Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna.

Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna.

28 maja 2019 Paulina Sobiesiak-Penszko, Filip Pazderski
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Instytut Spraw Publicznych
pdf
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: maj 2019
Liczba stron: 86
Licencja: CC-BY-NC-ND 4.0
Język publikacji: Polski
ISBN: 978-83-7689-337-2

Raport Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Instytutu Spraw Publicznych poświęcony jest społecznym, ekonomicz­nym i środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce oraz głównym wyzwaniom związanym z transformacją rolnictwa w tym kierunku. Podsumowuje wyniki działań badawczych zaprojektowanych i zrealizowanych w okresie od listopada 2018 do marca 2019 roku. Ich głównym celem było przede wszystkim zidentyfikowanie perspektyw rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce, a w dalszej kolejności zaproponowanie rozwiązań pozwalających na podjęcie działań na rzecz jego upowszechnienia.

Spis treści:

Wstęp 4

Metodologia i realizacja badania 7

Koncepcja zrównoważonego rolnictwa 9

Specyfika polskiego rolnictwa i wizja jego rozwoju w opiniach przedstawicieli różnych partii politycznych 12

Społeczne aspekty zrównoważonego rolnictwa – obecna sytuacja polskiej wsi i problemy dostrzegane przez rolników 40

Środowiskowe aspekty zrównoważonego rolnictwa  – świadomość i opinie rolników 57

Wspólna polityka rolna – ocena istniejących mechanizmów i pożądane kierunki zmian 72

Podsumowanie i rekomendacje 79

Noty o autorach 86

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz