Broszura nt. atomu

Broszura atomowa

Broszura: Czy zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce? 

Wraz z nasilającym się kryzysem klimatycznym dyskusja nt. alternatyw dla węgla nabiera w Polsce tempa. Broszura przedstawia jeden z możliwych kierunków transformacji polskiego sektora energetycznego – rozwój energetyki jądrowej. Analiza wskazuje na wysokie koszty i długi czas realizacji, a także na niekompatybilność atomu z trendami unijnymi. Broszura została wydana przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju i Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie. 

Broszura do pobrania.