Rośliny się nie oszuka- okładka

Rośliny się nie oszuka

Postawy mieszańców i mieszkanek polskiej wsi wobec zmian klimatu i polityki klimatycznej UE
Bezpłatnie

Raport przybliża postawy wobec klimatu osób z klasy ludowej mieszkających na wsi, tych pracujących w rolnictwie, jak i tych zatrudnionych w innych sektorach gospodarki. Autorzy i autorki raportu przyglądają się narracjom o przejawach, możliwych przyczynach i następstwach zmiany klimatu oraz przekonaniom na temat możliwych środków zaradczych i polityk klimatycznych Unii Europejskiej. Próbują również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób na postrzeganie wyzwań klimatycznych w społecznościach wiejskich wpłynęły rosyjska agresja na Ukrainę, inflacja oraz zagrożenia kryzysem na rynku surowców energetycznych w sezonie grzewczym 2022/23.

Podstawą do opracowania niniejszego raportu były badania jakościowe prowadzone między wrześniem a grudniem 2021 r. oraz między czerwcem a październikiem 2023 r.

Product details
Date of Publication
grudzień 2023
Publisher
Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
37
Licence
Language of publication
polski
Spis treści

Wprowadzenie   4

I. Klasy, klimat a sprawa polska – kontekst badań   7

II. Metodologia i główne tematy rozmów z rolnikami i rolniczkami oraz mieszkańcami i mieszkankami wsi   11

III. Postawy klimatyczne polskiej wsi oraz rolników i rolniczek. Wyniki badań jakościowych   12

IV. Najważniejsze ustalenia   25

VI. Ograniczenia ekologizmu ludowego   30

Wnioski i podsumowanie   34

Bibliografia   37