Energia Wielkopolski Wschodniej gotowa do wyzwolenia

Relacja

Na początku listopada w Koninie odbyło się spotkanie z cyklu Transformacja energetyczna - sprawiedliwe odejście od węgla organizowane przez Fundację im. Heinricha Bölla we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju promujące publikację Atlas Energii. Tym razem dyskusja wokół transformacji dotyczyła regionu szczególnie zainteresowanego odejściem od węgla brunatnego, stojącego w obliczu wyznaczenia nowych celów rozwojowych - Wielkopolski Wschodniej.

Tęcza w Niesłuszu

Dyskusja o przyszłości energetyki węglowej i perspektywie przejścia na odnawialne źródła energii w ostatnim roku w Koninie i okolicach nabrała tempa. Dlatego też spotkanie zgromadziło różnorodne grono uczestników i uczestniczek zainteresowanych i w dużej mierze już zaangażowanych w proces transformacji - przedstawicieli i przedstawicielek administracji lokalnej, spółek, biznesu, organizacji pozarządowych, aktywistów i lokalne media.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z publikacją Atlas Energii i rozmowa o tym, jakie wyzwania stoją przed regionem oraz jakie potrzeby względem polityki regionalnej, krajowej i europejskiej ma Wielkopolska Wschodnia.

Atlas Energii 2018

Atlas Energii. Fakty i dane o energetyce odnawialnej w Europie.

To opowieść o europejskiej transformacji energetycznej. Przedstawia szeroki obraz zależności i powiązań w energetyce odnawialnej, a przede wszystkim pokazuje, że można ją rozwijać w sposób efektywny.

Jak połączyć działania na rzecz ochrony klimatu i wspierania pro-środowiskowych innowacji z demokratycznym i społecznie sprawiedliwym budowaniem dobrobytu i poprawą jakości życia dla wszystkich? Te i inne kwestie analizowane są w „Atlasie Energii”, publikacji ukazującej możliwości, jakie niesie całościowa zmiana obecnego systemu energetycznego na zrównoważony i ambitny klimatycznie.

Publikacja do pobrania tutaj.

Zaproszeni eksperci i ekspertki przedstawili interesujące dane i trendy dotyczące energetyki opartej o węgiel, porównanie kosztów tradycyjnego przemysłu z przemysłem opartym o nowoczesne technologie, a także zagadnienia związane z wyzwaniami kryzysu klimatycznego. Taka podstawa merytoryczna była dobrym wstępem do drugiej części spotkania, które otworzył Jarosław Koźlarek ze Stowarzyszenia Zmieniamy Konin, lokalny komentator i partner społeczny procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

To właśnie nadanie lokalnego kontekstu do krajowych i światowych danych i trendów wynosi dyskusję na temat transformacji Wielkopolski Wschodniej na inny poziom. Region, który jest związany bezpośrednio z produkcją energii boryka się bowiem nie tylko z wyzwaniem transformacji energetycznej (czyli technologicznej zmiany sposobu wytwarzania energii), ale przeze wszystkim ze społeczno-gospodarczym wymiarem zmian, który zawiera się w założeniach sprawiedliwej transformacji.

Ożywiona rozmowa skupiła się właśnie na potrzebach regionu:
- rozwiązaniu problemu górników, którzy stoją w obliczu zwolnień lub zmiany profilu działalności
- wzmacnianiu lokalnego potencjału gospodarczego, poprzez zdywersyfikowanie rynku (odchodząc od monokultury gospodarczej przemysłu paliwowego, region musi zapewnić sobie bezpieczeństwo rozwojowe w kilku nowych gałęziach)

- wyzwaniach hydrologicznych i środowiskowych, których koszty ponosi nie tylko przemysł wydobywczy zobowiązany do ich rekultywacji, ale przede wszystkim lokalne rolnictwo i turystyka najbardziej odczuwające ich skutki.

Uczestnicy i uczestniczki spotkania są zmotywowani do dalszych wspólnych działań, a dzięki spotkaniu potwierdzili, że grupa osób pracująca na rzecz transformacji jest różnorodna i duża. Tak szerokie pokrycie tematyki rozwojowej, w połączeniu z profesjonalną wiedzą, opartą na danych i faktach pozwala mieć nadzieję, na skutecznie przeprowadzony proces transformacji. Wielkopolska Wschodnia liczy, że do tej energii lokalnej dołączone zostaną działania na szczeblu rządowym. Działacze i działaczki oczekują, że powstanie strategia transformacji i rządowy program wsparcia regionu (na kształt programu dla Śląska), a dzięki nim transformacja przebiegnie w sposób modelowy i bezpieczny.

Więcej na temat warsztatów tutaj.