Kościół, państwo i polityka płci

Bezpłatnie

Inspiracją do przygotowania publikacji Kościół, państwo i polityka płci był raport autorstwa Jacqueline Heinen i Stephana Porteta Religia, polityka i równość płci w Polsce, który powstał w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie i United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) w 2009 roku.

Podobnie jak raport publikacja warszawskiego biura Fundacji pokazuje wzajemne powiązania między Kościołem katolickim i polityką oraz wpływ religii i Kościoła na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. O ile jednak dla autorów raportu obszarem analizy są przede wszystkim prawa reprodukcyjne kobiet – jako główne pole walki Kościoła o wartości moralne i znaczenie po 1989 roku – o tyle książka Kościół, państwo i polityka płci ujmuje temat szerzej, ukazując dalsze obszary wpływu Kościoła na politykę.

Product details
Date of Publication
2010
Publisher
Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
Number of Pages
185
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-60-7
Spis treści

Agnieszka Rochon, Agnieszka Grzybek
Wstęp s. 5

1. Kultura
Agnieszka Graff
Efekt magmy, czyli o szczególnej roli Kościoła katolickiego w Polsce s. 10
Magdalena Środa
Polska, Kościół, etyka s. 25
Katarzyna Szumlewicz
Backlash po polsku s. 40
Anna Zawadzka
Zarządcy frustracji s. 53

2. Polityka
Maciej Gdula
Kohabitacja i sojusz. Polityka i Kościół w Polsce 1945-2009 s. 66
Piotr Szumlewicz
Kościół a trzeci sektor s. 74
Anna Dzierzgowska
Czy polska szkoła jest szkołą świecką? s. 87
Iza Desperak
Kościół, rodzina i prawa jednostki s. 100

3. Alternatywy
Joanna Tomaszewska
Czy w Polsce możliwy jest katolicki feminizm? s. 116
Agnieszka Kościańska
Pluralizm religijny a równość płci s. 132
Barbara Stanosz
Ateizm, agnostycyzm i antyklerykalizm w Polsce a kwestia równouprawnienia s. 144
Agnieszka Graff
Feminizm, patriotyzm, religia – czyli o kłopotach z tożsamością s. 155

Posłowie
Adam Ostolski
Nasi okupanci 2.0, czyli jak zdobyć milczącą większość s. 172