Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie

Bezpłatnie

Osiągnięcie celu zaspokojenia 100% zapotrzebowania Europy na energię elektryczną dzięki energii odnawialnej do roku 2050 jest możliwe, jeśli tylko uda nam się połączyć potencjały europejskich odnawialnych źródeł energii. Wymagać to jednak będzie zwiększonej współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także spójnych polityk i regulacji na poziomie europejskim. Obecnie istnieją one jedynie częściowo, jako że polityka energetyczna w Europie kształtowana jest głównie na poziomie poszczególnych krajów. Z tego względu Fundacja im. Heinricha Bölla zwróciła się do grupy ekspertów z prośbą o ocenę polityki europejskiej w sektorach najważniejszych dla transformacji ku energetyce odnawialnej, zidentyfikowanie obszarów aktualnie niewystarczającej współpracy europejskiej oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań. W niniejszej publikacji dwóch polskich ekspertów – Grzegorz Wiśniewski i dr Zbigniew Karaczun – zastanawia się, jak poprzez wspólne europejskie wykorzystanie energii odnawialnych w pozyskiwaniu energii elektrycznej wzrosnąć może bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Szczególnie w przedpolu polskiej Prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku, w której kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym odgrywać będą przypuszczalnie znaczącą rolę, zwrócenie uwagi na rolę odnawialnych źródeł energii w tym kontekście wydaje się niezmiernie istotne i warte podkreślenia.

Product details
Date of Publication
2011
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-84-3