Energia przyszłości? Energetyka jądrowa w Europie Środkowej

Bezpłatnie

Ze statystyk Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie od razu można wywnioskować, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej są ziemią obiecaną dla energetyki jądrowej. W europejskich krajach dawnego bloku wschodniego faktycznie budowane są tylko dwa reaktory – w Mochovcach na Słowacji. O tym, że przemysł jądrowy ma na obszarze sięgającym od Polski po Bułgarię wyjątkowo silną pozycję, przekonać się można jednak, obserwując debaty społeczne, prace nad przygotowaniem ustaw lub programy wyborcze partii politycznych.

Politycy ze wszystkich ugrupowań w większości analizowanych państw Europy Środkowej wspierają tę branżę przemysłu i w sposób aktywny tworzą także warunki do budowy elektrowni jądrowych. Badania opinii publicznej dowodzą, że zdecydowanie nie obniża to ich popularności, a wręcz przeciwnie. Podczas gdy w Niemczech decyzja rządu w sprawie przedłużenia eksploatacji elektrowni jądrowych wywołała masowe protesty, plany wybudowania nowych bloków w Republice Czeskiej, na Słowacji czy na Węgrzech przyjmowane są przez większość mieszkańców biernie lub uważane za korzystne czy wręcz niezbędne.

Dziennikarze i publicyści najbardziej wpływowych mediów ograniczają się zazwyczaj do informowania o działaniach rządów i spółek energetycznych podczas przygotowań do budowy nowych bloków, nie poddając jednak tego tematu krytycznej analizie. Debatę na temat negatywnych aspektów i zagrożeń energetyki jądrowej zastępują jednostronne twierdzenia o jej korzyściach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju cen energii elektrycznej, które nie uwzględniają jednak ukrytych kosztów ekonomicznych i dotacji. Nadal wprawdzie nie wiadomo, co zrobić z odpadami jądrowymi, ale problem ten nie jest uważany za naglący i podczas debat poświęconych budowom elektrowni jądrowych jego rozwiązanie odkłada się na później. Spojrzenie krytyczne, zwracające uwagę na zagrożenie w postaci awarii o dużym zasięgu i jej niszczące następstwa, bywa określane mianem bezpodstawnego rozprzestrzeniania alarmujących informacji.

Product details
Date of Publication
2010
Publisher
Heinrich Böll Stiftung
Number of Pages
54
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-80-254-9152-2
Spis treści

Przedmowa s. 6 Streszczenie s. 7 Rozdział I Polityczne wsparcie dla energetyki jądrowej s. 9 • Republika Czeska – ČEZ, atom i elity polityczne (Karel Polanecký) s. 9 • Słowacja – Polityczna presja na rozwój energetyki jądrowej (Pavol Široký) s. 14 • Polska – Plany atomowe (Zbigniew M. Karaczun) s. 20 • Węgry – Ślad radzieckiego przemysłu jądrowego (András Perger) s. 24 • Bułgaria – Koncepcja energetyczna a interesy polityczne (Petko Kowaczew, Jan Haverkamp) s. 29 Rozdział II Finansowanie budowy reaktorów jądrowych i formy pomocy państwa s. 35 Rozdział III Podstawowe dane na temat znaczenia energetyki jądrowej w pięciu państwach regionu s. 46 O autorach s. 54