Polska Polityka Wschodnia 2015

Polska Polityka Wschodnia 2015
Teaser Image Caption
Polska Polityka Wschodnia 2015

8-10 października 2015 roku
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
plac Biskupa Nankiera 17, Wrocław

Dotychczasowe konsekwencje konfliktu ukraińsko-rosyjskiego oraz przyszłość sytuacji na wschodzie, modernizacja Ukrainy, propaganda rosyjska, polityka historyczna i nowe wyzwania w polityce bezpieczeństwa to tylko niektóre z tematów konferencji Polska Polityka Wschodnia 2015, na którą Fundacja im. Heinricha Bölla jako jeden z partnerów zaprasza do Wrocławia.

Dla osób z kręgów politycznych, eksperckich oraz dla wrocławskiej (i nie tylko) szerokiej publiczności ta coroczna konferencja to już uznana instytucja. Daje przestrzeń na refleksje i całościową ocenę stanu polskiej polityki wobec wschodnich sąsiadów. Wobec rosnącego znaczenia Polski na arenie międzynarodowej tematy debat dotyczą także polityki europejskiej i polskiej roli w jej kształtowaniu.

Tegoroczna jubileuszowa edycja skłoniła organizatorów z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu do rozszerzenia formuły. I tak nasza fundacja znalazła się w zaszczytnym gronie partnerów tego wydarzenia, obok: Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Rosyjskiego Centrum Porozumienia i Dialogu, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Fundacji PZU, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i miasta Wrocławia.

Patronat medialny nad wydarzeniem poświeconym pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, założyciela KEW, sprawują m.in. PAP, Polskie Radio SA, TVN24 i Dziennik Gazeta Prawna.

Ramowy Program

Debata Russia Today i trolling: rosyjska machina propagandowa – jak przeciwdziałać?

  • Moderator: Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia
  • Basil Kerski, dyrektor, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
  • Urszula Doroszewska, doradczyni Prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. Polityki Wschodniej
  • Marek Cichocki, dyrektor, Centrum Europejskie Natolin
  • Justyna Prus -Wojciechowska, analityczka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Partner: Fundacja im. Heinricha Bölla

Konferencję zainaugurowała prezentacja raportu Usunięto obraz.Na Wschodzie bez zmian? Stan i perspektywy polskiej polityki wschodniej. Autorem raportu jest Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej DEMOS Europa. Adam Balcer jest niezależnym ekspertem, nie związanym z żadną partią polityczną. Jego raport stanowi próbę podsumowania 25 lat polskiej polityki wschodniej, jak sam pisze we wstępie:

Z pewnością Polska nie może sama zmienić Wschodu, jednak ma potencjał, by odegrać znacznie większą niż dotychczas rolę w obszarze poradzieckim, zaś w sprzyjających okolicznościach może stać się języczkiem u wagi. W ramach UE między Bałtykiem a Morzem Czarnym oraz Niemcami a Rosją żadne państwo nie posiada takiego potencjału jak Polska, który – patrząc na wskaźniki ekonomiczne – można założyć, że będzie rósł, a nie malał. Uświadomienie sobie własnego potencjału jest warunkiem sine qua non zmiany polskiej polityki wschodniej. Następnym krokiem powinien by rzetelny audyt, który oceni, jakie są rzeczywiste wpływy Polski na obszarze poradzieckim, jakie są największe wyzwania i najsłabsze punkty polskiej polityki wschodniej – co wymaga poprawy, a co jest jej największym atutem.Prezentowany raport jest autorską próbą dokonania takiego audytu, wyraża wyłącznie moje poglądy.

Partnerzy konferencji:

Patronat medialny: