Atlas rolny.

Atlas rolny. Dokąd zmierza europejska polityka rolna. 

Atlas przedstawia korzyści, jakie dla terenów wiejskich, jakości środowiska i całego społeczeństwa może przynieść dobrze zaprojektowana reforma wspólnej polityki rolnej oraz zagrożenia, które spowoduje brak zmian w polityce rolnej. Polskie wydanie Atlasu rolnego zawiera dwie uzupełniające się części: 15 rozdziałów przedstawia zagadnienia rolnictwa z szerokiej, europejskiej perspektywy, 4 rozdziały dotyczą spraw polskich. Atlas powstał dzięki współpracy ekspertek i ekspertów z różnych europejskich krajów. Ma na celu wzmocnienie społecznych ruchów i działań obywatelskich upominających się o zmiany w polityce rolnej oraz ich argumentów na rzecz trwałego, ekologicznego i wrażliwego społecznie rozwoju w rolnictwie. 

Atlas rolny do pobrania tutaj.