Odwilż

góra lodowa

Podczas Szczytu Klimatycznego chcemy podnosić nie tylko problemy związane stricte z destrukcją środowiska, ale też wynikającymi z niej kryzysami gospodarczym, surowcowym, energetycznym, żywnościowym, które przekładają się na wzrost nierówności społecznych i nacjonalizmów. Potrzebujemy nie samej modyfikacji systemu kapitalistycznego, ale głębokiej transformacji sposobów produkcji i konsumpcji oraz demokracji energetycznej. W tym celu "Recykling Idei" publikuje szereg arcyciekawych komentarzy i artykułów odzwierciedlających ideę tytułowej "Odwilży", a więc "zniesienie reżimu wzrostu i zysku oraz uwzględnienie innych priorytetów". Zapraszamy do lektury specjalnego wydania RI i upowszechniania zawartych w nim pomysłów na realizację globalnego projektu sprawiedliwości klimatycznej.

Numer dofinansowany ze środków Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Global Call for Climate Action.

Wydanie papierowe można otrzymać bezpłatnie podczas COP 19 na stoisku Fundacji im. Heinricha Bölla na wystawie "Zielony Klimat" w Pałacu Kultury i Nauki (od strony Pl. Defilad, sala Marmurowa) oraz w Nowym Zielonym Świecie (ul. Nowy Świat 63), a także pocztą po opłaceniu kosztów przesyłki.

Spis treści specjalnego numeru "Recyklingu Idei" na Szczyt Klimatyczny w Warszawie "Odwilż?"

Odwilż?
Od redakcji
Dlaczego kryzys klimatyczny jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.

Jesień
Czas na obronę dóbr wspólnych w Europie Środkowej i Wschodniej
Claudia Ciobanu
O tym, jak mieszkańcy Europy Środkowo­‑Wschodniej zaczęli interesować się kierunkiem rozwoju swoich państw.

Polityka klimatyczna nie może czekać, aż skończy się węgiel
Ilona Jędrasik
Czy Polska może zaoferować klimatowi jedynie konferencję?

COP 19 – kolejny krok ku międzynarodowej reakcji na zmiany klimatu
Sébastien Duyck
Czego oczekiwać po szczycie klimatycznym w Warszawie.

W momentach zwrotnych historii nie można lecieć na autopilocie
Z Marcinem Popkiewiczem rozmawia Marta Sykut
Świat widziany przez pryzmat funkcji wykładniczych, paliw kopalnych i powiązań systemowych.

Polska tragikomedia energetyczna. Klimat, energia i interes Polski
Maciej Muskat
Dlaczego w przyszłych podręcznikach do historii okres ostatnich lat będzie opisany jako „stracone lata”.

Zima
Wielopoziomowe podejście do zmian klimatu i inne problemy działania zbiorowego
Elinor Ostrom
O tym, dlaczego z działaniami na rzecz klimatu nie można czekać na sukces globalnych negocjacji, oraz o niedostatkach pewnej teorii.

Wiosna
Od „zielonej gospodarki” do „ożywienia”. Czyli ekologia polityczna czasów kryzysu czasów kryzysu
Bartłomiej Kozek
Krótki przegląd odpowiedzi na kryzys ekologiczny.

Inteligentny wzrost – dwanaście tez
Ralf Fücks
Jak zazielenić kapitalizm i rozwijać się wraz z naturą, a nie przeciwko niej.

Kapitalizm kontra klimat
Naomi Klein
Zmiany klimatu sprawiają, że lewicowa rewolucja staje się nieuchronna.

Zyski z chaosu. Zmiany klimatu a kapitalizm kataklizmowy
Robert Fletcher
Kto zarabia na zmianach klimatu?

Feministyczna krytyka dyskursu klimatycznego. Od biopolityki do nekropolityki?
Ewa Charkiewicz
Co łączy ekologów i feministki.

Poza „zieloną gospodarkę”. Zmiana systemu, nie klimatu?
Nicola Bullard, Tadzio Müller
Od placu Tahrir do Puerta del Sol, od parku Zucottiego do centrum Frankfurtu.

Odzyskanie przyszłości wymaga zmian już dziś. Propozycja zmiany systemu, a nie klimatu
Deklaracja ze Światowego Forum Społecznego w Tunisie (2013)
Jak zmienić nadzieję, że istnieje inny świat, w odwagę, siłę i działanie.

Gorączka agropaliw
Michał Augustyn
Dlaczego agropaliwa nie są zieloną alternatywą dla ropy naftowej.

Lato
Ponad apokalipsę
Edwin Bendyk
W poszukiwaniu źródeł megakryzysu.

Nadzieja i wspólnota
David Roberts
Nie ma żadnego „za późno”, żadnego „koniec gry”.

Zasada ostrożności i oświecony katastrofizm. Racjonalny wybór w obliczu apokalipsy
Jean­‑Pierre Dupuy
Dlaczego, nawet jeśli wiemy, że dojdzie do katastrofy, nie wierzymy w to? O paradoksach zapobiegania i naturze zasady nieoznaczoności.

Polityka natury – perspektywy Wschodu i Zachodu
Bruno Latour
O wzajemnym uwikłaniu natury i polityki, zmianie statusu nauki oraz o Wschodzie i Zachodzie bez egzotycyzmu.

Glosariusz wybranych terminów z zakresu polityki klimatycznej

WKLEJKA
Zbigniew Libera, Wyjście ludzi z miast
O pracy Libery pisze Joanna Kobyłt

Ponadto w numerze fotografie Gasta Bouscheta i Nadine Hilbert z cyklu Planeta.
Dane numeru:
Objętość: 144 str.
Nakład: 500 egz.