Siła lokalnej aktywności

Wywiad

Małe społeczności, jeżeli są zgrane i dobrze skomunikowane, współpracują ze sobą efektywnie i wykazują się dużą aktywnością. Swoim działaniem kształtują i wpływają w znacznym stopniu na całe społeczeństwo.

Czas czytania: 4 minuty
Młodzieżowa Rada Gminy w Elblągu

Wywiad z Aleksandrą Dąbrowską*, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Elbląg, przeprowadziła Aleksandra Kuśnierkiewicz, stażystka w Programie Demokracja & Prawa Człowieka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Dlaczego i od kiedy działasz w Młodzieżowej Radzie Gminy w twoim mieście? Jak to się stało, że zaangażowałaś się akurat tam?

Początki mojej działalności najpierw wokół utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, a potem w samej radzie sięgają października 2018 roku, kiedy to mój polonista zapytał, kto chciałby być w radzie i powiązanym z nią projektem. Zgłaszając się wtedy, co prawda jeszcze nie do końca wiedziałam, czym jest Młodzieżowa Rada i jak działa, jednak czułam, że może to być coś, w czym się odnajdę. Jak się okazało później - nie myliłam się. Rada stała się dla mnie czymś, w co zaangażowałam się całym sercem i szansą dającą wiele możliwości nie tylko do aktywnej działalności na rzecz miasta, ale także współpracy ze wspaniałymi ludźmi. W samej Młodzieżowej Radzie działam od maja 2019 roku, kiedy to oficjalnie została powołana. Rada liczy obecnie 54 osoby, jesteśmy w różnym wieku, od 7 klasy podstawówki, do ostatniej klasy liceum (lub przedostatniej technikum). Od tamtego czasu wspólnie z radnymi angażujemy się w wiele projektów i przedsięwzięć.

Co jest dla ciebie najważniejszym doświadczeniem w ramach tej działalności?

Jednym z ważniejszych doświadczeń jest na pewno współpraca z innymi ludźmi, z samymi radnymi, praca w grupie i próba stania na jej czele. Z jednej strony przewodniczenie grupie młodych, zaangażowanych ludzi jest niesamowitym przeżyciem, z drugiej nie zawsze jest to łatwe i nieraz zdarza się, że napotykamy na różne problemy. Jednak wydaje mi się, że to właśnie z takich wyzwań wynosimy najcenniejszą lekcję; jeżeli coś się nie udało, szukamy nowego rozwiązania, jeżeli jakaś metoda nie zadziałała, szukamy nowej, ponadto uczymy się współpracy i dialogu z osobami, które mają inne zdanie niż nasze. Jest to cenna umiejętność, której nie da się nauczyć z książek.

Czy pracownicy ratusza są zainteresowani waszymi opiniami, waszą wiedzą środowiskową i potrzebami? Jak myślisz, co można zrobić, żeby rozszerzać możliwości konsultacji i współdecydowania o ważnych dla rozwoju miasta i regionu sprawach, zważywszy na to, że młodzi ludzie często nie mają głosu w tych procesach?  

Pracownicy ratusza i władze miasta od zawsze wyrażały chęć współpracy, więc jeżeli tylko chcemy coś zrobić lub przedstawić naszą opinię na dany temat, możemy liczyć na wsparcie i na to, że zostaniemy wysłuchani. Młodzieżowe Rady Gmin są dobrym ciałem, jeżeli chodzi o możliwość konsultacji i współdecydowania, jednak nie we wszystkich gminach są one odpowiednio traktowane przez władze. To moim zdaniem mogłoby zostać uregulowane przez korektę, rozszerzenie i doprecyzowanie artykułu 5b Ustawy o samorządzie gminnym, czyli artykułu o Młodzieżowych Radach Gmin.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty, na których m. in. przedstawiono zagrożenia płynące z niewystarczających działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, których skutki najbardziej będą odczuwać dzisiejsza młodzież i dzieci. Czy myślisz, że młodzież w twoim mieście jest gotowa, aby na poważnie rozmawiać na tematy ekologiczne i współpracować w jakiejś formie nad rozwiązaniami?

Młodzież w moim mieście jest świadoma, jeżeli chodzi o edukację na rzecz środowiska, w konsekwencji jest też gotowa prowadzić poważne rozmowy na tematy ekologiczne i współpracować ze sobą. My, młodzi ludzie, nawet jeżeli naszą pasją nie jest ekologia, posiadamy wiedzę na temat zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia, gdyż wiemy, że będzie to nas bezpośrednio dotyczyć w niedalekiej przyszłości. 

Czy uważasz, że aktywizm i zaangażowanie młodych ludzi na poziomie lokalnym jest skutecznym sposobem na walkę ze zmianami klimatu?

Uważam, że tak, gdyż to właśnie małe społeczności są najbardziej aktywne i są w stanie najefektywniej ze sobą współpracować. A przecież na całe społeczeństwo składają się właśnie małe społeczności. 

Czy na podstawie wymiany z innymi młodymi aktywistkami i aktywistami masz jakąś radę, jak szerzyć świadomość na temat zmian klimatu i skłonić innych do wspólnego działania?

Przede wszystkim, żeby nigdy się nie poddawać w swojej działalności, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy będą krytykowali naszą pracę, bez względu na nasze intencje. Równie ważny jest pokojowy dialog, bo być może ktoś dzięki niemu zmieni swoje zdanie i postępowanie. 

Dlaczego ta działalność jest dla ciebie ważna?

Działalność proekologiczna jest ważna dla mnie przede wszystkim dlatego, że jeżeli my ludzie i nie tylko młodzi, czegoś nie zrobimy to pogrzebiemy swoje szanse i szanse naszych przyszłych dzieci na przyszłość. 

 *Aleksandra Dąbrowska - od maja 2019 r. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Elbląg, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, ma 17 lat 

Młodzieżowa Rada Gminy Elbląg

Młodzieżowe Rady Gmin 

to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w ich najbliższej społeczności. Aktywność w Młodzieżowych Radach Gmin kształtuje w młodych ludziach kompetencje obywatelskie, uczy ich podejmowania ważnych decyzji dla mieszkańców na poziomie lokalnym oraz pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży.

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowych Rad Gmin jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Obecnie działa ich w Polsce już ok. 540.