Kamila Fiałkowska
dr nauk społecznych, pracuje w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytecie Warszawskim

Od 2016 r. zajmuje się m.in. tematyką migracji polskich Romów do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Interesują ją tematy związane z krytycznymi studiami nad rasą problematyką genderową i konstruowaniem narodowych i etnicznych tożsamości w kontekście migracyjnym. Zaangażowana naukowo w działania sieci Badaczki i Badacze na Granicy, dokumentującą i analizującą sytuację kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.