Partnerstwo Wschodnie – nowe opakowanie starej polityki?

Partnerstwo Wschodnie – nowe opakowanie starej polityki?

22 czerwca 2009, poniedziałek , godz. 18:30
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

7 maja w Pradze zostało zainaugurowane Partnerstwo Wschodnie – polsko-szwedzka inicjatywa wzmocnienia wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS).

Partnerstwo Wschodnie (PW) zakłada zacieśnienie współpracy z krajami byłego ZSRR: Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią oraz pod pewnymi warunkami z Białorusią, zarówno w ramach współpracy dwustronnej, jak i wielostronnej. Chodzi przede wszystkim o stworzenie poszerzonej strefy wolnego handlu, złagodzenie przepisów wizowych, ułatwienia gospodarcze oraz pomoc finansową dla krajów objętych inicjatywą m.in. na takie programy, jak walka z korupcją, stypendia dla naukowców i dziennikarzy oraz szkolenia urzędników. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 600 mln euro do 2013 roku.

Poziom entuzjazmu wobec projektu jest bardzo zróżnicowany zarówno wśród krajów objętych Partnerstwem jak i w państwach unijnych. Z grupy krajów zaproszonych szczególnie powściągliwie zareagowała Ukraina, dla której Partnerstwo Wschodnie, wykluczające perspektywę członkostwa w UE niewiele różni się od dotychczasowych możliwości współpracy z Unią w ramach EPS. Tymczasem władze izolowanej do tej pory Białorusi dostrzegają w zaproszeniu do udziału w Partnerstwie ofertę polityczną niosąca ze sobą wymierne korzyści ekonomiczne. Krytycznie do PW odnosi się natomiast część białoruskiej opozycji, która postrzega zaproszenie Białorusi do programu jako formę legitymizacji reżimu Łukaszenki. W odniesieniu do państw unijnych sprawami spornymi są m.in. kwestia demokratyzacji Białorusi, polityki wizowej wobec obywateli krajów zaproszonych do PW oraz kwestia statusu państw objętych programem w relacjach z UE, w szczególności Ukrainy.

O tym, czy Partnerstwo Wschodnie jest nowym opakowaniem starej polityki, o jego znaczeniu zarówno dla krajów objętych inicjatywą jak i dla wspólnoty europejskiej oraz o tym, czy projekt ma wymiar tylko symboliczny, biorąc pod uwagę jego skromne zaplecze finansowe dyskutować będą zarówno z perspektywy wschodniej jak i UE:

Andrzej Cieszkowski – Pełnomocnik MSZ ds. Partnerstwa Wschodniego, Warszawa
Aleksander Łahviniec – Doradca Aleksandra Milinkiewicza, przywódcy Ruchu “Za Wolność”, Mińsk
Iryna Solonenko – Dyrektorka, Program Europejski, Fundacja Odrodzenie, Kijów
Rainder Steenblock – Członek Bundestagu, Bündnis 90/Die Grünen, Berlin

Moderacja:
Maria Przełomiec – dziennikarka, Studio Wschód TVP Info

Relacja z debaty do pobrania w formacie PDF.