Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe

Magazyn “Zielone Katowice”

pdf

Jak rozmawiać o mieście zrównoważonym – o „zielonej” polityce, kulturze, stylu życia – w Katowicach i na Śląsku? Magazyn „Zielone Katowice” poruszać będzie zagadnienia zieleni w mieście, edukacji ekologicznej, transportu czy przedsiębiorczości, ale też partycypacji społecznej czy zdrowia mieszkańców.

Czarny protest. W stronę nowego "kompromisu aborcyjnego"?

Jak ocenić znaczenie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet? Czy czeka nas nowy „kompromis aborcyjny”? Niniejszy raport opisuje kontekst czarnego poniedziałku, w tym konsekwencje obowiązującej legislacji dotyczącej możliwości przerywania ciąży w Polsce. Ponadto rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do masowych protestów 3.10.2016, oraz analizuje na bazie różnych źródeł dyskurs ich dotyczący.

Karta Praw Społeczeństwa Obywatelskiego

Na całym świecie coraz częściej dochodzi do naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności. Zapraszamy do sygnowania dokumentu wypracowanego przez setki organizacji z całego globu w celu podnoszenia świadomości, rzecznictwa i kampanii informacyjnych na rzecz poprawy praw obywatelskich, socjalnych i środowiskowych.

Rola konsumenta w transformacji energetycznej

Publikacja zawiera prawną analizę możliwości partycypacji obywatelskiej na rzecz energetyki niskoemisyjnej. Zawiera rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych na rzecz wzmocnienia roli konsumenta, w szczególności w zakresie rozwijania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, oraz prezentuje dobre praktyki pozwalające na rozwój energetyki prosumenckiej.

Sprawozdanie roczne 2015

Anglojęzyczny raport Fundacji im. Heinricha Bölla to przystępny przegląd najciekawszych projektów 31 biur zagranicznych oraz 16 oddziałów działających we wszystkich niemieckich krajach związkowych.

Alimenty na dzieci – diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych

Problem niepłacenia alimentów dotyczy około 1 miliona dzieci w Polsce. Skuteczność egzekucji komorniczych w sprawach o alimenty szacuje się na 19,5%. Niepłacenie alimentów na poczet swoich dzieci należy nazwać ekonomicznym porzuceniem. Raport Obserwatorium Równości Płci wyjaśnia genezę problemu, wskazuje kompleksowe rekomendacje oraz omawia zalety i wady rozwiązań stosowanych w różnych europejskich krajach.

Czy w XXI wieku stać nas na pacyfizm?

Z perspektywy ruchów lewicowych, zielonych i progresywnych pacyfizm powinien być jednocześnie kompasem i celem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nurt pacyfistyczny powinien również zajmować istotne miejsce w debacie publicznej będąc inspiracją i wskazówką dla decydentów. Jednakże obranie bezkompromisowej postawy pacyfistycznej jako strategii politycznej byłoby naiwnością i oznaczałoby zamykanie oczu na otaczający nas świat.

Adam Traczyk

Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne

Fundacja im. Heinricha Bölla wydała polską edycję Atlasu węgla pokazującego wpływ energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy w perspektywie globalnej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania, podczas którego zaprezentowano jego główne tezy jako punkt wyjścia do dyskusji na temat zysków i strat związanych z użyciem węgla na świecie.

Atlas węgla

Zbiór artykułów i infografik dot. górnictwa w Polsce i na świecie odpowiada na potrzebę rzeczowej dyskusji o stopniowej rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego. Poprzez pokazanie wpływu energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy Atlas zachęca do krytycznej analizy obecnego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym.

Rozbieżne głosy, zbieżne polityki: reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraiński

Aneksja Krymu oraz wojna hybrydowa z Ukrainą pozostaje fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, w tym jej jedności. Wobec odmiennych stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej, publikacja analizuje reakcje Polski, Czech, Słowacji i Węgier na kryzys rosyjsko-ukraiński w kontekście ich uwarunkowań społeczno- politycznych i ekonomicznych. 

Skutki COP21 dla unijnej polityki energetycznej i globalnych strategii klimatycznych

Szczyt w Paryżu określa się mianem przełomu w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych. Zasygnalizowanie nowego początku po Prokole z Kioto oraz końca ery opartej na paliwach kopalnych to wielki krok naprzód w historii dyplomacji. Anglojęzyczna analiza Radostiny Primovej i Kathrin Glastry na temat wpływu paryskich ustaleń na politykę energetyczno-klimatyczną UE.

Komunikacja sprzyja jawności

Choć  jawność ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania demokracji, to w wymiarze społecznym powinna iść w parze z umiejętnością wyjaśniania korzyści wynikających z dostępu do informacji publicznej i czuwania na straży przejrzystego funkcjonowania państwa.

 

Udział kobiet w wyborach parlamentarnych 2015

Zaangażowanie polityczne Polek stabilnie wzrasta od 1989 roku, głównie dzięki działaniom ruchów feministycznych i kwotom na listach wyborczych. Obserwatorium Równości Płci we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla przeprowadziło monitoring kampanii i wyborów parlamentarnych 2015 pod kątem równości i praw kobiet.

Zielone Wiadomości o klimacie

Zainspirowane paryskim Szczytem COP 21 specjalne, polsko-angielsko-francuskie wydanie "Zielonych Wiadomości" przedstawia różnorodne aspekty polityki klimatycznej od ochrony przyrody, żywności i dóbr wspólnych przez alternatywne modele ekonomii po recenzję najnowszej książki Naomi Klein.

Polska niskoemisyjna - od idei do działania

Odpowiednio skonstruowana polityka klimatyczno-energetyczna ma szansę przeniknąć we wszystkie wymiary życia społeczno-gospodarczego i zbudować trwałe fundamenty nowoczesnej i wysoko rozwiniętej Polski. Materiały z cyklu seminariów o sposobach wdrażania niskoemisyjnego rozwoju w energetyce, transporcie, przemyśle i rolnictwie.

Antologia „Polski węgiel”

Dobro człowieka i natury wymaga odejścia od węgla. Transformacja w kierunku niskoemisyjnym zapewni gospodarce nie tylko trwały rozwój i wysokojakościowe miejsca pracy, lecz także rozwiąże problemy polityki zdrowotnej, surowcowej i energetycznej. Jak budować cywilizację powęglową? Antologia ukazuje lokalną specyfikę „Polski węglem stojącej” oraz jej kontekst globalny.

Dossier COP21: polityka klimatyczna pod lupą

Rządy 196 państw negocjują podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu warunki wiążącego globalnego porozumienia klimatycznego, które miałoby obowiązywać od 2020 roku. Ich celem jest powstrzymanie zmian klimatu oraz przyspieszenie transformacji energetyczno-gospodarczej w kierunku niskoemisyjnym, a tym samym  wsparcie  zrównoważonego rozwoju na świecie. 

Liliana Religa

Zielone miejsca pracy w Polsce

Rozwiązaniem wielu problemów rynku pracy i bezrobocia są zielone miejsca pracy, które jednocześnie służą środowisku, przynoszą zyski ekonomiczne i społeczne. Całoroczny, ogólnopolski cykl rozmów o m.in. transformacji obszarów górniczych, godnej pracy dla młodych, ekorozwoju miast i wsi podsumowano w Warszawie. Polecamy relacje ze wszystkich spotkań i nagrania audio.

Równa reprezentacja w mediach

Media tworzą obraz świata. O ile ważny jest dobór tematów, poruszanych w programach radiowych czy telewizyjnych oraz na łamach prasy czy w portalach internetowych, o tyle kluczowe znaczenie ma to, kto zabiera głos na dany temat. Badania pokazują, że media często niestety zniekształcają debatę publiczną.

Liliana Religa, Agnieszka Wiśniewska

Zwycięstwo narodowego konserwatyzmu w Polsce

O tematach polskiej kampanii, wynikach wyborów i długofalowych  skutkach aktualnego rozkładu sił parlamentarnych w perspektywie europejskiej pisze dla niemieckiej publiczności dyrektorka Fundacji Irene Hahn-Fuhr.

Irene Hahn-Fuhr

Młodzieżowe Rady Gmin ogniskiem demokracji

Demokracji nie uczymy się z podręcznika, ale drogą osobistych doświadczeń zdobytych w działaniach na rzecz wspólnego interesu w najbliższym otoczeniu. Model Młodzieżowych Rad Gmin (MRG) oferuje młodzieży z miast i wsi możliwość konkretnej współpracy z lokalnym samorządem.

Gert Röhrborn

Białoruś 2015: prawdziwe zwycięstwo Łukaszenki

11 października 2015 roku odbyły się na Białorusi wybory prezydenckie. Wygrał je z miażdżącą przewagą sprawujący władzę od ponad 20 lat prezydent Alaksandr Łukaszenka. To jednak nie kampania była głównym tematem wiadomości o Białorusi w 2015 r. w światowej przestrzeni informacyjnej. Czym naprawdę żyła Białoruś w tym roku?

Maxim Rust

Film "Solidarność według kobiet"

Film Solidarność według kobiet  opowiada historię kilkunastu odważnych Polek, których mądrość, determinacja i zaangażowanie w opozycję lat 80. wpłynęły na zmianę realiów politycznych w Polsce. Nowatorskie ujęcie najnowszej historii i zasług działaczek stanowi ilustrację fundacyjnej konferencji "Kobiety i Solidarność. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?". Aktualnie wspieramy cykl pokazów i debat w Niemczech.

Sprawozdanie z działalności 2014

Anglojęzyczny raport przedstawia działalność Fundacji im. Heinricha Bölla w Niemczech i 30 biurach zagranicznych na całym świecie w 2014 roku. Podejmuje różne aspekty edukacji obywatelskiej w obszarach m.in. demokracji (płci), praw człowieka, polityki europejskiej, transformacji społecznej i ekologicznej, sztuki, kultury. 

Berlińska antologia o uchodźcach

Międzynarodowy Festiwal Literacki w Berlinie i centrala Fundacji im. Heinricha Bölla zaprosiły 22 autorki i autorów z 15 krajów do zgłaszania wierszy, esejów i  utworów  prozatorskich poświęconych losom uchodżców.  Perspektywy ujęte w antologii dostępnej po angielsku i niemiecku są tak różnorodne jak osobiste motywacje i doświadczenia osób poszukujących w Europie azylu.

Punkt zwrotny: oddzielenie emisji gazów cieplarnianych od wzrostu ekonomicznego

2014 to pierwszy od dekad rok, w którym odnotowano zarówno wzrost światowej gospodarki, jak i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zależności rozwoju ekonomicznego od zużycia paliw kopalnych  jest kluczowe dla pomyślnej realizacji globalnej polityki klimatycznej. Anglojęzyczna analiza DIW Econ porównuje relacje między konsumpcją energii konwencjonalnej i odnawialnej a wzrostem i emisjami w różnych krajach.

Polityka protestu w Rumunii: casus “Save Bucharest“

Wzmożony aktywizm miejski i ekologiczny w Europie Środkowej może świadczyć o wykształcaniu się nowej fali ruchów oddolnych. Seminarium z cyklu "Polityka protestu" w dn. 24.09 poświęcone będzie przypadkowi “Save Bucharest” jako laboratorium nieformalnego wypracowywania i instytucjonalizacji nowych znaczeń społecznych.

Percepcja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w Niemczech i w Polsce – próba oceny

W Polsce od wielu lat Ukraina jest trwałym elementem debaty, jednym z najważniejszych tematów zagranicznych. W Niemczech sytuacja przedstawiała się inaczej. Były okresy zwiększonego zainteresowania tym krajem, przede wszystkim w okresie pomarańczowej rewolucji, ale na stałe Ukraina powróciła dopiero w czasie Majdanu jesienią 2013 roku. Jak kształtowała się od tego czasu debata polityczna i medialna w obu krajach?

„Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?” – VII Kongres Kobiet

Niezrównoważony rozwój cywilizacji przemysłowej wymaga alternatywy -  inteligentnego wzrostu. W związku z tym Fundacja im. Heinricha Bölla i Strefa Zieleni zorganizowały na Kongresie Centrum Zielone skupiające się na kwestiach energii i klimatu, ekologii, żywności, praw zwierząt z kobiecej perspektywy. 

Równość i różnorodność w szkole

Równe traktowanie w szkole to warunek rozwijania talentów oraz  dokonywania wyborów w środowisku wolnym od stereotypów i uprzedzeń. Wsparciem dla kadry szkolnej w budowaniu kultury dialogu i szacunku jest nowatorskie narzędzie - Kodeksy Równego Traktowania.

Przemoc ekonomiczna w związkach

W ramach grantu Fundacji im. Heinricha Bölla Instytut Spraw Publicznych zrealizował pierwsze w Polsce kompleksowe badania  ilościowe i jakościowe oraz analizę prawną przy współpracy z przedstawiciel(k)ami instytucji państwowych i wymiaru sprawiedliwości wokół tematyki przemocy ekonomicznej. Niniejszy raport zawiera wyniki i rekomendacje koniecznych zmian w przepisach prawa oraz w krajowym systemie przeciwdziałania przemocy.

Wybory prezydenckie a polityka energetyczna

Polityka energetyczna była jednym z ważnym elementów kampanii Andrzeja Dudy. Jakie stanowisko reprezentuje prezydent elekt? Jak jego zwycięstwo może wpłynąć na strategiczne decyzje o polskim miksie energetycznym? Komentarz dla niemieckiej publiczności autorstwa dyrektorki Fundacji Irene Hahn-Fuhr i koordynatorki programu Energia & Klimat Lidii Dąbrowskiej.

Irene Hahn-Fuhr, Lidia Dąbrowska

Komentarz po wyborach prezydenckich

Komentarz dyrektorki Fundacji Irene Hahn-Fuhr na temat wyników wyborów prezydenckich w Polsce, przygotowany specjalnie dla niemieckiej publiczności.

Irene Hahn-Fuhr

19. Piknik Naukowy

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Fundacja od lat prowadzi z organizacjami partnerskimi stoisko, na którym animujemy zajęcia z edukacji ekologicznej. Podczas tegorocznego Pikniku skupimy się na atrakcjach dla gości w każdym wieku wokół tematów recyklingu, świadomej konsumpcji oraz odnawialnych źródłach energii.

Razem dla wolności artystycznej. Warsztaty prawnicze dla osób działających na rzecz kultury

Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z naszą Fundacją prowadzi projekt ukierunkowany na edukację i wsparcie prawne osób zajmujących się zawodowo kulturą. W dniach 25 i 27 listopada odbyły się warsztaty na temat standardów wolności twórczej wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sposobów obrony w razie postępowania o znieważenie uczuć religijnych, postępowań o zniesławienia oraz prawnych aspektów organizowania happeningów i publicznych zgromadzeń.

Wolność artystyczna

W nawiązaniu do myśli nobilisty Heinricha Bölla, iż „żadne państwo, żadne miasto, żadne społeczeństwo nie może definiować, czym jest wolność, gdyż jest to stan naturalny", Fundacja wsparła projekt dot. wolności artystycznej. We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka realizujemy projekt skupiony na edukacji i poradnictwie prawnym dla osób związanych z kulturą i sztuką. Efektem dwóch warsztatów jest broszura informacyjna  określająca, co artyst(k)om wolno, jak można się bronić w przypadku zarzutów o naruszenie  moralności publicznej czy też uczuć religijnych, jak godzić sprzeczne wartości i dobra prawne.

Zielone Wiadomości o gazie łupkowym

Polska musi podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłej narodowej strategii energetycznej. W dyskusji o możliwościach i potencjale wydobycia gazu łupkowego w naszym kraju pojawiają się argumenty troski o zrównoważony miks energetyczny, narodową niezależność i bezpieczeństwo. Co jednak naprawdę wiemy o realiach amerykańskiej rewolucji łupkowej? Różnorodne komentarze, wywiady i relacje z Fundacyjnej wizyty studyjnej do Stanów są dostępne w nowym dwujęzycznym numerze "Zielonych Wiadomości".

System emerytalny z perspektywy płci. Solidarność i godne życie

Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce były jedną z najżywiej dyskutowanych reform ostatnich lat, choć niewiele uwagi poświęcono analizie reformy pod kątem płci. Naszą publikacją postanowiliśmy wypełnić lukę informacyjną na temat tego, jak system emerytalny uwzględnia specyficzne potrzeby i uwarunkowania kobiet i mężczyzn oraz jak wpływa na ich sytuację bytową.  Mamy nadzieję, że  przyczyni się ona do zwiększenia świadomości o konieczności uwzględnienia perspektywy płci dla pełnej realizacji polityki równościowej.

Zielone Miasto o pracy, gospodarce i transformacji

Styczniowy numer magazynu wydanego przez Zielony Instytut we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla poświęcony transformacji gospodarki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nowe zielone miejsca pracy powstają w branżach energetyki, transportu, budownictwa, recyklingu i rolnictwa.  Poza korzyściami finansowymi i wzrostem innowacyjności kraju wiążą się ze wzmocnieniem demokracji i partycypacji, poprawą stanu środowiska i jakości życia, ograniczeniem zużycia nieodnawialnych surowców i emisji zanieczyszczeń, zwiększeniem efektywności wykorzystania energii i rozwojem jej źródeł odnawialnych.

Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka

Na czym polega proces upolitycznienia macierzyństwa i ojcostwa we współczesnej Polsce? W jaki sposób dyskursy, reprezentacje i praktyki macierzyńskie są kształtowane przez państwo, Kościół Katolicki czy ruchy społeczne? Książka dr Renaty Hryciuk i dr Elżbiety Korolczuk bada różne aspekty polityki społecznej, porównuje ruchy społeczne wokół rodzicielstwa w Polsce i Rosji, analizuje upolityczniania rodzicielstwa w perspektywie historycznej oraz komentuje wpływ procesów globalnych na opiekę.

Demokracja energetyczna

„Uwolnijmy energię Polek i Polaków” – to hasło, które wspólnie promujemy, rozwijając demokrację energetyczną. Nasza publikacja,
którą w wersji zaktualizowanej oddajemy w Państwa ręce, jest przystęnym przewodnikiem po najważniejszych zjawiskach, terminach i procesach łączących się z uzyskaniem obywatelskiej kontroli nad źródłami energii.

Wyłączmy niemieckie elektrownie węglowe

Hamowanie zwrotu energetycznego zamiast promowania ekologicznej restrukturyzacji, która uczyniłaby z Niemiec awangardę globalnej zielonej rewolucji, to zły sygnał także z punktu widzenia polityki przemysłowej.

Ralf Fücks

Ojcowie bliscy swoim dzieciom

Bo jakie początki, takie będzie wszystko – te złote słowa XVII-wiecznego pedagoga Jana A. Komeńskiego trafiają w sedno zagadnienia kulturowego uwarunkowania społecznych ról płciowych.

Gert Röhrborn

Prawa do informacji prawem człowieka

Fundacja im. Heinricha Bölla z przyjemnością rozpoczęła współpracę z Siecią Obywatelską - Watchdog Polska na rzecz budowania społecznego poparcia i świadomości wokół tematyki jawności, etyki życia publicznego i ich standardów. Przed nadchodzącymi w przyszłym roku wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi pragniemy przekonać  więcej Polek i Polaków do politycznego zaangażowania się w Internecie, w mediach i na forach publicznych.

Znaczenie eurosceptyków w Parlamencie Europejskim nowej kadencji

Sukces eurosceptyków w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku nie przełożył się na ich wpływ na decyzje podejmowane przez tę instytucję. Dr Agnieszka Łada analizując ich dotychczasowe stanowiska i głosowania ocenia  potencjalną siłę oddziaływania tych partii na tematykę i styl politycznych dyskusji w państwach członkowskich oraz na zachowanie rządów podczas unijnych negocjacji.

Jak pokonać backlash w Europie Środkowej i Wschodniej?

W celu zastanowienia się nad regionalnymi konsekwencjami przypuszczalnie globalnego zjawiska „backlashu” w obszarze demokracji płci biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Belgradzie, Berlinie, Kijowie, Moskwie, Pradze i Warszawie, postanowiły zaprosić naukowczynie i aktywistki z Armenii, Białorusi, Czech, Gruzji, Węgier, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy, na Trzecie Międzynarodowe Warsztaty Genderowe w Berlinie (27-29.09.2014).

Gert Röhrborn

Zielony Kongres Samorządowy

Zielone wizje dla miasta, czyli zrównoważona polityka z zakresu transportu, demokracji partycypacyjnej, usług publicznych, edukacji, polityki mieszkaniowej czy zagospodarowania przestrzennego. Oto motywy przewodnie Zielonego Kongresu Samorządowego organizowanego przez Green European Foundation przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni  i  Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i nagraniami!

Przyszłość Europy na szali – na Ukrainie ważą się losy kontynentu

"Nie możemy się oszukiwać – na szali znalazła się przyszłość nie „tylko” Ukrainy, ale również całej Europy. Wzywamy Państwa, aby uczynili Państwo wszystko, żeby UE zajęła stanowczą pozycję wobec ataku na Ukrainę, co oznacza również potwierdzenie europejskich perspektyw, jakie stoją przed tym krajem." - list otwarty do Kanclerz Merkel i Ministra Steinmeiera w sprawie Ukrainy.

Ralf Fücks, Marieluise Beck

Szansa dla zielonej polityki w Polsce

Anna Grodzka, dotychczas członkini Twojego Ruchu od 2011 roku działa w Sejmie, m.in. w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz licznych zespołach parlamentarnych. Pod koniec czerwca zmieniła afiliację partyjną stając się pierwszą zieloną posłanką. O motywacjach i celach oraz zielonej polityce w Polsce rozmawiała z Anną Grodzką dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla Irene Hahn-Fuhr.

Irene Hahn-Fuhr

Niebezpieczna gra. Władza wobec społeczeństwa w Rosji 2014

Działania władz rosyjskich wobec Ukrainy, zwłaszcza aneksja Krymu, zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczeństwo rosyjskie i przyniosły duży wzrost poparcia dla prezydenta Putina. Czy jest to początek narodowego zjednoczenia wokół przywódcy i tym samym koniec sprzeciwu dużej części ludności wobec coraz bardziej autorytarnych rządów, czego wyrazem były protesty w latach 2011 i 2012? Zapraszamy do lektury raportu Grzegorza Gromadzkiego "Niebezpieczna gra" wydanego we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla i Instytutu Spraw Publicznych.

Transformacja energetyczna w Niemczech

Niemcy przyciągnęli uwagę prawie całego świata realizując kolejne kroki Energiewende - celem transformacji jest przejście na zasilaną odnawialnymi źródłami gospodarkę energetyczną oraz odejście od energii jądrowej i paliw kopalnych. Na czym dokładnie polega niemiecka transformacja energetyczna? Jakie wyzwania czekają Niemców?

Cenzura, płeć, demokracja. Raport o ograniczeniach wolności twórczej w Europie Środkowej i Wschodniej

Raport powstały w ramach projektu "Cenzura, demokracja, płeć" jest wynikiem wielu lat badań nad współczesnymi formami cenzury, nad strategiami ograniczania wolności wypowiedzi, wolności tworzenia i odbioru kultury, sztuki i badań naukowych. Autorki skupiły się na Europie Środkowej, centralne dla niniejszego analizy są Polska i Rosja, zajmują się również Ukrainą, Czechami, Słowacją i Białorusią.

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów, jak również współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi.

Atlas problemów społecznych

Festiwal im. Jacka Kuronia był inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość oraz  bilansu 25. rocznicy przemian ustrojowych. Liczne wydarzenia zorganizowane w jego ramach dotyczyły diagnozy społeczeństwa polskiego w świetle wartości i tematów, którymi zajmował się współtwórca KOR, zwłaszcza w obszarach takich jak praca, edukacja, sąsiedztwo, wspólnota. Podsumowaniem bilansu transformacji jest niniejszy "Atlas..." przedstawiający niesprawiedliwości i wykluczenia w różnych obszarach życia oraz możliwych rozwiązania problemu nierówności.

Raport. 20 lat 20 zmian.

W raporcie „20 lat – 20 zmian” staramy się odpowiedzieć na to pytanie. Czy przez ostatnich 20 lat udało nam się osiągnąć dużo, czy niewiele? Jakie zaszły zmiany? Jakie mamy sukcesy?

Perypetie informacji w Internecie

Fundacja Panoptykon przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla i Open Society Foundations przygotowała przewodnik wyjaśniający, co dzieje się z kontrowersyjnymi materiałami w Internecie oraz kim są pośrednicy internetowi i jaką rolę odgrywają w kontrolowaniu przepływu informacji. Zebrano w nim różne sposoby reagowania na sporne treści w sieci i przypomniano najciekawsze sprawy z ostatnich lat.

Tranzyt na Big Book Festival

Duży festiwal Książki – święto wielbicieli książek. Dwa dni, kilka tysięcy czytelników, 150 gości, 50 spotkań w międzynarodowym towarzystwie, dyskusje, spacery literackie, głośne czytanie, wirtualne rozmowy. Kilkanaście miejsc, wydarzenia na serio i z przymrużeniem oka. Zaskakujące przestrzenie miasta, ulice, prywatne gabinety pisarzy. Nowoczesny festiwal włączający publiczność w akcje literackie. Zaskakujący i tworzony wspólnie. Całkowicie otwarty. 

10 lat w UE oczami kobiet. Nadzieje a rzeczywistość

Po dziesięciu latach członkostwa w Unii warto sobie zadać pytanie, w jakim stopniu zmieniła się sytuacja kobiet i mężczyzn wobec pierwotnych oczekiwań. Czy inicjatywy podejmowane na forum UE w zakresie równości płci stanowią punkt odniesienia dla polityków i polityczek w kraju? Czy państwa, które w 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej, starają się także wpływać na politykę UE w zakresie równości płci, a jeśli tak, to co mają do zaproponowania w tym zakresie? Podczas VI Kongresu Kobiet w Warszawie 9 maja o 18:00 odbyła się debata z udziałem prof. Małgorzaty Fuszary, dr Magdaleny Grabowskiej, Moniki McGarrell Klimentovej, Krystyny Kacpury, Anny Dryjańskiej.

Co Unia Europejska może zrobić dla Ukrainy?

Nie możemy zapomnieć o tym, co sprowokowało masowe protesty, które doprowadziły do upadku starej władzy w Kijowie – decyzja ówczesnego prezydenta, Viktora Janukowycza, o niepodpisywaniu układu stowarzyszeniowego z UE. Dziesięć lat po „pomarańczowej rewolucji” gwałtowna zmiana sytuacji w lutym tego roku dała Ukrainie i Europie drugą szansę.

Pożegnanie z Matką Polką

Jak w okresie transformacji ustrojowej i ekonomicznej zmieniało się w Polsce macierzyństwo? Jak ewoluowały wzorce, ideologie, postawy, reprezentacje, a także praktyki życiowe związane z rolą matki? Autorki książki odpowiadają na te pytania w sposób kompleksowy i wielowątkowy, stawiając jednocześnie świetnie udokumentowaną, a przy tym prowokacyjną hipotezę: że mit Matki Polki w naszej kulturze się wyczerpał i pora się z nim ostatecznie pożegnać.

Zazieleniając węglowe serce Europy

Prezentujemy raport "Zazieleniając węglowe serce Europy. Wnioski z czesko-niemiecko-polskiego dialogu wokół energetyki". Niemcy, Polskę i Czechy łączy jedno w obszarze polityki energetycznej: zależność od węgla. Jednocześnie kraje te wybrały różne strategie wobec owego uzależnienia.

Marginal Oil

Raport przedstawia mechanizmy stojące za inwestycjami w eksploatację niekonwencjonalnych złóż paliw kopalnych oraz opisuje projekty realizowane bądź planowane na całym świecie.

Morski wiatr kontra atom

Serdecznie zapraszamy do lektury raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej wykonanego na zlecenie Greenpeace i Fundacji im. Heinricha Bölla „Morski wiatr kontra atom. Analiza porównawcza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy”.

Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią. Raport z badań

Instytucje publiczne mogą wypełnić powierzoną im rolę, jednak pod warunkiem, że zostaną w tym zakresie wsparte. Wydaje się, że najbardziej efektywnym sposobem realizacji wzorcowej roli sektora publicznego, będzie połączenie jej z ideą wdrażania budownictwa o prawie zerowym zużyciu energii (NZEB). Taka strategia zapewni długofalowe korzyści użytkownikom budynków, oraz zbuduje rynek usług i materiałów potrzebnych do ich budowy. Promocja idei NZEB powinna zacząć się natychmiast, po to, aby w latach 2018-2020 istniał rynek usług i produktów, pozwalający na praktyczne wdrożenie dyrektywy o efektywności energetycznej.

Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski

Oddajemy w Państwa ręce przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację im. H. Boella raport Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski. "Udział Polski w działaniach sojuszniczych nakłada ogromną odpowiedzialność na każdą kolejną ekipę rządzącą. Wola sprawdzenia się w roli lojalnego i sprawnego partnera nie może jednak oznaczać działania wbrew własnej konstytucji i prawom człowieka. W kwestii tajnych więzień CIA na terenie Polski potrzebujemy prawdy, która pozwoli Polsce oczyścić się z zarzutów lub rozliczyć osoby odpowiedzialne za ewentualne przewinienia. Media odgrywają ogromną rolę w dochodzeniu do tej prawdy oraz przede wszystkim w byciu instrumentem społecznej kontroli ekip rządzących i działań służb specjalnych." Wolfgang Templin

Kobiety na „zielonej wyspie”. Kryzys w Polsce z perspektywy gender

"Kobiety na zielonej wyspie. Kryzys w Polsce a kwestie gender" to nowa publikacja Feminoteki finansowana ze środków Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce. Głównymi ekspertami publikacji zostali: prof. Tadeusz Kowalik i dr Zofia Łapniewska. Wpływ kryzysu na sytuację kobiet w Polsce opisują także: Julia Kubisa, Marta Trawińska, Magdalena Chustecka, Natalia Sarata, Edwin Bendyk. Druga część publikacji poświęcona jest emeryturom kobiet. Trzydzieści trzy zebrane opowieści kobiet o emeryturach komentuje Irena Wóycicka.

Zielony Nowy Ład Społeczny

Dla trzech współpracujących ze sobą fundacji niniejszy zbiór artykułów stanowi kontynuację prac zapoczątkowanych w 2010 r. publikacją GEF-u [Green European Foundation] o znaczeniu Zielonego Nowego Ładu dla Polski – Zielony Nowy Ład w Polsce. W Polsce nierówności społeczne się pogłębiają, powiększa się też przepaść między korzystającymi ze stałego wzrostu gospodarczego państwa a tymi, którzy czują, że nie zyskali w wyniku transformacji ustrojowej.

Kościół, państwo i polityka płci

Inspiracją do przygotowania publikacji „Kościół, państwo i polityka płci” był raport autorstwa Jacqueline Heinen i Stephana Porteta „Religia, polityka i równość płci w Polsce”, który powstał w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie i United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) w 2009 roku.

Zielony Nowy Ład w Polsce

Czym jest Zielony Nowy Ład? Czy można wdrożyć go w Polsce? W jakich sektorach? – oto wybrane pytania, na odpowiada publikacja "Zielony Nowy Ład w Polsce" wydana przez Green European Foundation, Zielony Instytut oraz Fundację im. Heinricha Bölla.

Różowa strefa gospodarki

Fala męskich spóźnień i nieobecności w pracy. Budowa żłobków i przedszkoli jako najważniejszy rządowy priorytet. Lawinowy wzrost wezwań pogotowia ratunkowego przez osoby starsze. Oblężenie szpitali przez osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają codziennej opieki. Boom na rynku usług opiekuńczych i związanych ze świadczeniem obowiązków domowych. Ograniczenie liczby godzin spędzanych przez mężczyzn w pracy odpłatnej na rzecz zajęcia się domem. Takie byłyby konsekwencje ogólnonarodowego strajku kobiet, które przestałyby świadczyć nieodpłatną pracę na rzecz domu i rodziny. Oddajemy w Państwa ręce przygotowany przez Fundację H. Boella oraz Fundację Feminoteka raport nt. nieodpłatnej pracy kobiet.

Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce

Raport Fundacji Feminoteka, przygotowany przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla, przedstawia wyniki badania jakościowego przeprowadzonego z ofiarami gwałtów oraz z osobami, które z nimi pracują: policjantami, ginekologami, pracownikami organizacji pomocowych. Wszystkich pytano o opinie, gdzie i jakiej pomocy kobieta może oczekiwać oraz jakie przysługują jej prawa. Raport zawiera też informacje statystyczne, opinie prawne, psychologiczne dotyczące gwałtów w Polsce, a także ocenę rządu w realizacji działań, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskowi przemocy seksualnej jak też wprowadzeniu odpowiednich procedur dla szybkiego obejmowania ochroną kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej.

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji - opinie i analizy

Ostatnie dwa lata w sąsiedztwie Unii Europejskiej wskazały konieczność refleksji nad mechanizmami wsparcia dla sił i procesów demokratyzacji w naszym bliższym i dalszym sąsiedztwie. Jednym z takich nowych narzędzi na arenie europejskiej jest Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy) zainicjowany podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Rok po utworzeniu tej instytucji i na progu jego praktycznej działalności postanowiliśmy przyjrzeć się celom i pomysłom na działalności z perspektywy zarówno krajów członkowskich jak i przyszłych beneficjentów. Wynikiem kilkumiesięcznej pracy Instytutu Spraw Publicznych powstał raport "European Endowment for Democracy after lift-off. Opinions and Expectations” Aleksandra Fuksiewicza.

Kobiety w czasach przełomu 1989-2009

W debacie o transformacji ostatnich dwudziestu lat często brakuje oceny z perspektywy kobiet. W naszej publikacji oddajemy głos kobietom, trzem pokoleniom z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec Wschodnich, aby opowiedziały, co dla nich oznaczał przełom 1989, jakie zmiany wniósł w ich życie prywatne i zawodowe.

Krajowy plan mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku

Mapa drogowa opracowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej analizuje rynek mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz informuje o korzyściach wynikających z upowszechnienia energetyki prosumenckiej. Jak bowiem wynika z badania TNS OBOP aż 45 % Polek i Polaków chce być energetycznymi „prosumentami” wytwarzającymi energię w kolektorach słonecznych, pompach ciepła, maych elektrowniach wiatrowych, kotłach na biomasę, mikrobiogazowniach czy domowych systemach fotowoltaicznych. Wykorzystanie tego potencjału wymaga odpowiedniego systemu wsparcia i wyeliminowania sztucznych barier prawnych.

Białoruś - szansa na demokrację?

Dossier poswięcone zagadnieniom społeczno-politycznym współczesnej Białorusi. Artykuły białoruskich ekspertek i ekspertów pozwalają spojrzeć na mało znane aspekty  bieżącego rozwoju sytuacji na Białorusi z „wewnętrznej” perspektywy. Życzymy inspirującej lektury!

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie jest jednym z jej 30 biur na świecie i nawiązało współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi. Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów. Przedstawicielstwo

Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w Polsce

Publikacja, poświęcona historii i teraźniejszości zielonych ruchów i inicjatyw, które powstały w  Polsce po roku 1989, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o przyszłość polskiej zielonej polityki. Autorki i autorzy publikacji, politolodzy socjolodzy i dziennikarze, zarówno z kręgu polskich Zielonych 2004, jak i niezależni obserwatorzy polskiej sceny politycznej opisują wiele sposobów postrzegania zielonych idei i postulatów oraz interpretowania ich znaczenia dla modernizacji polskiej i europejskiej polityki.

ERENE - Europejska Wspólnota Energii Odnawialnych

Kwestia ochrony klimatu i bezpieczeństwa dostaw energetycznych w równym stopniu dotyczą naszej przyszłości. Unia Europejska musi sama wyznaczyć sobie ambitne cele, jeśli zamierza pozostać w czołówce polityki światowej. Studium wykonalności Michaele Schreyer i Lutza Meza, we współpracy z Davidem Jacobsem.

Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie

W niniejszej publikacji dwóch polskich ekspertów – Grzegorz Wiśniewski i dr Zbigniew Karaczun – zastanawia się, jak poprzez wspólne europejskie wykorzystanie energii odnawialnych w pozyskiwaniu energii elektrycznej wzrosnąć może bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Szczególnie w przedpolu polskiej Prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku, w której kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym odgrywać będą przypuszczalnie znaczącą rolę, zwrócenie uwagi na rolę odnawialnych źródeł energii w tym kontekście wydaje się niezmiernie istotne i warte podkreślenia.

Mity energetyki jądrowej. Jak oszukuje nas lobby energetyczne

Krytyczna analiza typowych argumentów używanych przez zwolenników energii nuklearnej i jednoczesne wskazanie alternatyw. "Jakkolwiek by nie patrzeć: energetyka jądrowa ani nie ma potencjału, aby wnieść istotny wkład w ochronę klimatu, ani nie jest potrzebna do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw. Nasuwa się wniosek przeciwny: kto chce wspierać rozwój energii ze źródeł odnawialnych i dążyć do docelowej wartości 100% energii z tych źródeł, powinien być przeciwny budowie nowych i przedłużaniu okresów eksploatacji starych elektrowni jądrowych. Energia atomowa nie sprawdza się jako postulowana strategia tymczasowa w okresie wchodzenia w erę wykorzystania energii słonecznej." - tak Ralf Fücks komentuje ciekawy esej Gerda Rosenkranza.

A European Union for Renewable Energy – Policy Options for Better Grids and Support Schemes

Publikacja biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Brukseli “A European Union for Renewable Energy” to zbiór innowacyjnych strategii ukierunkowanych na tworzenie lepszych sieci energetycznych i mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Raport zwraca uwagę na konieczność wzmożonej współpracy państw europejskich w celu szybkiego zwrotu ku zielonej energetyce. Lepsza kooperacja na poziomie europejskim zwiększy bezpieczeństwo dostaw, zredukuje koszty, podniesie innowacyjność I poprawi konkurencyjność gospodarki naszego kontynentu.

Co z przyszłością polityki klimatycznej?

Raport formułuje konkretne propozycje i przedstawia pomysły na rozwój inteligentnych strategii, które poprawią skuteczność działań podejmowanych przez społeczeństwo obywatelskie. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zmian w obrębie polityki klimatycznej. W streszczeniu autorki i autorzy usiłują odpowiedzieć na pytanie o skuteczną strategię dla ruchów społecznych, domagających się od globalnych rządów konkretnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości

"Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości" to zbiór analiz powstałych w ramach seminarium i otwartej debaty panelowej zorganizowanych przez Green European Foundation, Fundację im. Heinricha Bölla i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Publikacja bada problem prawicowego populizmu pod kątem różnych zagadnień tematycznych i perspektyw narodowych. Pokazuje podobieństwa i różnice między europejskimi przejawami populizmu, jak również odpowiedzi ruchów zielonych i progresywnych na to wyzwanie.

Raport "Relacje rządący a rządzeni w Rosji"

Oddajemy w Państwa ręce raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Hinricha Boella. Fala protestów przeciw władzy rozprzestrzeniła się w Rosji pod koniec 2011 roku. Punktem zapalnym było sfałszowanie wyborów paralamentarnych w grudniu oraz prezydencka kampania i same wybory w marcu 2012 r. Największe demonstracje na rzecz wolnych i uczciwych wyborów miały miejsce w Moskwie. Czy te wydarzenia zwiastują zmiany w relacjach między rządzącymi i rządzonymi w Rosji?

Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation, 1989-2009: the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

Tematem tegorocznych raportów przygotowanych przez ASPEKT z Bratysławy, Gender Studies z Pragi, Fundację Feminoteka z Warszawy, Liberal Society Institute z Kijowa są przemiany w dyskursie równościowym i praw kobiet, które miały miejsce  w ostatnim dwudziestoleciu. Autorki skupiły się przede wszystkim na wydarzeniach, które ich zdaniem stanowią kamienie milowe przemian, wpłynęły na sytuację kobiet, język debaty i postrzeganie ich praw i miejsca w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i prywatnym.

Energia przyszłości? Energetyka jądrowa w Europie Środkowej

Fundacja im. Heinricha Bölla, we współpracy z Hnutí DUHA oraz czeskim oddziałem międzynarodowej organizacji WISE, podjęła próbę szczegółowego opisania przyczyn i przejawów wyjątkowej sytuacji, w jakiej znajduje się energetyka jądrowa w Europie Środkowej. Efektem jest niniejsza publikacja, zawierająca analizy ekspertów z pięciu krajów regionu – Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Węgier i Bułgarii.

Umowa bez przyszłości

Przewodniczący frakcji Zielonych w Bundestagu komentują umowę koalicyjną między CDU/CSU a SPD: "Wielka Koalicja zawarła umowę koalicyjną, która podporządkowana jest interesom wyborców i wyborczyń obu grup, ale albo ignoruje pilne reformy Niemiec albo odkłada je w czasie. Ochrona klimatu, zielona modernizacja gospodarki, rewitalizacja Unii Europejskiej, zrównoważone inwestycję w edukację, transport i wyrównanie statusu społecznego – dla tych ogromnych wyzwań wielka koalicja nie ma rozwiązań oferując zaledwie przeprowadzenie analiz." Podsumowujemy też zapisy tej liczącej ponad 170 stron umowy.

Katrin Göring-Eckardt, Anton Hofreiter

Polityczne trzęsienie ziemi w Czechach: pożegnanie uznanych partii

Wyniki przedterminowych wyborów w Czechach można porównać z trzęsieniem ziemi, które przeobraziło polityczny krajobraz: do parlamentu weszło siedem partii, z których najsilniejsza po zdobyciu 20,5% głosów jest socjaldemokracja. To najgorszy wynik zwycięskiej partii w historii Republiki Czeskiej. Niemal wszystkie tradycyjne partie poniosły porażkę. Frekwencja na poziomie 60% była najniższa od 1989 roku.

Eva van de Rakt

Niemcy po wyborach

Miejsca spotkań sympatyków poszczególnych niemieckich partii 22 września były tak różne jak nastroje. W CDU panowała radość przypominająca atmosferę Oktoberfest, podczas gdy zwolennicy FDP z niedowierzania popadli w przygnębienie. SPD po przekroczeniu krytycznej granicy 25% odetchnęło z ulgą, a Zieloni z trudem przełknęli wynik słabszy od spodziewanego. Lewica świętowała przewidywalny rezultat zapewniający pozycję najsilniejszej partii opozycyjnej, a w obozie Alternatywy dla Niemiec, której niewiele brakowało do przekroczenia progu wyborczego, nadzieja mieszała się z rozczarowaniem. Już tego wieczoru stało się jasne, jakie trudności towarzyszyć będą tworzeniu nowego rządu i jak mozolnie przebiegną niezbędne negocjacje koalicyjne.

Wolfgang Templin

Stanowisko ws. ataków na społeczność romską w Czechach

Fundacja im. Heinricha Bölla przyłącza się do apelu Europejskiego Ruchu przeciwko Rasizmowi o natychmiastowe działania przeciw nacjonalistycznej przemocy wobec Romów w Republice Czeskiej. Wraz z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej wzywamy władze do ochrony społeczności romskiej przed powtarzającymi się brutalnymi atakami prawicowych bojówek oraz wdrażanie programów prewencji i integracji społecznej. Wzywamy media do nagłaśniania przejawów rasizmu i ksenofobii oraz odpowiedzialne prowadzenie debaty o różnorodności społecznej.

Głosy kobiet, wybory kobiet

Zapraszamy do lektury artykułów przygotowanych z okazji 100. rocznicy Międzynarodowego Dnia Kobiet w ramach projektu „Głosy kobiet, wybory kobiet”. Przez cały rok będziemy przedstawiać teksty dotyczące aktualnych problemów kobiet w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

„Nie ponad naszymi głowami“ – ruch demokratyczny na Białorusi potrzebuje naszej solidarności

W miesiącach poprzedzających wybory prezydenckie na Białorusi w 2010 roku kraj ten zdawał się podążać w nietypowym kierunku. Pod wpływem sankcji unijnych oraz kontynuując swą geopolityczną huśtawkę Aleksander Łukaszenko, „ostatni dyktator Europy”, uwolnił więźniów politycznych przetrzymywanych w niewoli od 2008 roku i zezwolił na wydawanie zakazanych wcześniej gazet opozycyjnych „Nasza Niwa” i "Narodnaja Wolja”. Coraz bardziej złościł się na Rosję i wysyłał wyraźne sygnały pod adresem Unii Europejskiej.

ERENE dla Klimatu i Energii

O celach ERENE, wizji politycznej nowego wspólnotowego projektu europejskiego w obszarze polityki energetycznej i klimatycznej dla "Analiz i Opinii Centrum Stosunków Międzynarodowych" pisze dyrektorka warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla.

Agnieszka Rochon

Przyszłość jest zielona

Zielone staje się wszechobecne – jako sposób myślenia, styl życia, sposób na gospodarkę. Zieloni muszą pozostać prekursorami reform, partią niewygodną, kreatywną i chętnie podejmującą dyskusje - refleksja z okazji 30-lecia istnienia niemieckiej partii Zielonych.

Ralf Fücks

Równość płci. Temat dla dziennikarek i dziennikarzy

Oddając głos zwolenni(cz)kom (choć nie bezrefleksyjnym) działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn broszura przyczynia się do lepszej społecznej rozmowy, do uczciwszego dialogu. Dziennikarze i dziennikari są najlepszym współczesnym medium między różnymi opiniami społecznymi, w ogromnej mierze wpływają bowiem na kształt debaty publicznej.

Media

W zakładce "Media" znajdą Państwo kluczowe informacje o naszych projektach, relacje z dotychczasowych aktywności oraz fundacyjne komentarze. Ponadto, polecamy interesujące wywiady i artykuły na temat zielonej polityki. W dziale "Materiały promocyjne" zamieszczamy oficjalny logotyp i folder wydany z okazji 10-lecia Fundacji.

Wydarzenia

Boelletyn

 
Rejestracja  Rezygnacja z subskrypcji

Verfassungsstreit in Polen: Weg ohne Wiederkehr?

Der polnische Verfassungsgerichtskrimi und seine Bedeutung für die weitere politische Entwicklung. Allerdings zeigen die gegenwärtigen Ereignisse, dass die PiS in der Defensive ihr selbst gemaltes Bild von der gesellschaftlichen Renaissance Polens durch rhetorische Radikalisierung eigenhändig zu zerstören droht. Nur zu welchem Preis? Ein Kommentar von Irene Hahn-Fuhr und Gert Röhrborn.

Irene Hahn-Fuhr, Gert Röhrborn

Sprawozdanie roczne 2015

Anglojęzyczny raport Fundacji im. Heinricha Bölla to przystępny przegląd najciekawszych projektów 31 biur zagranicznych oraz 16 oddziałów działających we wszystkich niemieckich krajach związkowych.

Prezi o naszej misji i działalności

Atlas węgla. Dane i fakty o globalnym paliwie

Węgiel był „czarnym złotem”, które napędzało industrializację wyrządzając  olbrzymie szkody człowiekowi i przyrodzie. „Atlas Węgla” ukazuje się w okresie intensywnej międzynarodowej debaty o rezygnacji z paliw kopalnych. Rewolucja w energetyce zbliża nas istotnie do realizacji wizji ekologicznego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Europejskie projekty Fundacji

Jubileusz

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów, jak również współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi.