Bałkany Zachodnie i ich znaczenie dla europejskiej polityki Warszawy i Berlina

Blog

W aktualnej edycji German-Polish European Blog przedstawiamy Państwu polskie i niemieckie spojrzenie na ten ważny europejski region.  Choć zaangażowanie ekonomiczne obu krajów w tym rejonie jest nieporównywalne, Warszawa i Berlin podzielają stanowisko w odniesieniu do jego politycznego znaczenia dla bezpieczeństwa całej Europy oraz polityki rozszerzenia UE.

Niemcy zyskały reputację zarówno czynnego sprzymierzeńca, jak i surowego krytyka integracji UE na Bałkanach Zachodnich. Według polskiego rządu najskuteczniejszą polityką wobec regionu będzie połączenie ścisłej warunkowości z wymiernymi korzyściami dla krajów, które spełniają warunki UE.

Organizacja Szczytu Procesu Berlińskiego, który odbędzie się w lipcu 2019 r., daje Polsce wyjątkową okazję do jakościowego zwiększenia dwustronnego zaangażowania na Bałkanach Zachodnich - przekonując partnerów UE do podjęcia większej inicjatywy w tym regionie i ożywienia unijnej perspektywy na miejscu.

Więcej o perspektywie Polski w artykule Marty Szpali, ekspertki Ośrodka Studiów Wschodnich, rolę Bałkanów w niemieckiej polityce i odwrotnie przedstawia Theresia Töglhofer z the German Council on Foreign Relations (DGAP), wprowadzenie przygotował Adam Balcer, kierownik projektu Polityka Zagraniczna WiseEuropa. Życzymy ciekawej lektury!