Czy relacje UE z Turcją powinny stać się wspólnym tematem rozmów polsko-niemieckich?

Blog

W najnowszej odsłonie German-Polish European Blog polecamy Państwa uwadze polskie i niemieckie spojrzenie na relacje z Turcją - jednym z największych i najważniejszych sąsiadów UE i znaczących graczy w zakresie bezpieczeństwa sięgającego daleko poza granice Europy. 

Zapraszamy do lektury tekstów Konrada Zasztowta z Uniwersytetu Warszawskiego i Günthera Seuferta z think-tanku Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wraz z wprowadzeniem Adama Balcera, kierownika projektu Polityka Zagraniczna WiseEuropa.

Z niemieckiej perspektywy kluczowa w relacjach z Turcją jest kwestia standardów demokratycznych w samej Turcji i tureckich obywateli licznie zamieszkujących w Niemczech. Turcja to także znaczący gracz w polityce bezpieczeństwa i rozstrzygające ogniwo w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego. W optyce Warszawy najważniejszą kwestią pozostaje stosunek Turcji i Rosji oraz jego wpływ na relacje z Ukrainą.  Warto przyjrzeć się bliżej obszarom wspólnych i odmiennych interesów wobec Turcji, dla lepszej współpracy w kształtowaniu spójnej polityki UE wobec tego problematycznego i jednocześnie ważnego z wielu względów sąsiada.