w Polsce zrownoważone

społeczeństwo przyszłości?  40

Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój

Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju)

Małgorzata Koziarek (Instytut Spraw Publicznych) . 45

Kto pierwszy ten lepszy, czyli zasoby odbierane następnym pokoleniom  45

Sprawiedliwość międzypokoleniowa a środowisko   49

W interesie przyszłych pokoleń – czyli od gospodarki linearnej do gospodarki

o obiegu zamkniętym  51

Perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce   55

Rola miast w zrownoważonej produkcji i konsumpcji na przykładzie lokalnej

polityki klimatycznej  58

Zakończenie  59

Spis rysunków  61

Spis tabel   61

Autorzy   62

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz