Europejski Kongres Młodych 2017 „Regain or Retreat? European Youth in an Age of Uncertainty”.

Debata Positive visions in difficult times

W dniach 23-26 lipca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się piąta edycja Kongresu Młodych zorganizowana przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie przy współpracy z Green European Foundation i  Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Konferencja bazowała na wielokrotnie sprawdzonym formacie, jest bowiem organizowana od pięciu lat, za każdym razem w innym miejscu w Europie. W tym roku mieliśmy zaszczyt organizować ją w Gdańsku, mieście, które stanowiło doskonałe tło dla naszej agendy.  Dzięki swej formule, tj. połączeniu  eksperckich paneli otwartych dla publiczności oraz praktycznych warsztatów dla uczestników, przyciągnęła wielu młodych aktywistów i aktywistek z ponad piętnastu krajów Europy.

Celem wydarzenia było nie tylko stworzenie przestrzeni do debaty na aktualne dla europejskiej młodzieży tematy, takie jak wzrost nacjonalizmów, populizm, kryzys tożsamości, przyszłość Unii Europejskiej, ale również wyposażenie ich w konkretne umiejętności, np. wykorzystywanie mediów społecznościowych do prowadzenia społeczno-politycznych kampanii. Aktywna wymiana poglądów pomiędzy prelegentami, a także pytania i komentarze od uczestników i z publiczności doprowadziły do licznych konkluzji.

Konferencję otworzyła Irene Hahn-Fuhr, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, dyskusją pt.: „Positive visions in difficult times” z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego, Reinharda Bütikofera i Barbary Nowackiej (Inicjatywa Polska).  Barbara Nowacka mówiła o paradoksalnie pozytywnym wpływie wzrostu nastrojów nacjonalistycznych na rozwój działań progresywnych i wzmocnienie społecznej partycypacji opartej na wspólnocie. Reinhard Bütikofer spogląda ze spokojem w przyszłość patrząc na młode pokolenie. Wspólne działanie stanowi rozwiązanie.  

W podobnym tonie toczyła się dyskusja na temat populizmu („Popular Security & Security Populists”). Uczestnicy byli zgodni, co do tego, że należy aktywnie promować myśli progresywne. Dzisiejsze nurty polityczne nie bazują już na znanym nam zestawieniu na kierunki lewicowe i prawicowe. Obecnie podział ten przebiega pomiędzy spojrzeniem progresywnym i konserwatywnym. 

Żywo dyskutowanym tematem była również kwestia tożsamości (panel: „Identity in the inclusive utopia”). David Tiser (ARA ART), uczestnik panelu, w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślał wysoki stopień złożoności współczesnych tożsamości, które przybierają formę tożsamości narodowych, religijnych, klasowych, seksualnych. Agnieszka Wiśniewska (Krytyka Polityczna), druga panelistka, pochyliła się przede wszystkim nad zagadnieniem relacji pomiędzy tożsamością i symbolami. Opisywała proces upolityczniania i zawłaszczania symboli narodowych przez ruchy radykalno-prawicowe w Polsce. Jak stwierdziła, trwające obecnie protesty społeczne dążą do odzyskania symboli narodowych, takich jak flaga lub konstytucja, przez wszystkich Polaków, nie tylko przedstawicieli konkretnej ideologii.

Podczas tegorocznego Kongresu Młodych uczestnicy mieli możliwość wyboru jednej z trzech grup warsztatowych i wziąć udział w zajęciach najbardziej zbliżonych do ich zainteresowań. Tematem warsztatów pierwszej grupy - Telling Engaging Stories, prowadzonych przez Fundację „Pełne Zanurzenie”, było praktyczne wykorzystanie technologii cyfrowych i narzędzi online w kampaniach społeczno-politycznych w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Dzięki ćwiczeniom praktycznym uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak zaangażować i zaktywizować publiczność poprzez stosowanie m.in. mediów społecznościowych i rozmaitych technik audiowizualnych. Drugi warsztat – Education for Green Activism był w pełni poświęcony metodom umacniania ‘zielonego aktywizmu’ poprzez wykorzystanie e-learningu, mediów i networkingu. Prowadzący zajęcia z Green European Foundation podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem w zakresie skutecznego budowania pozycji młodych liderów i adwokatów zielonej działalności. Trzecia grupa warsztatowa – Immigrants’ Immigration in Practice, której zajęcia odbyły się w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, pochyliła się nad kwestią integracji imigrantów i uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym, a także zagadnieniem tożsamości. Podczas warsztatu uczestnicy mieli również możliwość wspólnie zaaranżować  przestrzeń przeznaczoną do współpracy z przybywającymi imigrantami.

Zapisy wideo poszczególnych dyskusji:

Positive visions in different times, 24.07.2017

Role of Emotions & Conflikt in Development, 24.07.2017

Popular Security & Security Populists, 25.07.2017

The legacy of Solidarność Movement for today and tomorrow, 25.07.2017