Ambitna niemiecka polityka transformacji energetycznej ma wpływ na sąsiednie rynki energii. Dowodem tego jest podpisanie przez 12 krajów i Komisję Europejską wspólnej deklaracji o współpracy regionalnej dla bezpieczeństwa dostaw energii w ramach wewnętrznego rynku energii.

Polska historycznie z ostrożnością podchodziła do tworzenia silnych połączeń na rynku energii elektrycznej z krajami sąsiednimi. Jednak rozwój europejskiego rynku energii oraz rosnące zapotrzebowanie na energię w kraju powodują, że polski system elektroenergetyczny w sposób nieunikniony będzie musiał stać się integralną częścią rynku regionalnego.

Analiza "Integracja europejskiego rynku energii. Polska i region Morza Bałtyckiego" przeprowadzona przez Advise2Energy i Instytut Energy Brainpool na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla omawia:

  • wpływ niemieckiej transformacji energetycznej (Energiewende) na rynek energii
  • zmiany na niemieckim rynku energii elektrycznej w odniesieniu do konkurencyjności polskiego sektora energii
  • możliwości zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii poprzez znacząco wyższe wykorzystanie tanich, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych
  • zalety pogłębienia współpracy regionalnej, a w szczególności – rynków polskiego i niemieckiego
  • implikacje proponowanego podejścia  w kontekście tworzenia jednolitego europejskiego rynku energii
  • wnioski dla kierunków realizacji polityki energetycznej

Prezentacja

Slajdy z najważniejszymi danymi i wnioskami raportu w formie prezentacji.

PDF do pobrania

Jedną z podstawowych potrzeb obywateli stanowi bezpieczeństwo dostaw energii, a rolą państwa jest je zagwarantować. Jeśli chcemy zapewnić szybki rozwój kraju i wyeliminować ryzyko powtarzających się blackoutów, Polska musi już jak najszybciej zacząć aktywnie inwestować w zrównoważony rozwój sektora energetycznego.
Izabela Kielichowska, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
- W raporcie zaprezentowaliśmy trzy scenariusze, których wdrożenie umożliwi zachowanie dostaw energii elektrycznej do odbiorców oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskiego rynku energii. Badanie było ukierunkowane na wskazanie tanich, wydajnych i bezpiecznych dla środowiska metod, które wzmocnią polski rynek. Proponowane podejście koncentruje się na ściślejszej współpracy regionalnej w celu uzyskania oczekiwanych efektów w sposób ekologiczny i opłacalny. Publikacja wskazuje długofalowe prognozy z perspektywy integracji z europejskim rynkiem energii.
Thorsten Lenck (Energy Brainpool) i Martin Berkenkamp (advise2energy), autorzy raportu
W roku 2015 Niemcy rozpoczęły reformowanie swojego rynku energii. Zamiast tworzenia szerokiego rynku mocy wspierającego jego uczestników, w pierwszej kolejności położono nacisk na reformę samego rynku energii przy zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych, aby umożliwić mu właściwe funkcjonowanie.
Prognozuje się, że od roku 2030 węgiel będzie najdroższą metodą produkcji z uwagi na zewnętrzne koszty produkcji energii z tego źródła. Dla porównania – import tej samej ilości energii z regionu Morza Bałtyckiego może pozwolić na zaoszczędzenie nawet do 6,5 mld EUR rocznie w roku 2040. W związku z tym, Polska powinna dążyć do stworzenia regionalnej sieci offshorowej na Bałtyku, by wspólnie korzystać z potencjału wiatru i rozwijać przemysł z nim związany. Silne powiązania międzysystemowe ułatwią bilansowanie zmiennych OZE oraz umożliwią wymianę handlową w regionie.