Polityka miejska

Polityka miejska

Dzięki współpracy z Res Publiką Nową mamy przyjemność zaprosić do śledzenia aktualnych wydarzeń związanych z ruchami miejskimi, zielonymi strategiami władz lokalnych i aktywizmem. Publikujemy skróty najciekawszych materiałów z prasy bądź tłumaczenia klasycznych tekstów.

O lokalnych społecznościach energetycznych

W jakim kierunku warto strategicznie rozwijać polską energetykę? Jak przeprowadzić zrównoważoną transformację energetyczną regionów opartych obecnie na węglu? Jak realizować wizje zielonych miast? Katarzyna Ugryn relacjonuje kluczowe sesje X Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. 

Katarzyna Ugryn

Miasto jako pole walki czy wspólny projekt? Ruchy miejskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Czym charakteryzują się ruchy miejskie w Europie Środkowej i Wschodniej? Czy mieszkańcy Warszawy mobilizują się wokół tych samych kwestii co mieszkańcy Moskwy czy Bukaresztu? Czy w relacji z miastem budujemy nowe tożsamości? Na pytania te odpowiadała szwedzka badaczka prof. Kerstin Jacobsson podczas seminarium eksperckiego oraz w rozmowie z Joanną Erbel i Edwinem Bendykiem w Państwomiasto.

Kalina Marciniak, Gert Röhrborn

Partycypacja obywatelska – cele, efekty i zasady

Zielona wizja demokracji wspiera partycypację i stawia na aktywne społeczeństwo obywatelskie. Kultura zaangażowania w miejskie procesy decyzyjne jest dziś koniecznością. Do priorytetów inkluzywnej polityki należą: realna możliwość kształtowania miejskiej polityki przez mieszkańców i mieszkanki, społeczny charakter projektów, przejrzystość procesów politycznych oraz gwarancja realizacji ich wyników.

Przegląd miejski o demokracji i partycypacji

W przeglądzie prasy na temat prawa do miasta artykuły m.in. o dyskusji dotyczącej urbanistycznego rozwoju w Rwandzie, o nowych działaniach na rzecz budownictwa społecznego w Londynie oraz projekcie gruntownej przebudowy i rewitalizacji Stambułu.

Maria Dębińska

Przegląd miejski o zrównoważonym rozwoju

Zapraszamy do lektury przeglądu miejskiego poświęconego stricte różnym aspektom zrównoważonego rozwoju miast, w tym narzędziom jego pomiaru i lobbingowi na rzecz jego upowszechnienia. Komentujemy film o Wietnamie obrazujący, jak zielona architektura odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu i problem rozwarstwienia społecznego. Podsumowujemy też raport dot. stanu afrykańskich miast, który wyjaśnia, jakie czynniki i priorytety należy uwzględniać w tworzeniu lokalnych polityk miejskich. Modelowym przykładem jest "Partnerstwo dla Cape Town" promujący miejskie ogrodnictwo, rolnictwo i lokalną produkcję żywności. Na koniec, przedstawiamy najlepsze praktyki najbardziej zrównoważonego miasta USA  - Seattle.

Maria Dębińska

Przegląd miejski o polityce społecznej i protestach

O usuwaniu bezdomnych z przestrzeni Londynu, tle i historii zamieszek w Brazylii, o tym, jak zmiany klimatyczne utrudniają walkę z biedą w azjatyckich miastach i nie tylko. Ponadto nagrania z konferencji „reSITE: Cities and Landscapes of the New Economy”, filozoficzny wykład o biedzie oraz konkretne strategie wypracowane na Światowym Szczycie Miast w Singapurze.

Maria Dębińska

Wrześniowy przegląd miejski

We wrześniowym przeglądzie skupiamy się na zagadnieniu gentryfikacji z perspektywy gender i różnorodności w miastach. Ponadto  piszemy o (post-)socjalistycznej urbanistyce, skłotach i o protestach przed Mundialem. Filmową puentą tym razem jest wybór najciekawszych nagrań o urbanizacji w Afryce oraz wizualizacje rozwoju przestrzennego największych afrykańskich miast w ciągu ostatnich dwustu lat.

Maria Dębińska

(Filmowy) przegląd miejski

Co oznacza i jak funkcjonuje pojęcie "gentryfikacji"? Jakie wydarzenie zapoczątkowało ruchy miejskie w Chorwacji i jaka lekcja  z tego płynie dla polskich aktywistek_ów? Jakie działania podejmują postępowi burmistrzowie w Stanach? Jak, wzorem Meksyku, zwalczać zanieczyszczenie powietrza wykorzystując budynki publiczne? Poza odpowiedziami na te pytania, Maria Dębińska, proponuje ciekawe filmiki - o wpływie kryzysu na zarządzanie miastem, westernizację afrykańskich miast i protesty przeciw igrzyskom.

Maria Dębińska

Zielony Kongres Samorządowy

Zielone wizje dla miasta, czyli zrównoważona polityka z zakresu transportu, demokracji partycypacyjnej, usług publicznych, edukacji, polityki mieszkaniowej czy zagospodarowania przestrzennego. Oto motywy przewodnie Zielonego Kongresu Samorządowego organizowanego przez Green European Foundation przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni  i  Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i nagraniami!

Prawa w miastach a „prawo do miasta”

Różnica między liczbą pojedynczą a mnogą jest istotna, zarówno odnośnie „praw” jak i „miasta.” Jest to zarówno strategiczna jak i polityczna różnica; wyznacza ona horyzont ambicji i dążeń, oraz pokazuje charakter ruchów wdrażających ją w życie. U Lefebvre’a prawo do miasta jest zawołaniem, żądaniem. Ujawniło się w czasie fermentu miejskich ruchów społecznych w 1968 r. i przetrwało w tej formie w krytycznej teorii urbanizacji. Celem tego hasła było poszerzenie postulatów i zwiększenie ambicji ruchu z roku 1968 tak, aby wypracowały one wizję lepszego społeczeństwa.

Lutowy przegląd miejski

Dlaczego w bogatych miastach ginie kreatywność społeczna i artystyczna? Jaka jest rola „kreatywność” w podtrzymywaniu neoliberalnego modelu? Dlaczego na jeden dzień zamieniono San Francisco w Gotham City? Co spotkało bogotańskiego burmistrza za chaotyczną gospodarkę odpadami? Dostarczamy odpowiedzi na te i inne pasjonujące pytania oraz inspirujemy projektem mobilnego miasta filmem o miejskim ogrodnictwie na użytek miasta i na eksport.

Maria Dębińska

Płeć w polityce miejskiej i planowaniu – przegląd raportów

Prezentujemy przegląd raportów dotyczących różnych aspektów sprawiedliwie zaplanowanych, inkluzywnych miast, m.in. w wymiarze zrównoważonego rozwoju, planowania i bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się ze studiami przypadków, najlepszymi praktykami i rekomendacjami z zakresu lobbowania, przygotowywania analiz czy kształcenia genderowo wrażliwych urbanistek_ów.

Maria Dębińska

Miejskie planowanie wrażliwe na płeć – rekomendacje

Społecznie sankcjonowany podział obowiązków i rynku pracy pod kątem płci sprawia, że kobiety i mężczyźni używają miejskiej przestrzeni i infrastruktury na różne sposoby. Tradycyjne planowanie skutkuje izolacją kobiet w domach i utrwala bariery w dostępie do przestrzeni publicznych. Naprzeciw równościowemu projektowaniu miast wychodzi szereg rekomendacji realizujących gender mainstreaming w oparciu o konsultacje społeczne.

Maria Dębińska

Planistki w Afryce

Przyczyny marginalizacji, niedostatecznej reprezentacji i nierównego traktowania kobiet w zawodach związanych z planowaniem przestrzennym w Afryce są liczne i skomplikowane. Historie kobiet z Kenii, Nigerii, RPA, Ugandy czy Zimbabwe pokazują, że kobiety doświadczają widocznych i niewidocznych barier utrudniających ich rozwój zawodowy.

Olusola Olufemi

Instytucje & społeczeństwo

O organizacjach mieszkańców slamsów, bańce na światowych rynkach nieruchomości, dyskursach przestrzennych w Doha, sztuce publicznej w Skopje i nie tylko.

Listopadowy przegląd miejski

Czy nastąpi kolejna secesja w USA? Jakimi przepisami powinno się wspierać miejskie ogrodnictwo? Jak polityka antyterrorystyczna zmienia miasta? Jak filmy wpływają na planowanie przestrzenne i zachowania ludzi w miejskich przestrzeniach? Na te pytania odpowiadamy w listopadowym przeglądzie prasy. A dodatkowo: krytyka gentryfikacji na przykładzie Johannesburga oraz analiza protestów w parku Gezi. Dla wzrokowców: niezapomniane wizualizacje tras miejskich i mapa dźwiękowa Lizbony.

Genderowy przegląd miejski

W kolejnym genderowym przeglądzie prasowym odwiedzamy Bliski Wschód dowiadując się o walce żydówek o prawo do modlenia się na głos przy Ścianie Płaczu oraz o izraelskiej ultrakonserwatywnej "Partii Matek". Zastanawiamy się nad egalitarnym projektowaniem meczetów oraz ideą indyjskiego "Gender Park". Jakie szanse ma afgański ruch "Wave of Change"? Jaka przyszłość czeka kobiece ruchy polityczne w Maroku i Tunezji? A na koniec niech zaskoczy Państwa performance poświęcony obecności muzułmanek w sferze publicznej.

Przegląd miejski

Czy istnieją bliskowschodnie miasta? Jak zagwarantować, by przestrzeń miejsca służyła lokalnym społecznościom? Jak wygląda życie bezdomnych w Nowym Jorku? Jakie wyzwania czekają nowego burmistrza tego miasta? To niektóre z pytań kolejnego przeglądu miejskiego. Zapraszamy też Państwa do podróży po nieistniejącym już mieście ze zdjęcia

Październikowy przegląd miejski

W pierwszym październikowym przeglądzie prasy piszemy m.in. o kryminalizacji bezdomności na Węgrzech, walkach o prawo do mieszkania czy strajkach wywołanych przez podwyżki podatków. Dowiedzą się Państwo o wpływie wojen na architekturę miasta (co pozwoli odszyfrować tajemnicze zdjęcie obok) czy na życie zwierząt. Dużo miejsca poświęcamy sztuce niezależnej i utopijnej architekturze.

Genderowy przegląd miejski

W pierwszym genderowym przeglądzie prasy miejskiej Maria Dębińska pisze o mieszkalnictwie i planowaniu przestrzennym uwzględniającym kwestie płci oraz tureckim ruchu feministycznym. Za źródła inspiracji posłużyć mogą pomysły kobiecych grup oszczędnościowych czy o akcji dot. bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej.

Wrześniowy przegląd miejski

Dzięki współpracy z Res Publiką Nową mamy przyjemność zaprosić do śledzenia aktualnych wydarzeń związanych z miejską polityką i aktywizmem. W 1. przeglądzie mowa jest o m.in. mieszkalnictwie społecznym, "podatku od sypialni", pomocy dla kredytobiorców ze strony władz Richmond czy subwersywnej akcji fotograficznej. Przypominamy także o interpretacji protestów w parku Ghezi jako walce o pamięć i tożsamość miasta.

Europa Społeczna

Siódmego września 2013 roku odbył się Kongres Europa Społeczna poświęcony problemom edukacji, zdrowia, internetu i obywatelstwa cyfrowego oraz przyszłości Europy po pakcie fiskalnym. W międzynarodowym gronie debatowano o solidarności i wizjach wspólnego dobra oraz alternatywach do obecnej polityki unijnej. Zapraszamy do lektury relacji i wywiadów z Danutą Kuroń, Jean Lambert i Sławomirem Broniarzem opublikowanych w magazynie "Kontakt".

Jak odzyskać dobro wspólne w Europie Środkowej i Wschodniej?

Dlaczego Środkowa i Wschodnia Europa była nieobecna w protestach roku 2011? Co łączy ruchy miejskie? Jaka jest ich relacja do zachodnich ruchów walczących o sprawiedliwość społeczną? Zapraszamy do lektury relacji z konferencji zorganizowanej w dn. 19-21.04.2013 we współpracy z Res Publiką Nową, Kongresem Ruchów Miejskich i Occupied Wall Street Journal.

W stronę Polskiego Zielonego Okrągłego Stołu

Zbliża się dwudziesta rocznica obrad Okrągłego Stołu, to doskonały czas na postawienie pytań o pomysł na dalszy rozwój Polski, o jej modernizację bez zwiększania nierówności społecznych. Pytania te padną podczas konferencji organizowanej przez Krytykę Polityczną 25 czerwca 2010 r.

Styczniowy przegląd miejski

Kontrowersje wokół gender sugerują, że debata nad płcią społeczno-kulturową będzie motywem przewodnim 2014 roku. Zaczynamy więc od prezentacji dobrych praktyk z zakresu wrażliwych genderowo polityk miejskich w Ugandzie i Indiach. Pociąg na zdjęciu symbolizuje "różowy transport", który rozwijają Meksyku czy Londyn. Niech noworocznie zainspirują nas skandynawskie projekty mieszkaniowe uspołeczniające pracę domową, a do głębszych przemyśleń zachęcą analiza queerowej wizji San Francisco czy oddziaływania różnych hierarchii na tożsamość mężczyzn w Egipcie.

Aktualności miejskie

W połowie grudnia udajemy się w podróż do Afryki - ucząc się, jak demonstracje przeciw eksmisjom odnoszą się do dziedzictwa Nelsona Mandeli oraz jak planowanie urbanistyczne mogłoby służyć modernizacji. Przeczytamy również o pomyśle na poprawę rozwoju gospodarczego miasta poprzez tworzenie przyjaznych warunków dla społeczności LGBT. A na finiszu - wyprawa w czasie na wystawę rowerów z początku XX w.

Grudniowy przegląd miejski

Grudzień zaczynamy od przyjrzenia się politykom miejskim w lokalnych kampaniach Indii i praktykom "humanitarnej urbanistyki". W kontekście debaty nad igrzyskami w Krakowie zaciekawiła nas analiza wpływu inwestycji w przygotowania olimpiady w Rio de Janeiro dla codzienności mieszkańców faweli. ponadto odpowiadamy na pytania, gdzie stworzono atrapę slamsów dla turystów i gdzie nasilają się protesty przeciw gigantycznej torebce Louisa Vuittona. Plus niespodzianka filmowa.

Plądrując Berlin

Berlin zawsze radził sobie z biedą lepiej niż inne europejskie stolice, jednak tym razem miasto przyjęło model ekonomiczny, który pozwala zarabiać na biedzie. Pomysł polega na kapitalizacji marki Berlina jako „miasta kreatywnego” - ale również, sądząc z tego, co działo się do tej pory, na likwidacji usług publicznych, wyprzedaży mieszkań socjalnych i opracowaniu nowych strategii, które pozwolą zarabiać na gustach miłośników miasta. Ten nowy Berlin jest miejscem, w którym ekspresja indywidualnej wyobraźni wspiera, pośrednio lub bezpośrednio, plan wzbogacenia małej grupy ludzi. Wkrótce niektórym szczęśliwym Berlińczykom i ekspatom wreszcie uda się przyciągnąć kapitał inwestycyjny z Londynu, Palo Alto i Bostonu. Ale innym – malowniczej biedocie i kreatywnym bezrobotnym, którzy czynią to miasto tak atrakcyjnym – trudniej będzie związać koniec z końcem.

Społeczeństwo & Partycypacja

Jak mawiał nasz mentalny patron Heinrich Böll, „Wtrącanie się jest jedyną możliwością na pozostanie realistą” i zgodnie z jego mottem wspieramy różne formy aktywnego udziału obywateli i obywatelek w życiu społecznym i walce o demokratyczny i przyjaznym wszystkim świat. Szczególnie bliskie są nam ruchy miejskie, prawa i wolności w cyfrowym świecie oraz rozwój zielonych sił politycznych w Polsce i regionie.

Wydarzenia

-