"Inne Niemcy" - numer specjalny Przeglądu Politycznego

Numer przedstawia przemiany społeczne i polityczne, które na różne sposoby zmieniają oblicze Republiki Federalnej Niemiec i dokonuje próby rewizji dwóch stereotypowych obrazów współczesnych Niemiec, które dominują w społeczeństwie polskim.

Z jednej strony jest to wizerunek świata społecznego „Republiki Berlińskiej” niemal sprzed stu lat, społeczeństwa zastygłego w bezruchu, które trwa w niezmienionej postaci, pielęgnuje dawne hierarchie i styl życia. Z drugiej – mamy do czynienia z przekonaniem o gwałtownej przemianie współczesnych Niemiec, zwłaszcza pod wpływem fali migracyjnej.

Tymczasem pomiędzy tymi skrajnymi stanowiskami znajduje się pulsujące życie i zmieniające się społeczeństwo, które jest przedmiotem wnikliwych analiz komentatorów.  

Eseje

Historia ma swoje miejsce. Berlin to przestrzeń, gdzie krzyżują się niemieckie i rosyjskie drogi. Prawie każdy metr jest oznakowany. Żadne inne niemieckie miasto nie było tak ściśle związane z rosyjskością, jak Berlin. Joachim Trekner analizuje wielowątkowość stosunków niemiecko-rosyjskich. 

Pomniki w Niemczech są zupełnie inne niż w pozostałych krajach – to zdanie otwiera książkę Neila MacGregora "Niemcy. Zbiorowa pamięć narodu". I dobrze charakteryzuje całą publikację.  Piotr Kosiewski idzie tropem brytyjskiego historyka sztuki, który szuka w dziejach niemieckiego narodu odrębności pozwalających uchwycić specyfikę niemieckiego losu i lepiej go zrozumieć.

O czarodziejach i ludziach, albo elipsa nowoczesności

Czy jest jakieś centralne pytanie, pojęcie lub zagadnienie, które spaja filozofię XX wieku? - Adam Lipszyc szuka odpowiedzi w książce "Zeit der Zauberer. Das grosse Jahrzehnt der Pholosophie. 1919-1929" (Czas czarodziejów. Wielkie dziesięciolecie folozofii 9019-1929) pióra Wolframa Eilenbergera, która ukazała się w tym roku na niemeickim rynku wydawniczym.