Jubileusz Fundacji - 20 lat hbs i 50 lat Nobla dla Bölla

Relacja

Działamy w Warszawie już od 20 lat! Z okazji jubileuszu nie tylko wspominamy i podsumowujemy własne osiągnięcia. Jest to też świetna okazja do namysłu nad obecnymi wyzwaniami i trudnościami, z jakimi mierzy się Fundacja. Towarzyszący nam jubileusz 50. rocznicy przyznania Heinrichowi Böllowi Literackiej Nagrody Nobla to właśnie świetny przyczynek, by przypomnieć sobie twórczość naszego patrona, która od 20 lat niezmiennie pozostaje dla nas inspiracją.

Gala jubileuszowa_18_10_2022

18 października br. świętowaliśmy okrągłą, dwudziestą już rocznicę działalności Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Była to również okazja na poznanie naszego nowego prezesa zarządu Fundacji Jana Philippa Albrechta. Podobnie jak przy poprzednich jubileuszach, tak i w tym razem okazja do świętowania była podwójna. 19.10.1972 Królewska Szwedzka Akademia Nauk poinformowała o przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla Heinrichowi Böllowi. Swoim jubileuszem świętowaliśmy więc nie tylko dwudziestolecie naszej pracy, ale i pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia.

Gala jubileuszowa 18.10.2022
Jan Philipp Albrecht, prezes Fundacji im. Heinricha Bölla z Joanną Marią Stolarek, dyrektorką warszawskiego biura Fundacji

Przedstawicielstwo Fundacji w Polsce rozpoczęło swoją aktywność  w Warszawie na początku 2002 roku, w końcowej fazie rokowań związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Działalność zaczęła się w styczniu, ale decyzja o założeniu przedstawicielstwa Fundacji w Polsce została podpisana 13. Grudnia 2001 roku przez panią Ministrę Krystynę Łybacką, która tę datę wybrała ze względu na jej symbolikę. Była to 20 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, który w brutalny sposób miał za zadanie zduszenie ruchu demokratycznego i wolnościowego społeczeństwa i związku zawodowego Solidarności. W tę rocznicę Fundacja Bölla podpisuje akt zezwalający jej na działalność w Polsce, Fundacja, która stoi na straży wolności, praw człowieka i demokracji.

Początkowo działania fundacji koncentrowały się przede wszystkim na kwestiach praw kobiet i równości płci, i choć od tego czasu organizacja rozszerzyła swoją działalność na inne „zielone” tematy, prawa kobiet i mniejszości pozostają w centrum naszych działań i są integralną częścią naszych projektów. Od 2002 roku przeprowadziliśmy wspólnie z organizacjami partnerskimi wiele projektów, interesujących spotkań i rozmów. Wydaliśmy około 300 publikacji, współtworzyliśmy 200 konferencji i kongresów, przeprowadziliśmy dziesiątki warsztatów i podróży studyjnych, zorganizowaliśmy niezliczone spotkania w formacie dialogowym itd. Nie sposób wymienić wszystkie nasze publikacje i flagowe projekty. Na pewno warto ale wspomnieć o Atlasach tematycznych, czy to Atlas Rolny, Atlas Węgla, Atlas Energii czy najnowszy Atlas Mięsa, o publikacjach o kobietach w polityce zagranicznej, o uchodźcach i polityce, o spotkaniach wokół szczytów klimatycznych COP np. w Katowicach, o europejskich spotkaniach eksperckich dot. polityki wschodniej czy polityki energetycznej, o okrągłych stołach dot. stosunków polsko-niemieckich, o konkursie na pamiętniki społeczności LGBT+, o produkcjach filmowych o zagrożeniu katastrofa klimatyczna, o osobach uchodźczych w Polsce czy o kobietach, które walczyły o prawa wyborcze czy też o naszym flagowym projekcie Świat pod Lupą, międzynarodowej konferencji o polityce zagranicznej z jej poszczególnymi specjalnymi edycjami dot. Polityki Niemiec czy aktualnych wyzwań związanych z rosyjską agresją na Ukrainę.

Nasze cele realizujemy w pięciu programach tematycznych: Energia i klimat, Europa i sprawy międzynarodowe z mocnym akcentem na politykę wschodnią, Demokracja i prawa człowieka, Europejska Polityka Rolna i nasz najnowszy program to Dialog Bałtycki. Bowiem od zeszłego roku przedstawicielstwo Fundacji Bölla w Polsce odpowiada również za współpracę z Litwą, Łotwą i Estonią, gdzie będą realizowane nowe dialogowe projekty. Działając na rzecz ekologii, demokracji i praw człowieka, przezwyciężaliśmy przeciwności z głęboką wiarą w sens swojej pracy, z przekonaniem, że każdy mały krok przybliża nas do lepszego, zielonego i bardziej zrównoważonego jutra.  Tak szeroko zakrojona działalność fundacji koresponduje z jedną z najbardziej znanych myśli Heinricha Bölla: Nie ma nic, co by nas nic nie obchodziło. Kontynuujemy jego misję mając nadzieję, że nie ma niczego, czego nie moglibyśmy zazielenić.

Gala jubileuszowa_18_10_2022
Zespół warszawskiego biura Fundacji z prezesem Janem Philippem Albrechtem, kierownikiem referatu Unia Europejska/Ameryka Północna Fundacji Bastianem Hermissonem oraz asystentką zarządu Dibą Shokri

Jubileusz to świetna okazja do podsumowań, ale i do namysłu nad aktualnymi wyzwaniami. Jednym z największych wyzwań stojących przed Fundacją jest wzmocnienie współpracy międzysektorowej i budowanie odporności zielonego ruchu na kryzysy współczesnego świata: geopolityczny, klimatyczno-energetyczny, demokracji i praworządności czy to na poziomie lokalnym, krajowym czy europejskim i transatlantyckim. Wspólnie szukamy rozwiązań, by skutecznie zapobiegać greenwashingowi w polityce i instrumentalizowaniu zielonych rozwiązań. Jednocześnie zależy nam na zwiększaniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego w kwestii zielonej polityki, oraz wzmacnianiu głosów kobiet i mniejszości w społeczeństwie, polityce i świecie eksperckim.

Od 2002 roku raz zmieniliśmy naszą siedzibę, z Podwala na Żurawią, gdzie jesteśmy już 15 lat. Właśnie poszerzyliśmy nasza przestrzeń biurową. Niedawno tez zakupiliśmy nasz pojazd służbowy: piękny zielony fundacyjny rower!

Zawsze zielono, zawsze na czas - służbowy rower Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnailWatch on YouTube

Praca dla hbs jest pracą w imieniu wartości i zielonych ideałów, jest ale także wyzwaniem, czasami przypomina sport wyczynowy i zespołowy – długie dystanse biegu przy planowaniu, analizowaniu, ale także konieczność nagłej, szybkiej koncentracji i podejmowania szybkich decyzji.  To łączenie elementów, które na pierwszy rzut oka do siebie nie przystają. W tej pracy można dać upust swojej kreatywności tworząc nowe koncepcje projektów, a potem trzeba je mozolnie rozliczyć. O tym wiedzą również nasze organizacje partnerskie, dzięki którym możemy realizować te wszystkie wspaniałe projekty, które zmieniają świat na trochę lepszy.

Przedstawicielstwo Fundacji Bölla w Warszawie to ludzie. Agnieszka Rochon byłą matką założycielką biura w Polsce i jego pierwszą dyrektorką, budowała fundamenty działalności Fundacji, wraz z najdłużej działającą koleżanką w naszym przedstawicielstwie kierowniczką finansów i administracji Asią Bocheńską-Mścichowską. Zespół tworzy w między czasie 8 osób, wspomagają nas stażyści i stażystki. Joanna Maria Stolarek jest czwartą dyrektorką Przedstawicielstwa. 

Podczas spotkania jubileuszowego wspólnie obejrzeliśmy monodram Klaudiusza Kaufmanna pt.:  Między wierszami  celebrujący 50. rocznicę przyznania Heinrichowi Böllowi Literackiej Nagrody Nobla. Ponownie mieliśmy okazję posłuchać fragmentów twórczości naszego patrona, którego dorobek intelektualny oraz postawa obywatelska pozostają dla nas niezmiennie inspiracją, od 20 lat przyświecając naszej fundacji.

Gala jubileuszowa 18.10.2022
Klaudiusz Kaufmann w monodramie Między wierszami podczas gali jubileuszowej

Twórczość Heinricha Bölla nie straciła na aktualności, jego precyzyjne słowa i refleksje wciąż trafiają w ducha czasu. Jak bardzo jego zaangażowany głos przydałby się w bieżących debatach!  Aby przybliżyć aktywność i twórczość Heinricha Bölla oraz pobudzać do refleksji wydaliśmy zbiór jego myśli „Między wierszami – Heinrich Böll - Zwischen den Zeilen”. Polecamy ich lekturę!

Między wierszami - Heinrich Böll - Zwischen den Zeilen

Heinrich Böll, nasz patron, zaangażowany intelektualista wzywał do zaangażowania na rzecz pokoju, praw człowieka, wolności słowa i równości. Podkreślał, że prawdziwe uczestnictwo w polityce wymaga zaangażowania obywatelskiego. Jego twórczość, mimo upływu czasu, nie straciła nic na aktualności. Jego precyzyjne słowa i refleksje wciąż trafiają w ducha czasu.

Zbiorem wybranych cytatów pragniemy przybliżyć jego twórczość oraz pobudzić do refleksji - także, a może zwłaszcza, z okazji zbliżającej się 50. rocznicy przyznania mu Literackiej Nagrody Nobla. 

Zbiór do pobrania

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przez te 20 lat współtworzyli naszą fundację: obecnym i byłym dyrektorkom i dyrektorowi, pracownikom i pracownicom,  osobom nam bliskim, wspierającym nas instytucjom i organizacjom! Dziękujemy za wspólne świętowanie naszego jubileuszu, ciepłe słowa i życzenia.

By wspólnie wspominać dobrze spędzony czas, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia: 

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnailOpen external content on original site

Zachęcamy także do oglądania filmu podsumowującego wieczór gali:

Fundacja HB AFTERMOVIE v1 - Większe Logo

video-thumbnailWatch on YouTube

Do rychłego zobaczenia!