Międzynarodowa Letnia Szkoła dla Młodych Badaczy i Badaczek: Obywatelstwo i demokracja w Europie Środkowej i Wschodniej

Call for applications

Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie i Pradze, we współpracy z Jeana Monnet Centre of Excellence w Lipsku oraz Uniwersytetem Rzeszowskim, serdecznie zapraszają młodzież akademicką zainteresowaną zagadnieniem obywatelstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do udziału w tegorocznej anglojęzycznej Międzynarodowej Szkole Letniej dla Młodych Badaczy i Badaczek. Wydarzenie odbędzie się w Koszycach na Słowacji w dniach 22-26 września 2023 r. Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Niemiec, studiujące na kierunkach magisterskich i doktorskich, specjalizujące się w politologii, stosunkach międzynarodowych i pokrewnych dyscyplinach. Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku, 31 lipca 2023 r.

Summer School

O Szkole Letniej

Obywatelstwo oraz wynikające z niego prawa i obowiązki mają znaczący wpływ na dynamikę w ramach społeczności, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszości i tzw. grup wrażliwych. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) dynamika między centrum a peryferiami jest w tym kontekście wyjątkowo istotna. Koncentracja władzy w centrum często prowadzi do zaniedbywania potrzeb peryferii, czyniąc inicjatywę obywatelską niezbędnym instrumentem w niwelowaniu różnic i zapewnianiu sprawiedliwej partycypacji w życiu społecznym i politycznym. Wreszcie zrozumienie wspólnych wartości i tożsamości regionu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i przyszłości integracji europejskiej. Chociaż poszczególne państwa członkowskie mają swoją unikalną tożsamość, poczucie wspólnoty i zaufania między nimi jest niezbędne dla współpracy i realizowanie wspólnych celów, zwłaszcza w dobie licznych kryzysów. Aktywne społeczeństwo i dialog w jego ramach umożliwiają obywatelom przeciwstawianie się współczesnym wyzwaniom i kształtowanie włączających społecznie polityk dla lepszej przyszłości.

Tegoroczna szkoła letnia oferuje młodym badaczom i badaczkom wyjątkową okazję do zaangażowania się w ważne tematy związane z obywatelstwem i wartościami w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), do dzielenia się wiedzą, angażowania się w krytyczne dyskusje i rozwijania nowych pomysłów na promowanie obywatelstwa i wartości liberalnej demokracji, równości płci oraz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak aplikować

Aby wziąć udział w szkole letniej, osoby zainteresowane powinny złożyć 2-3 stronicowy szkic artykułu (akademickiego lub dziennikarskiego) na temat związany z zagadnieniem obywatelstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jesteśmy szczególnie zainteresowani artykułami, które badają znaczenie obywatelstwa w kontekście sytuacji mniejszości i innych wrażliwych grup, takich jak społeczności romskie lub migranci i uchodźcy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Poniżej przykładowe zakresy tematyczne:

Jak grupy marginalizowane postrzegają obywatelstwo? Jakie bariery uniemożliwiają im stanie się aktywną częścią społeczeństwa obywatelskiego?

  • Tożsamość i inkluzyjność w społeczeństwach europejskich: jak możemy promować solidarność społeczną i zmniejszać polaryzację?
  • Wzrost tendencji nieliberalnych w Europie: jakie są konsekwencje dla obywatelstwa i demokracji?
  • Dynamika centrum-peryferia w UE: jaką rolę odgrywa w postrzeganiu obywatelstwa UE w Europie Środkowej i Wschodniej?
  • Wpływ mediów społecznościowych na procesy demokratyczne: jak możemy budować odporność na dezinformację w mediach?
  • Feministyczne i queerowe spojrzenie na nacjonalizm i obywatelstwo w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: w jaki sposób podejście feministyczne (w tym feministyczna polityka zagraniczna) może promować inkluzyjne, sprawiedliwe definicje tożsamości narodowej i obywatelstwa?
  • Wojna w Ukrainie i jej wpływ na Europę: obywatelstwo przez pryzmat wojny

Podczas szkoły letniej uczestnicy będą mieli możliwość współpracy z osobami eksperckimi i pracującymi na zagranicznych uniwersytetach w celu udoskonalenia swoich zgłoszeń (artykułów). Wybrane prace zostaną opublikowane przez organizatorów za pośrednictwem ich kanałów komunikacyjnych po zakończeniu szkoły letniej.

Do przesyłania zapraszamy osoby zainteresowane z różnych środowisk i dyscyplin. Organizatorzy cenią sobie integrację różnorodnych doświadczeń, perspektyw i głosów. W związku z tym serdecznie zachęcamy wszystkie osoby spełniające kryteria rekrutacji bez względu na płeć, niepełnosprawność, stan cywilny lub rodzicielski, pochodzenie etniczne lub społeczne, kolor skóry, religię lub orientację seksualną.

Czego możecie się spodziewać

Osoby uczestniczące w szkole letniej będą miały okazję wziąć udział w warsztatach poświęconych sytuacji społeczności romskich w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także warsztatach z pisania inkluzyjnego. W programie znajdą się również wykłady akademickie oraz spotkania z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i decydentami. Koszty zakwaterowania (pokoje dwuosobowe w hotelu), zwrotu kosztów podróży oraz dwóch posiłków dziennie (śniadania i kolacji) na czas trwania szkoły letniej pokrywane są w 100% przez organizatorów. Szczegółowy program wydarzenia będzie dostępny wkrótce.

Ważne informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży:

Należy pamiętać, że zwrot kosztów podróży zostanie przyznany osobom uczestniczącym po zakończeniu szkoły letniej i przedłożeniu oryginalnych dokumentów podróży. Procedura zwrotu kosztów może potrwać do dwóch miesięcy. Uprzejmie prosimy osoby wnioskujące o zapewnienie sobie środków na pokrycie kosztów podróży w czasie trwania szkoły letniej. Jako organizatorom leży nam na sercu ochrona klimatu w związku z czym zachęcamy wszystkie osoby uczestniczące do rozważenia podróży pociągiem lub autokarem, gdy tylko jest to możliwe.

Aby wziąć udział w rekrutacji, prosimy przesłać następujące dokumenty:

• 2-3 stronicowy (Times New Roman pt. 12, interlinia 1.5) szkic artykułu (akademickiego lub dziennikarskiego) na temat obywatelstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w języku angielskim. Ostateczna wersja tekstu przygotowanego przez każdą osobę uczestniczącą na koniec projektu powinna mieć objętość od 5 do 7 stron.

• list motywacyjny (maks. 500 słów) i CV

Na adres: agata.gontarczyk@pl.boell.org do poniedziałku, 31 lipca 2023 r.

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji lub organizacji szkoły letniej, zapraszamy do kontaktu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia i ucieszymy się mogąc powitać Was we wrześniu w Koszycach!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o staranne zapoznanie się z regulaminem szkoły. Do pobrania poniżej (w języku angielskim).