Czy pandemia będzie przestrogą?

Opinia

Katastrofa klimatyczna jest faktem. Mimo, że część polityków stara się nam wmówić, że jest inaczej, 97% naukowców potwierdza twardymi danymi, że człowiek odpowiada za globalne ocieplenie. Wydobywanie kopalnych złóż, wycinka lasów, przemysłowe rolnic­two, masowa hodowla zwierząt, nieograniczona konsumpcja to działania człowieka, które doprowadziły do podwyższenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pojawienie się na świecie pandemii COVID- 19 to swego rodzaju „zły omen” w odpowiedzi na to, jak człowiek traktuje przyrodę i zwierzęta. Czy będzie to dla nas przestrogą?

 

Czy pandemia będzie przestrogą?

Raport pt.: "Nie nasza wina, nie nasz problem" wydany przez nas we współpracy z Fundacją Pole Dialogu przedstawia stosunek Polek i Polaków do katastrofy klimatycznej. Jest pierwszym takim badaniem przeprowadzonym podczas pandemii. Analizuje i podsumowuje badania z ostatnich lat przedstawiające podejście do szeroko pojętych tematów związanych z ochroną środowiska tj. zmiany klimatu, palenia węglem, segregacji śmie­ci, podróży samochodem, diety roślinnej itd., następnie bada i konfrontuje to podejście z pandemią. Zadaje pytania o stosunek młodszego i starszego pokolenia do kwestii zmiany klimatu. Chociaż raport stanowi tylko „wycinek” postaw Polek i Polaków, to wskazuje na pewne trendy odnośnie stosunku do zmiany klimatu, które kształtują się w konfrontacji z ograniczeniami, jakie nałożył na nas reżim sanitarny.

W dobie pandemii COVID-19 katastrofa klimatyczna nabiera podwójnego znaczenia. Już nie tylko transformacja energetyczna powinna być tematem nadrzędnym, ale nasze podejście do przyrody i traktowania zwierząt. Czy jesteśmy gotowi na ograniczenia, jakie narzuca nam globalna katastrofa klimatyczna? Czy po pandemii, która zmusiła nas do ogra­niczeń będziemy w stanie zrezygnować z pewnych współczesnych dóbr, jakie otworzył przed nami kapitalizm? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć niniejsza publikacja. Nie podaje gotowych rozwiązań ani rekomendacji, ale stara się wyznaczyć kierunek, w jakim powinny podążać podobne badania w przyszłości. Dla nas, Fundacji im. Heinricha Bölla, temat zmian klimatu ma nadrzędne znaczenie. Wierzymy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za kształ­towanie otaczającego nas świata. Globalny kryzys klimatyczny jest wypadkową naszych co­dziennych wyborów i postępowania wobec przyrody. Dlatego współpracujemy z partnerami, którzy tak jak my dostrzegają te kwestie i starają się stworzyć bardziej „zieloną” otaczającą nas rzeczywistość. Niniejszy raport wpisuje się w priorytety tematyczne Fundacji i stanowi próbę dialogu społecznego wokół tematu globalnego ocieplenia.

Nie nasza wina nie nasz problem

Nie nasza wina, nie nasz problem

Katastrofa klimatyczna w oczach Polek i Polaków podczas pandemii

Autorki i autorzy raportu analizują, czy nadejście pandemii COVID-19 pozwala nam dowiedzieć się czegoś więcej o postawach Polek i Polaków wobec katastrofy klimatycznej oraz czy wpływa ono w jakimś stopniu na gotowość podejmowania wyrzeczeń niezbędnych do tego, by poprawić los planety.

Publikacja do pobrania

Po lekturze Raportu liczymy na Państwa dyskusję. Mamy nadzieję, że podwójny kry­zys: klimatyczny i covidowy, w jakim znajdujemy się obecnie, posłuży społeczeństwu jako moment na zatrzymanie i przewartościowanie swoich codziennych nawyków i wyciągnięcie z nich wniosków. Zapraszamy do lektury.