Stypendyści programu Transatlantic Media Followship 2019

Ogłoszenie

Z przyjemnością przedstawiamy wybranych dziennikarzy do tegorocznej, drugiej edycji programu Transatlantic Media Fellows. 

W programie Transatlantic Media Fellowships współpracujemy z naszym biurem w Waszyngtonie. Wspieramy w nim zaangażowane dziennikarstwo, udzielamy stypendium dla dziennikarzy na podróż do Stanów Zjednoczonych i napisanie relacji w jednym z trzech priorytetowych dla Fundacji obszarów: polityka klimatyczna i energetyczna, demokracja i prawa człowieka oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.

W tym roku wybraliśmy trzy projekty:  Anny Kiedrzynek w obszarze demokracji i praw człowieka, Agaty Skrzypczyk w obszarze polityka klimatyczna i energetyczna oraz Adama L. Reichardta w obszarze polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 

Demokracja i prawa człowieka

Anna Kiedrzynek jest dziennikarką polskiego wydania Newsweeka. Jej teksty ukazywały się również na łamach wiodących polskich dzienników, np. Gazety Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej. Poza dziennikarstwem prasowym zajmowała się także produkcją treści wideo.  W 2015 r. zdobyła cenne doświadczenie jako stypendystka programu The Gabriel García Márquez Fellowship in Cultural Journalism w Kolumbii.  Tematy, o których pisze, to m.in. prawa człowieka, zjawisko migracji, polityka Stanów Zjednoczonych, ubóstwo i  wykluczenie społeczne. Dla hbs będzie pisała o kobiecej i feministycznej osłonie oddolnej próby odrodzenia demokracji amerykańskiej w erze Trumpa.

Polityka klimatyczna i energetyczna 

Agata Skrzypczyk jest dziennikarką, mówczynią oraz kierowniczką projektów specjalizującą się w odnawialnej energii i zrównoważonym rozwoju. Zdobyła doświadczenie jako kierowniczka projektów pracując  w  przemyśle energetycznym w Danii, Kanadzie i Polsce. Jest współtwórczynią strony REO.pl, gdzie publikuje teksty na temat rynków energetycznych i ekologicznych technologii w różnych krajach. Występując w audycjach radiowych, na konferencjach i  zgromadzeniach promuje demokrację energetyczną oraz rolę obywateli w przekształcaniu systemu energetycznego. W ramach TMF będzie się zajmowała m. in. tematami wokół transformacji energetycznej w Środkowym Zachodzie oraz rolą kobiet w rozwoju sektora odnawialnych energii.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Adam L. Reichardt jest redaktorem naczelnym anglojęzycznego dwumiesięcznika  New Eastern Europe, poświęconego Europie Środkowej i Wschodniej. Jako dziennikarz pisał dla takich pism jak Res Publica Nowa, Index on Censorship, The Atlantic Council oraz Politico. W roku 2014 znalazł się na liście 100 największych innowatorów w regionie, „New Europe 100”, sporządzanej przez Google, Financial Times i Fundację Res Publica. Adam w szczególnym stopniu interesuje się kampaniami dezinformacyjnymi, stosunkami międzynarodowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa. Jego relacje będą skupione na tematach związanych z społeczną percepcją rosyjskiej ingerencji w amerykańską demokrację oraz poparciem dla multilateralnej współpracy w ramach NATO.

Zobacz także tegoroczną edycję programu Transatlantic Media Fellowships naszego biura w Waszyngtonie.