Kościół, państwo i polityka płci

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
Bezpłatnie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
2010
Number of Pages
185
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-60-7

Inspiracją do przygotowania publikacji Kościół, państwo i polityka płci był raport autorstwa Jacqueline Heinen i Stephana Porteta Religia, polityka i równość płci w Polsce, który powstał w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie i United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) w 2009 roku.

Podobnie jak raport publikacja warszawskiego biura Fundacji pokazuje wzajemne powiązania między Kościołem katolickim i polityką oraz wpływ religii i Kościoła na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. O ile jednak dla autorów raportu obszarem analizy są przede wszystkim prawa reprodukcyjne kobiet – jako główne pole walki Kościoła o wartości moralne i znaczenie po 1989 roku – o tyle książka Kościół, państwo i polityka płci ujmuje temat szerzej, ukazując dalsze obszary wpływu Kościoła na politykę.

Table of contents

Agnieszka Rochon, Agnieszka Grzybek
Wstęp s. 5

1. Kultura
Agnieszka Graff
Efekt magmy, czyli o szczególnej roli Kościoła katolickiego w Polsce s. 10
Magdalena Środa
Polska, Kościół, etyka s. 25
Katarzyna Szumlewicz
Backlash po polsku s. 40
Anna Zawadzka
Zarządcy frustracji s. 53

2. Polityka
Maciej Gdula
Kohabitacja i sojusz. Polityka i Kościół w Polsce 1945-2009 s. 66
Piotr Szumlewicz
Kościół a trzeci sektor s. 74
Anna Dzierzgowska
Czy polska szkoła jest szkołą świecką? s. 87
Iza Desperak
Kościół, rodzina i prawa jednostki s. 100

3. Alternatywy
Joanna Tomaszewska
Czy w Polsce możliwy jest katolicki feminizm? s. 116
Agnieszka Kościańska
Pluralizm religijny a równość płci s. 132
Barbara Stanosz
Ateizm, agnostycyzm i antyklerykalizm w Polsce a kwestia równouprawnienia s. 144
Agnieszka Graff
Feminizm, patriotyzm, religia – czyli o kłopotach z tożsamością s. 155

Posłowie
Adam Ostolski
Nasi okupanci 2.0, czyli jak zdobyć milczącą większość s. 172