Niebezpieczna gra. Władza wobec społeczeństwa w Rosji 2014

Bezpłatnie

Działania władz rosyjskich wobec Ukrainy, zwłaszcza aneksja Krymu, zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczeństwo rosyjskie i przyniosły duży wzrost poparcia dla prezydenta Putina. Czy jest to początek narodowego zjednoczenia wokół przywódcy i tym samym koniec sprzeciwu dużej części ludności wobec coraz bardziej autorytarnych rządów, czego wyrazem były protesty w latach 2011 i 2012? Zapraszamy do lektury raportu Grzegorza Gromadzkiego "Niebezpieczna gra" wydanego we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla i Instytutu Spraw Publicznych.

Grzegorz Gromadzki, autor raportu, analizuje relacje pomiędzy władzą i społeczeństwem we współczesnej Rosji, wiele uwagi poświęcając m.in. fenomenowi zjednoczenia społecznego wokół Putina i jego polityki wobec Ukrainy.  

Raport, który przygotowany został na podstawie badań przeprowadzonych w rosyjskich miastach, został zaprezentowany na dyskusji „Co się dzieje z rosyjskim  społeczeństwem?”, która odbyła się 30 czerwca 2014 r. w klubokawiarni Państwomiasto. W dyskusji udział wzięli: Grzegorz Gromadzki (Instytut Spraw Publicznych), Agnieszka Lichnerowicz (Radio TOK FM), Cornelius Ochmann (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej), Jadwiga Rogoża (Ośrodek Studiów Wschodnich) oraz Olga Salomatova (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).  Film z debaty jest już dostępny na stronie internetowej ISP i można go obejrzeć  >>tutaj<<

Niniejsza publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

Usunięto obraz.

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Number of Pages
36
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

Wstęp 5
Fenomen wysokiego poparcia dla Putina 9
Stare problemy pozostały 13
Co się dzieje z pierwszą Rosją? 19
Niespełnione oczekiwania 23
Zamiast zakończenia – kilka elementów możliwych scenariuszy 25
Nota o autorze 27