Od imigrantów do ministrów.

Integracja polityczna przedstawicieli społeczności muzułmańskich w elitach Europy Zachodniej – wnioski dla Polski

 

 

Co wiemy o integracji społeczności muzułmańskich w krajach Europy Zachodniej?

Ten temat będzie jednym z najważniejszych zagadnień przyszłej polityki europejskiej obok problematyki klimatycznej i dalszej integracji instytucjonalnej UE wokół strefy euro.

W polskim dyskursie tego zjawiska się niemal nie dostrzega. Dominuje raczej negatywny stosunek do mieszkających w Europie muzułmanów, co skutkuje dalszym dystansowaniem się od wielokulturowej Unii. Może się to stać powodem pogłębiania różnic między Polską a Europą Zachodnią. Paradoksalnie stosunek do europejskich muzułmanów może stać się w przyszłości jednym z ważniejszych kryteriów identyfikacji Polski i Polaków z Europą oraz relacji niemiecko-polskich. Jakie wnioski dla Polski płyną z tej sytuacji? Polecamy lekturę raportu!

A jakie są fakty?

Francja jest krajem o największej społeczności muzułmańskiej w UE (6 milionów osób). Na drugim miejscu znajdują się Niemcy z 5 milionami. Trzecie miejsce zajmuje Wielka Brytania, w której mieszka ponad 3,5 miliona osób pochodzenia muzułmańskiego.

Integracja tych społeczności przebiega różnie, ale trend jest wyraźnie widoczny: W Europie Zachodniej osoby pochodzenia migranckiego w tym muzułmanie są coraz bardziej obecne w elitach politycznych, kulturalnych (w tym w mediach), sportowych i biznesowych. Ich awans to często historie bardzo spektakularne. Są to w większości osoby młode oraz kobiety - to niezaprzeczalne sukcesy, pomimo poważnych problemów, wieloletnich procesów integracyjnych.

Analiza

Od imigrantów do ministrów

Pomysłodawcą i autorem raportu jest Adam Balcer -  politolog, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Debata o przynależności islamu do Europy nierzadko nacechowana jest stereotypami i uprzedzeniami, my zachęcamy do poznania liczb i faktów.

Koordynacja projektu

Polecamy nagrania

Debata online "Od migrantów do ministrów. O integracji politycznej społeczności muzułmańskich w elitach Europy Zachodniej – wnioski dla Polski​" odbyła się 7 lipca 2020 z udziałem: 

Adama Balcera,  politologa, dyrektora programowego Kolegium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, autora raportu „Od imigrantów do ministrów.”

oraz prof. Agaty Skowron-Nalborczyk, arabistki, religioznawczyni w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

moderowana przez Joannę Maria Stolarek, dyrektorkę Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie  

Debata online: Od imigrantów do ministrów. - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube