Dossier COP21: polityka klimatyczna pod lupą

Dossier COP21: polityka klimatyczna pod lupą

Rządy 196 państw negocjują podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu warunki wiążącego globalnego porozumienia klimatycznego, które miałoby obowiązywać od 2020 roku. Ich celem jest powstrzymanie zmian klimatu oraz przyspieszenie transformacji energetyczno-gospodarczej w kierunku niskoemisyjnym, a tym samym  wsparcie  zrównoważonego rozwoju na świecie. 

W porównaniu z poprzednimi konferencjami w Kopenhadze i Warszawie, Szczyt w Paryżu budzi duże nadzieje na ambitne i perspektywiczne ustalenia. Jak podkreśla unijny Komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Arias Cañete:

 „W Paryżu staniemy przed historyczną szansą, której nie wolno nam przegapić. Przed konferencją ponad 170 krajów, odpowiedzialnych za ponad 95 proc. światowych emisji, przedstawiło już swoje zobowiązania klimatyczne. To prawdziwy przełom. A zarazem: wyraźny dowód, że rządy krajowe zgodnie uznają tę kwestię za pilną i są zdeterminowane, otworzyć w Paryżu nowy rozdział walki ze zmianami klimatu”

Pozytywnie nastawiona dla aktywnej polityki klimatycznej jest także opinia publiczna. Z najnowszych badań Eurobarometru wynika, że ponad 90% Europejek i Europejczyków popiera krajowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału energii odnawialnych w bilansie energetycznym.  Ponad 80% jest świadomych dodatkowych korzyści z nimi związych w postaci rozwoju gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

Sukces zależy jednak od długoterminowego celu, regularnego monitoringu oraz gwarancji przejrzystości i rozliczalności. Z tego powodu kolejny Szczyt skupi się na realnych sposobach finansowania działań na rzecz ochrony klimatu oraz na sprawiedliwym podziale nakładów i odpowiedzialności pomiędzy krajami o różnym stopniu zamożności i  zróżnicowanych wysokościach emisji CO2. Międzynarodowe delegacje będą debatować o realnych i trwałych rozwiązaniach, które  zatrzymają wzrost średniej temperatury na ziemi poniżej 2°C w porównaniu do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Istotnym punktem rozmów  będzie także wypracowanie mechanizmu odszkodowań i adaptacji w obliczu coraz bardziej odczuwalnych skutków zmian klimatu – wymierania gatunków, ekstremalnych zjawisk pogodowych, migracji ludności.

Dossier Fundacji im. Heinricha Bölla, dostępne w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej, kompleksowo przedstawia główne zagadnienia COP21 z perspektywy różnych państw i równouprawnienia. Wśród tematów znajdują się opracowania o m.in. podatku węglowym,  roli społeczeństwa obywatelskiego, programie sprawiedliwości klimatycznej, wpływie zmian klimatu na kraje Globalnego Południa czy wrażliwym na płeć funduszu klimatycznym.

Zachęcamy do lektury regionalnych analiz biur zagranicznych, które pozwalają lepiej zrozumieć stanowiska kluczowych dla globalnej polityki klimatycznej krajów. Pozycję Polski w zarysie historycznym przystępnie podsumowuje Tobiasz Adamczewski formułując także prognozy na COP21.

Powiązane treści

  • Co z przyszłością polityki klimatycznej?

    Raport formułuje konkretne propozycje i przedstawia pomysły na rozwój inteligentnych strategii, które poprawią skuteczność działań podejmowanych przez społeczeństwo obywatelskie. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zmian w obrębie polityki klimatycznej. W streszczeniu autorki i autorzy usiłują odpowiedzieć na pytanie o skuteczną strategię dla ruchów społecznych, domagających się od globalnych rządów konkretnych działań na rzecz ochrony klimatu.

  • Nauka o zmianach klimatu – jak rozmawiać ze społeczeństwem?

    Prawdopodobieństwo, że ludzka aktywność odpowiada za globalne ocieplenie wynosi 95%. W zależności od zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych temperatura wzrośnie od 0,3 do 4,8 st. C, a poziom wód od 26 cm do 82 cm - oto streszczenie V raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ogłoszonego 27 września. Dokument stanowi podstawę przyszłych porozumień negocjowanych podczas szczytów klimatycznych w Warszawie w 2013 i Paryżu w 2015 roku. W związku z ogłoszeniem wyników IPCC zapraszamy 24.10.2013 w godz. 10:00-16:00 do Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 do debaty nad aktualnym stanem naszej wiedzy o antropogenicznych przyczynach globalnego ocieplenia. Jak komunikować wyniki badań naukowych w sprawach zmian klimatu społeczeństwu? Co oznaczają dla Polski wyniki badań I Grupy Roboczej zaprezentowane w V Raporcie IPCC?

  • Nauka o zmianach klimatu – jak rozmawiać ze społeczeństwem?

    Prawdopodobieństwo, że ludzka aktywność odpowiada za globalne ocieplenie wynosi 95%. W zależności od zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych temperatura wzrośnie od 0,3 do 4,8 st. C, a poziom wód od 26 cm do 82 cm - oto streszczenie V raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ogłoszonego 27 września. Dokument stanowi podstawę przyszłych porozumień negocjowanych podczas szczytów klimatycznych w Warszawie w 2013 i Paryżu w 2015 roku. W związku z ogłoszeniem wyników IPCC zapraszamy 24.10.2013 w godz. 10:00-16:00 do Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 do debaty nad aktualnym stanem naszej wiedzy o antropogenicznych przyczynach globalnego ocieplenia. Jak komunikować wyniki badań naukowych w sprawach zmian klimatu społeczeństwu? Co oznaczają dla Polski wyniki badań I Grupy Roboczej zaprezentowane w V Raporcie IPCC?

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz