O autorach i partnerach publikacji

Uśredniony koszt energii elektrycznej w podziale na technologie, 2025-2040
Teaser Image Caption
Uśredniony koszt energii elektrycznej w podziale na technologie, 2025-2040

"Polska posiada ogromny potencjał rozwoju energii elektrycznej w sektorze odnawialnych źródeł i wysokosprawnych elektrociepłowni. Technologie te, wsparte przez budowę większej ilości połączeń transgranicznych i stworzenie regionalnego rynku energii w obszarze Morza Bałtyckiego, pozwolą Polsce na zapewnienie niezawodnych dostaw taniej i czystej energii dla konsumentów oraz podniosą jej konkurencyjność" - takie są wyniki analizy „Integracja europejskiego rynku energii. Polska i rozwój w regionie Morza Bałtyckiego” przeprowadzonej przez Advise2Energy i Instytut Energy Brainpool na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla. Zachęcamy do zapoznania się z profilami instytucji, dzięki którym powstał raport.

Autorzy
Advise2energy - a2e

a2e jest niemiecką organizacją wyspecjalizowaną we wspieraniu inwestorów w sektorze energii. Oferujemy zaawansowane wsparcie inwestycji, poprzez analizę status quo oraz  przy założeniu możliwych zmian w środowisku regulacyjnym i rynkowych, a także poprzez ocenę ich wpływu na inwestycje.   

a2e to butikowa firma doradcza, zapewniająca unikalną wiedzę i wyjątkową globalną sieć kontaktów. Nasi doradcy mają wieloletnie doświadczenie w analizie polityk i regulacji, rynków i ich rozwoju, rozwoju technologii odnawialnych i konwencjonalnych oraz relacji z administracją.

MARTIN BERKENKAMP

- posiada ponad 16 lata doświadczenia w sektorze energetycznym. Karierę zawodową rozpoczął w amerykańskiej korporacji Enron, a następnie przeniósł się do GE, gdzie pełnił różne funkcje w zarządzaniu rozwojem produktu i rynku, relacjami z administracją i analizami rynku. Przez 15 lat w GE prowadził inwestycje, inicjatywy rozwoju i wejścia na nowe rynki w Europie, a także innych krajach europejskich, Rosji, Azji, Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Martin Berkenkamp pełnił także funkcje w stowarzyszeniach przemysłowych w Europie. Jest uznanym doradcą pracującym dla rządów wielu państw.

We wrześniu 2015 r. Martin Berkenkamp założył advise2energy – butikową firmę doradczą, łączącą wymagania inwestorów i potrzeby związane z rozwojem projektów, jak również doradzającą najpoważniejszym firmom technologicznym na świecie.

Energy Brainpool

Energy Brainpool jest niezależną grupą analityczną, skupiającą się na obrocie energią w Niemczech i Europie. Nasza wiedza ekspercka obejmuje analizę, prognozowanie i modelowanie rynków i cen energii, prace analityczne, indywidualny konsulting i szkolenia.

Od ponad 10 lat łączymy wiedzę i kompetencje z praktycznym doświadczeniem w dziedzinie różnych źródeł energii.

Filozofia

Neutralność, niezależność, niezawodność i kompleksowe zrozumienie sektora energetycznego i rynków energii – są to podstawy wdrażania optymalnych rozwiązań wobec wyzwań rynkowych. Jako kompetentny partner Energy Brainpool oferuje zintegrowane usługi pozwalające na odniesienie się do wszystkich zagadnień związanych z obrotem energią w jednym miejscu.

Energy Brainpool stawia sobie za cel połączenie wiedzy w dziedzinie analityki, doradztwa i szkolenia w indywidualnie dopasowanych rozwiązaniach, służących określeniu kierunku rozwoju firm na drodze do sukcesu.

Nasze usługi dostosowane są do potrzeb klientów. Udzielamy wsparcia na następujących obszarach:

  • Zwiększanie efektywności poprzez optymalizację obecnych modeli biznesowych i wdrożenia nowych rozwiązań
  • Zapewnianie bezpieczeństwa planowania we wdrażaniu projektów
  • Zwiększanie przychodów i ograniczanie ryzyk
  • Wejście na rynek i pozycjonowanie na rynku

Produkty i usługi

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu wspieramy klientów z dziedziny polityki, finansów, strategii i organizacji. Towarzyszymy klientom we wszystkich fazach budowania strategii – od analizy naukowej, poprzez indywidualny konsulting i rozwój najlepszej strategii oraz dobór narzędzi do praktycznej jej realizacji, jak również szkolenie personelu zarządczego i pracowników.

Partnerzy
Fundacja im. Heinricha Bölla

Wzmacnianie demokracji i praw człowieka, ochrona klimatu i środowiska naturalnego, promowanie równych szans i praw bez względu na płeć, orientację, pochodzenie – to priorytety Fundacji im. Heinricha Bölla. Jako niemiecka fundacja zielonej polityki działa ona niezależnie poprzez 32 biura w ponad 60 krajach na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci, ponadkulturowego porozumienia i partnerstwa.

Przedstawicielstwo w Warszawie prowadzi od 2002 roku projekty w obszarach Polityka Europejska & Międzynarodowa, Energia & Klimat oraz Demokracja & Prawa Człowieka, promując otwarty dialog między światami polityki, gospodarki, nauki a społeczeństwem, także ponad granicami.

We współpracy z lokalnymi partnerami wspieramy pluralizm i aktywność obywatelską. Stawiamy na transparentne i efektywne instytucje publiczne oraz uwzględnianie kwestii sprawiedliwości i różnorodności w ustawodawstwie i kulturze demokratycznej. Promujemy długofalową zieloną modernizację, gwarantującą trwały rozwój społeczno-ekonomiczny, bezpieczeństwo, zdrowie oraz czyste środowisko. Zależy nam na pogłębieniu dyskursu na temat wyzwań w obszarze transformacji energetycznej  i zmian klimatu  zarówno w kontekście europejskim, jak i globalnym. 

Z pasją realizujemy misję naszego patrona, pisarza i laureata Nagrody Nobla Heinricha Bölla: obronę wolności, odwagę cywilną, tolerancję i otwartość. Sztukę i kulturę uznajemy za ważne elementy politycznej edukacji oraz niezależne formy samostanowienia.

Wydarzenia, analizy, relacje można śledzić na Facebooku, Twitterze, www.pl.boell.org i platformie Issuu, a nagrania z debat na YouTube, Mixcloud.

Fundacja im. Heinricha Bölla, Żurawia 45, 00-680 Warszawa, pl-info@pl.boell.org

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) jest organizacją pozarządową, która działa od 1999 r. wspierając i promując rozwój energetyki wiatrowej. Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni zarówno z Polski, jak i zza granicy. Jest członkiem europejskiej organizacji branży wiatrowej WindEurope oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.  

Główne obszary działań PSEW obejmują: aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), strategii, polityk i programów sektorowych, a także podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce; ścisłą współpracę z ministerstwami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z energetyką i odnawialnymi źródłami energii; współpracę z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu oraz parlamentarzystami z sejmowych i senackich komisji, a także szerzenie wiedzy o energetyce wiatrowej oraz organizację i udział w wydarzeniach skupiających przedstawicieli branży z kraju i zagranicy.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest bardzo aktywne w obszarach dotyczących innowacyjnych rozwiązań energetycznych mających wpływ na dyskusję o regionalnych rynkach mocy, usługach regulacyjnych z farm wiatrowych oraz wpływie sektora energetyki wiatrowej na środowisko i zdrowie ludzi.

Działalność PSEW można śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn oraz na www.psew.pl.

Biura PSEW:

  1. Ul. Księcia Bogusława X 1/13

70-440, Szczecin

biuro@psew.pl

  1. Ul. Polna 24/7

00-630, Warszawa

biuro@psew.pl